BAŞIBOZUK DEMOKRASİ

Bay Korkut Özal da güldürüyor beni. Sonra da içimi bir hüzün kaplıyor. Bu insanlar siyaset alimi, siyasal hakem, siyasal bilirkişi olarak çıkıyorlar, çıkartılıyorlar karşımıza.
Bay Korkut Özal bu Anayasa ile ülkeyi yönetmenin mümkün olamayacağını söylüyor (CNN-Türk, 5 N 1 K, 30.05.2006)
Süleyman Demirel de 1980 öncesinde 1961 Anayasası için aynı şeyleri söylerdi.
12 Mart rejiminin Başbakanı Nihat Erim de 1961 Anayasasından şikayetçi olduğu için o Anayasanın epeyce maddesi değiştirilmişti.
***
Bay Korkut Özal’a göre Türkiye Başkanlık sistemine, Başkanlık demokrasisine bir geçse hiçbir derdi kalmayacak. Türkiye güzel güzel yönetilecek, İspanya gibi güzel güzel kalkınacak!…
Demokrasi ile, demokratik yönetim ile ekonomik kalkınma arasında hiçbir maddi ve manevi ilişki bulunmadığını kim öğretecek bu beylere ?
Ülkeler demokratik olmayan, totaliter rejimlerde de kalkınmışlardır. Yirminci Yüzyılda bunun epeyce örneği vardır: Hitler, Musolini, Stalin, Franco yönetimleri, Japonya.
İnsanlık en büyük sıçramalarını 18 ve 19. yüzyıllarda demokrasiyle ilişkisi bulunmayan rejimlerde yapmıştır. Demokrasi ile ekonomik kalkınma arasında doğrudan ilişki kurmak tam anlamıyla bir demagojidir.
***
Demokrasi hukuk devleti için istenir, İnsan Hakları için istenir, ulusal zenginliklerin demokratik ve adil anlayış içinde paylaşılması için istenir. Bay Korkut Özal’ın kafası antidemokratik ve teokratik olduğu için günümüz Anayasasını beğenmiyor. Cesur olsa, Anayasanın 1, 2, 3 ve 4. maddelerinin kaldırılmasını isteyecek. Ama sırası değil.
***
Bay Korkut Özal, 1981 Anayasası Cumhurbaşkanı’nın sorumsuz olmasına karşın büyük yetkilerle donanmış olduğunu ileri sürüyor.
Belki bu sorumsuz yetkilere karşı değil, ama bu yetkilerin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından kullanılmasından rahatsız. Bu yetkilerin Laik Cumhuriyet’in savunulması için kullanılmasından hiç memnun değil. Cumhurbaşkanı Sezer, AKP’nin gönderdiği yasaları sağlam dayanaklarla veto etmese, AKP’nin kadrolaşmasına engel olmayı denemese, hiçbir sorun olmayacak, hiçbir sorun kalmayacak.
Bay Korkut Özal, Cumhurbaşkanı Sezer’in cumhuriyetçi ve demokrat bir Cumhurbaşkanı olmasını içine sindiremiyor.
***
Bay Korkut Özal, bu Anayasa, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve YÖK gibi kurumları demokrasiyi ve Cumhuriyet’i savunmakla yükümlü kıldığı için, adaletin gerçekleşmesinde görevlendirdiği için memnun değil.
Dediği gibi Türkiye başkanlık sistemine geçse, Başkan’ın iktidarını sınırlandıracak kurumlar olmayacak mı? Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, yani Yargı Erki kuşkusuz görevlerini yapacak.
Bay Korkut Özal galiba yargı erkinin bulunmadığı bir başkanlık sistemi istiyor. Halife-Başkan tarafından yönetilen teokratik başkanlık sistemi.