BASKIN ORAN’IN MARAZLI FANATİZMİ

Ulusal devlet (ulus-devlet), üniter devlet konularında bilgi edinmek isteyen kimse neden fanatik Baskın Oran’ı okunsun ? Erdoğan Teziç’in “Anayasa Hukuku” (Beta Yayınları), Devlet ve millet egemenliğinin bölünemeyeceğini söyleyen Oktay Uygun’un “Federal Devlet”i (On İki Levha Yayıncılık, S.318), Ozan Erözden’in “Ulus-Devlet”i var, bilgilenmek için. Kürtçülerin iddialarını kanıtlamak uğruna gerçek ve doğruları kanırtan birini okunacağına, ders kitabı söylemiyle (discours) yazılmış nesnel metinleri okumak akıl ve ruh sağlığına yararlı olur.
Ama ben Baskın Oran’ı neşelenmek için okudum : 6.11.04 tarihli (“Fransa’da Frank diye bir ırk yokmuş”) başlıklı yazımda muhterem profesörün bazı kavramları nasıl saptırdığı yazmıştım. Merak eden okur !
Yazarın Radikal gazetesinde 6 gün süren yazılarının içeriğini burada eleştirecek değilim. Bir başka gazetede yayınlanmış uzun bir yazıyı bu sütunda eleştirmek gereksiz. Bunu bir dergide yapacağım. Ancak, bu yazılardan hareketle Baskın Oran’ın bir portresini çizeceğim, bilimsel ciddiyetten yoksun olduğunu göstereceğim. Bunun örneklerini 29 ve 30 eylül 2009 tarihli yazılarımda okumuştunuz. Bugün bir başka saptırmayı bilginize sunacağım :
***
Baskın Oran 28 Mart 2003 tarihde yapılan değişiklikle Fransız anayasasına giren “Yersel Yönetim” (Collectivité territoriale) ile ilgili maddeleri densiz bir öfkeyle Türkiyenin başına kakıyor. Türkiye, Fransa’nın denizötesi toprağı mı ki 6 yıl önce çıkmış maddeleri hemen anayasasına alsın ? Şımarık çocuk mantığı. Ancak aynı anayasanın 72.maddesinin son fıkrası bu mantığın suratına şamar gibi iniyor: “Yersel yönetimlerde ulusal çıkarları korumakla, yönetimsel denetimle ve yasaya saygıyı sağlamakla devlet temsilcileri görevlidir.” Hay Allah ! yersel yönetimlerde bir de ulusal çıkarları korumak diye bir şey varmış. Demek ki emanet anayasa ile gerdeğe girilmezmiş !
Ayrıca Fransız anayasasında, Baskın Oran’ın ileri sürdüğü gibi (07.09.09) “Fransa dilleri” (Les langues de la France” diye bir ekleme yok. Baskın Oran bunu da uydurmuş !
***
Doğru : Baskın Oran’ın yazdığı gibi Fransız Anayasasının 75/1 maddesinde “Bölgesel diller Fransa’nın ortak mirasına dahildir (“Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France”) diye yazıyor. Ancak :
V.Cumhuriyet’in Anayasasının çıkış tarihi 04.10.1958. O tarihten bu yana André Malraux gibi çok büyük bir yazar ile Jack Lang gibi önemli bir aydın bakanlık yapmış, Georges Pompidou ve François Mittérand gibi iki büyük aydın Cumhurbaşkanlığı yapmış ve onların iktidar döneminde anayasanın Fransız diliyle ilgili maddesi olduğu gibi kalmış ve Baskın Oran’ın sözünü ettiği 75/1 maddesi Anayasaya 23.07.2008 tarihinde yapılan bir değişiklik ile girmiş. Tam 50 yıl sonra. Demek ki böyle bir ek maddenin girebilmesi için kamuoyunun oluşması beklenmiş. Türkiye de beklemek zorunda.
Fransa 50 yıl beklemiş, biz de 50 yıl mı bekleyelim ? Bölgesel dillerin Türkiyenin kültür mirasının bir parçası olduğunu hemen hemen herkes kabul ediyor Türkiye’de. Baskın Oran’ın başımıza kaktığı madde bakarsınız yapılacak yeni anayasamıza girer. Fransız Anayasasındaki değişiklik 23.07.2008 günü yapılmış, bugün 2 Ekim 2009. Aradan 14 ay 10 gün geçmiş.
Fransız kadınlarının Türk kadınlarından sonra oy verme hakkına kavuşmasından utanan herhangi bir Fransız var mı ? (Devamı yarın).