AKP’NİN REJİM DARBELERİ

1982 Anasayası’nın 175.maddesinin üst başlığını birlikte okuyalım: “Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halk oyuna katılma.” Anayasa’nın değiştirilmesi !
“Değiştirmek” filinin anlamı nedir, bu maddedeki “değiştirmek”in özel bir anlamı var mı?
Söz konusu “değiştirmek”, “eskisinin yerine yenisini koymak” anlamına gelen “yenilemek” değil. Anayasa bir metin olduğuna göre, bu metnin üzerinde değişiklik yaparak düzeltmek başka, bu metni tamamen atıp yerine bir başka metin yazmak başka. Fransız Anayasası (89.madde) “Değiştirmek” için “Réviser” fiilini kullanıyor. Yani “Gözden geçirerek düzeltmek”.
Anayasa, Meclis çoğunluğuna sahip her iktidar tarafından değiştirilebilecek bir metin olsaydı, ona Anayasa değil kağıt mendil demek gerekirdi. Bu noktada, Anayasa’yı silah zoruyla yürürlükten kaldırmak ile oy çokluğunu kullanarak yürürlükten kaldırmak arasında hiçbir fark yoktur. 1982 Anayasasının 175.maddesinin yanında parantez içinde (Değişik:15.5.1987 – 3361/3 md.) yazar. Oysa 1980 askeri darbesinin çıkardığı taze 1982 Anayasası üzerinde parantez içinde böyle notlar bulamayızdık. Ama 1980 askeri darbesinin yürürlükten kaldırdığı 1961 Anayasasının metninde bol miktarda değişiklik anlamına gelen parantezli not vardı. Tıpkı bugünkü 1982 Anayasası gibi.
***
Deniz Baykal ve Sabih Kanadoğlu da aralarında olmak üzere, Başbakan ve partisine bu hususu anlatmaya çalıştı insanlar. Bir Meclis çoğunluğunun yürürlükteki Anayasayı oy çoğunluğu marifetiyle toptan yürürlükten kaldıramayacağı’nı söylediler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da dahil olmak üzere yürürlükteki Anayasayı ancak bir ihtilâlin ya da özel amaçlı bir Kurucu Meclis’in yürürlükten kaldırabileceğini hatırlattılar.
Bu doğrulara ve 1982 Anayasası’nın 175. maddesine karşın söz konusu anayasanın tamamını yürürlükten kaldırmak çok büyük bir suçtur. Silah zoruyla olmasa bile oy zoruyla işlenmiş bir “ilga” suçudur. Ve AKP hükümeti bu suçu işlemeye niyetli olduğunu bütün dünyaya ilan etmiş bulunmaktadır.
***
Gelelim 1982 Anayasası’nın iki maddesinde (10 ve 42) yapılan değişikliğe. Bu değişiklik mevcut Anayasa’nın 4.maddesi tarafından engellenmiş bulunmaktadır. Ancak yapılan iki değişiklik Anayasa Mahkemesi tarafından uygun görülse de, gelecekte, olağanüstü durumlarda tersi (uygun olmadığı) iddia edilebilir ve yasal olarak kanıtlanabilir.
Başbakan’a geçmişten verilen örnekler, kuşkusuz, geçmişte yapılan işler ile bugün yapılmakta olan işler arasındaki benzerlikleri vurgulamaktan ibarettir. Türkiye Cumhuriyeti’nde artık “İdam cezası” bulunmadığı için “Beyaz gömlek” metaforu çok kötü bir belâgat örneği. Heveslenenin hevesi kursağında kalır ! Ama bir sonraki Meclis’in, 1982 Anayası’nın 10. ve 42. maddelerini [değişikliği (la révision) kesinlikle yasaklayan] 4. maddeye karşın değiştiren bu Meclis’i bir yasa çıkartarak mahkûm etmeyeceğini kimse garanti edemez.
İşte bu yol açılmasın isteniyor ! Bilmem anlatabildim mi ? Ha şu da olabilir : AKP kendisininkinden sonra bir başka Meclis’in oluşacağını düşünmüyor olabilir. “Meclisteki milletvekilin kadar konuş!” diye ona buna babalandığına göre bir bildiği var anlaşılan…