12 EYLÜL’LE HESAPLAŞMAK İÇİN

Referandum sürecindeki sahte hamaratlığına bakıp AKP’nin 13 Eylül’den itibaren ortalığı toz-duman edeceğine inanmak mümkündü: Kenan Evren ve arkadaşları hemen tutuklanacaklar, AKP 12 eylül mağdurları için hemen bir yasa çıkartacak! Ne gezer!
Böyle bir şey yapmadıkları, yapmayacakları gibi, tam tersine “veliyy-i nimet”leri Kenan Paşa’ya el altından hulûskârâne haber gönderip “Sen bize bakma muhterem paşamız, bir şey olacağı yok, keyfini bozma netekim” diyerek esas duruşa geçmişlerdir.
AKP’nin 12 Eylül ile hesaplaşacağını sanıp “Evet” oyu verenler daha çok beklerler.
***
AKP’den bir girişim (!) beklerken, gerekeni CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk yapıp TBMM Başkanlığına, 14 Ekim 2010 tarihinde, gerekçesiyle birlikte “12 Eylül 1980 darbe sürecinin yol açtığı mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin kanun teklifi” verdi. Tam başlığı “12 Eylül 1980 darbe sürecinin yol açtığı mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin kanun teklifi” ve ilk iki maddesi şöyle:
MADDE 1- Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 12 Eylül 1980 darbesini, demokrasiye, hukuka ve millete karşı yapılmış bir hareket olarak kabul eder. Devlet, uygulamaları, sonuçları ve yol açtığı gerek kişisel, gerekse toplumsal yıkımlar nedeniyle 12 Eylül 1980 darbe sürecinde madden ve manen zarar görmüş tüm kişilerden ve ailelerinden özür diler.
MADDE 2- Devlet, hukuken kanıtlanmış ve hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde, yeterli verilerle desteklenmiş bir neden olmaksızın 12 Eylül 1980 darbe rejimi kararları,işlemleri ve uygulamaları nedeniyle, idam cezasının infazı dâhil, yaşamlarını,beden bütünlüklerini, akıl ve vücut sağlıklarını yitirmiş olanlara, (evveliyetle ölenlerin haleflerine) işkence görenlere, suçsuz olduğu halde tutukluluk hali nedeniyle işini yitirenlere, siyasi düşünceleri,dini inançları ve etnik kökenleri gibi sebeplerle her türlü haksız uygulama ile maddi ve manevi zarar görenlere maddi ve manevi tazminat öder.
***
Bu yasa önerisinin, “Hayırcı” CHP mensubu bir milletvekilinin değil AKP hükümeti ya da milletvekilleri tarafından yapılması beklenirdi ve yakışık alırdı. CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün verdiği yasa önergesinin gerekçesinden bir alıntı yapalım:
“Eğer iddia edildiği üzere küresel demokrasinin 21.yüzyıldaki evrimi ve standartları, darbenin her çeşidine mani ise, geçmişin darbe geleneği ile örülmüş bir sistemin gerçek ve sağlıklı dönüşümü için darbelerin sorgulanması da kaçınılmaz bir koşuldur. Kaldı ki, ülkemizde bir takım kanaat önderleri,referandum sonuçlarına bakarak,Türkiye’nin siyaseten ikiye bölündüğü kanaati yaymaya çalışırken, bilerek ya da bilmeyerek asıl gerçeğin (referandum sürecinde Türkiye’de darbelerin sorgulanması için gereken toplumsal ve siyasal mutabakatın hiç olmadığı kadar güçlendiği gerçeğinin) üstünü örtmektedir. Nitekim, referandumda Anayasa değişikliğine verilmiş “evet” oyları da “hayır” oyları da esasen 12 Eylül’le hesaplaşma arzusu ve iradesiyle verilmiş oylardır.”
Ben bu yasa önerisinin gündeme alınmayacağını ya da AKP oylarıyla reddedileceğini düşünüyorum. Ya sizler?