12 EYLÜL VE TURGUT ÖZAL’I

Tarihsel olayları kendi özel dizininden çıkartarak değerlendiremeyiz. Değerlendirmek için dizinden çıkmış, çıkartılmış olanları da oraya sokmak zorundayız. Check Up yapmadan tarih okunmaz, tarih ve tarihsel değerlendirme yapılamaz.
Şunu demek istiyorum: Turgut Özal’ı 12 Eylül’den, Kenan Evren’den, dört kuvvet komutanından ayıramayız. Ayırmamalıyız! Ayırmayınca, gele gele 24 Ocak 1980 kararlarına geliriz. 12 Eylül 1980 kervanı 24 Ocak 1980 adlı bir menzil hanından yola çıkmıştı.
12 Eylül’ü yargılayan Turgut Özal’ı da yargılamak zorundadır! Turgut Özal kimdir?
***
Süleyman Demirel’in 43.hükümeti döneminde (12.11.1979-12.09.1980) Başbakanlık Müsteşarı ve 24 Ocak kararlarının mimarı. 12 Eylül’ü planlayanlardan biridir.
12 Eylül döneminde, 44 hükümetin (Bülent Ulusu hükümeti, 12.09.1980-13.12.1983) Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı. Bu görevden 22 ay sonra 14.07.1982’de istifa etti. Bu istifanın tarzı da zamanlaması da plana dahildir.
20 Mayıs 1983’te Anavatan Partisi’ni kurdu ve böylece Başbakan Yardımcılığından ayrılmasının esbab-ı mucibesi anlaşıldı. İstifadan sonra ABD’ye gidip zayıflama kürü ile birlikte siyaset kampına girmiş olduğu unutulmamalıdır.
6 Kasım 1983 seçimlerinde, yüzde 10 barajı sayesinde 400 milletvekillik TBMM’nde 211 sandalyeye sahip oldu ve Kenan Evren tarafından 45.hükümeti kurmakla görevlendirildi. Bu dönemde, Kenan Evren’i zorla öpmesi belleklerdedir. 1987 genel seçimlerini de kazanıp 46.hükümeti kurdu. 31 Ekim 1989 tarihinde Cumhurbaşkanı seçildi.
***
24 Ocak 1980 kararları kime yaramıştır? Bunu şu cümle kanıtlamaktadır: “Bugüne kadar onlar (işçiler) güldü, artık gülme sırası bizdedir!” Ben, bu cümleyi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Halit Narin’in söylediğini anımsıyorum ama bir yerde de söyleyenin bir başka TİSK başkanı Refik Baydur olduğunu okudum.
Türkiye’yi uluslararası ekonomiye entegre etmek isteyen (yabancı ilhamlı) 24 Ocak kararları yenilir-yutulur gibi değildi, bunu bir koalisyon (Milliyetçi Cephe) hükümetinin uygulaması olanaksızdı.
12 Eylül 1980 darbesi 24 ocak kararlarını uygulamak için yapıldı. Bu kesin! İdamlar, sürgünler, işkenceler 24 ocak kararlarını hayata geçirmek için yapıldı.
24 Ocak kararlarının altında kimin imzası var? Turgut Özal’ın! 12 Eylül’ün en azgın döneminde 22 ay kim Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı idi? Turgut Özal! 12 Eylül’den sonra yapılan ilk genel seçimde kim iktidara geldi? Turgut Özal!
Ama Turgut Özal şimdi bir demokrasi kahramanı! Demokrasi kahramanı kimin sayesinde demokrasi kahramanı oldu? Kenan Evren ve 12 Eylül sayesinde.
O halde 12 Eylül yargılanırken Turgut Özal ve Turgut Özal vurgunları da mutlaka yargılanmalıdır. 12 Eylül’de ekonomide işverenler, siyasette sağ ve İslamcılar kazandılar, işçiler, köylüler, emekçiler, sol ve demokratlar kaybettiler. Tuhaftır: 12 Eylül’de onun sayesinde kazananlar, şimdi kaybedenlerden hesap soruyor. Kavanoz kıçlı dünya!