BRÜKSEL’DE MUTLU BİR GÜN

Daha önce de yazmıştım : İslamcı basın ile kimi densizlerin Dışişleri mensuplarını “monşer” olarak tanımlamaları çok kaba bir iftiradır. Eski vodvil ve bulvar tiyatrosu kişisi olan “Emekli Başkonsolos” ise Tanzimat döneminden kalma bir tiplemedir.
***
Babadan oğula “hariciyeci” geleneği de sona ermek üzere. “Hariciye” görevlilerinin çoğu orta sınıf çocuğu. Hepsinin aşağı yere basıyor, hepsi gerçekçi ve Cumhuriyetçi. TSK kadar olmasa da Hariciye İslamcı kadro saldırılarına karşı kendini koruyabiliyor. İslamcı basın bu nedenle Dışişleri’ne yeminli düşman.
Dışişleri’nin, büyükelçiliklerimizin, konsolosluklarımızın kültürle ilgilenmediği, kültür ve sanat konularında ülkemizi iyi temsil etmedikleri ileri sürülür. Bunun da bir önyargı olduğunu düşünüyorum. Genel olarak yurt dışındaki temsilciliklerimiz hükümetlerin politikasını uygulamak ve “Bütçe”nin dışına çıkmamak zorundadır.
Ve en önemlisi, Kültür ve Milli Eğitim Bakanlıkları kendi yetki alanlarına giren ataşe atamalarında yetenek ve donanımı dikkate almayan kayırmalar yapmaktadırlar.
***
“Politika” ve “Bütçe”yi olumlu anlamda yorumlayan temsilciliklerimiz ve temsilcilerimiz yok mu ? Elbette var !
Paris Büyükelçiliğimiz, Kültür ve Tanıtma ataşeliklerimiz, bir süredir, Fransa’da kitabı yayınlanan yazarlarımız için basın ve tanıtım toplantıları düzenliyor. Bu yılın nisan ayında benim kitabım için toplantı düzenlemişlerdi. Daha sonra Enis Batur için düzenlediklerini duydum. En son, bu ay, Tahsin Yücel için düzenlenmiş. Kendisi söyledi. Çok memnundu! Kuşkusuz başkaları da var.
***
Birkaç ay önce, Brüksel Büyükelçimiz Fuat Tanlay’dan, “Avrupa Şiir Akademisi”nin 12-16 Ekim tarihleri arasında yapılacak güz toplantıları sırasında Akademi üyelerine bir “reception” vermeyi düşündüğünü bildiren e-posta aldığım zaman epeyce şaşırmış ve mutlu olmuştum.
Öneriyi Avrupa Şiir Akademisi yönetimine bildirdim. Yönetim son derece mutlu oldu.
Toplantılara katılan yirmi kadar Akademi üyesi 14 Ekim günü Brüksel Büyükelçimiz Fuat Tanlay’ın konutunda verdiği kabul toplantısına gittik.
Büyükelçi Fuat Tanlay İsviçre Lausanne’dan mezun. Zarif ve kültürlü. Eşi de öyle. Etkileyici, zarif ve kültürlü. Mülkiye mezunu. Gürül gürül İngilizce konuşuyor.
Bizim Akademi üyeleri içine girdikleri sıcak ortamın zarafetinden, zevkle döşenmiş evin yarattığı ortamdan, duvarlardaki tablolardan ve kabule katılan Türk görevlilerin kalitesinden son derece etkilendiler.
Büyükelçilik konutundan ayrılırken hepsinin kafasında artık bir başta Türkiye imgesi vardı.
***
Kabule katılan ve Akademi üyeleri üzerinde silinmez olumlu etkiler bırakan 1.Müsteşar Engin Yürür’e, Müsteşar Nurdan Bayraktar’a, Anvers Başkonsolosu Gürol Sökmensüer’e, Brüksel Başkonsolosu Mehmet Özyıldız’a. Eğitim Ateşesi Tolga Yağızatlı’ya ve Brüksel Büyükelçisi Fuat Tanlay ile zarif eşine kendi adıma ve Avrupa Şiir Akademisi adına teşekkür etmeyi borç bilirim. Brüksel’de mutlu bir öğle sonu…