ARAPLARIN BÜYÜK TRAVMASI’NA GİRİŞ

Türbanla ilgili “Modern Mahrem” yorumu artık iflas etmiştir. Sosyologlar türban sayesinde evlerinden dışarı çıkıp eğitim görebilen kızların toplumsal hayata karışarak dönüşeceğini iddia ediyordu. Ama ev dışına türbansız çıkamayan reşit kızların bu tercihinin aile baskısının da kanıtı olduğunu görmezden geliyorlardı. Türban takmanın özerk bireyin bilinçli seçimi olmadığı gerçeği artık ortaya çıktı. Özgür birey ile özerk birey aynı şey değildir!
Şimdi aynı sosyologlar türbanın kentleşmenin göstergesi olduğunu da iddia ediyorlar. Oysa Türkiye’deki türban olgusu kökü dışarıda köktenci İslam hareketini bilmeden, kavramadan açıklanamaz. Aslında önce buna çalışmak zorundalar.
***
Mısır’ın en önde gelen stratejistlerinden ve iktidardaki Ulusal Demokratik Parti’nin en etkili isimlerinden Prof.Cihad Awda, AKP iktidarının Mısır’da neden Müslüman Kardeşler çevresiyle işbirliği yaptığını soruyor (Zaman, 20.10.10). “Kıptilerle işbirliği yapan herhangi bir Türk organizasyonu ya da şirketi görmedim. Türkiye ile seküler organizasyonlar arasında bir işbirliği yok. Hep Müslümanlarla işbirliği var. Müslüman Kardeşlerle var” diyor.
Mısır’ın en önemli düşünürlerinden biri AKP hükümetinin ülkesiyle ilişkisinin ideolojik ve dinsel olduğunu ileri sürüyor. Oysa Hırıstiyan Kıptîler Mısır’ın çok önemli bir ögesi.
Cihad Awda’nın iddiaları kesinlikle doğrudur!
***
Selefiye ve Vahabi akımlarını, Müslüman Kardeşler (İhvanü’l-Müslimin) hareketini bilmeden Türkiye’deki türban fesadını anlamak mümkün değil. Cumburbaşkanı ile Başbakan’ın Milli Görüş kuşağı bu akım ve hareketlerin etkisiyle büyüdü, kişilik ve kimlik edindi.. Pakistanlı Mevdudi, İranlı Ali Şeraiti (1933-1977) ve Mısırlı Müslüman Kardeşlerin (MK) lideri Prof.Seyyid Kutub’un (1906-1967) eserlerini okuyarak İslami formasyon kazandı.
Örnek aldıkları düşünürlerin tamamı “İslam’a Dönüş”ü, “Öze Dönüş”ü temsil ederler ve bir Kuran Nesli yaratmayı ülkü edinmişlerdir. Hedefledikleri İslami Devlettir. Dolayısı ile demokrasi ile herhangi bir ortak alanları mevcut değildir.
Türkiye’nin, aralarında Abdullah Gül ile R.T.Erdoğan’ın da yer aldığı Kuran Nesli’nin hal ve gidişini öğrenmek istiyorsanız Mehmet Metiner’in “Yemyeşil Şeriat Bembeyaz Demokrasi” adlı kitabını salık verebilirim.
***
Tunuslu Yazar Abdalwahab Meddeb “İslamın Hastalığı” (Metis Yayınları) adlı kitabında “Katolikliğin hastalığı fanatizm, Almanya’nın hastalığı nazizm olduysa, İslam’ın hastalığının da entegrizm olduğu kesindir” (S.12) diye yazar. Bu kitabı da okumanızı hararetle tavsiye ederim.
Yarından itibaren, Abdalwahab Meddeb’in “İslamın Hastalığı” dediği olgunun tarihsel kökenlerini Amin Maalouf’un “Arapların Gözünden Haçlı Seferleri” (Yapı Kredi Yayınları, YKY) adlı kitabının sonuç bölümünü aktararak sergilemeye çalışacağım. Türban ülkemize Arap travmasının virüsü ile bulaşmıştır. İlkin bunu öğrenmek gerekiyor!