CHP : ILIMLI İSLAMIN ÖNENDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

“CHP Gibiyim” adlı yazım için iki e-posta örneği vereceğim :
-“Miadı dolmuş bir partiyi savunmaya gerek yok. Artık cevap vermiyor hale duruma” (Yasin Kocatürk)
-“Senin gözünü çapak bağlamış. Bütün dünya gördü sen hala görmemekte direniyorsun. CHP bugün artık resmen Faşist bir partidir.” (Ahmed Doğaner, Hollanda’dan)
Kendi başlarına helanın yolunu bulamayacak iki adam ! Bre Ahmed Doğaner ben ne yazmışım : “Sürünün su içtiği yerden su içmem. Sürünün gecelediği yerde gecelemem!” Bu ne demek : “Bütün dünyaya rağmen ve bu dünyanın karşısında bir varlığım !” demek.
Ancak Yasin Kocatürk ile Ahmet Doğaner gibileri yabana atmayın. Yalanın bulaştırıcısı ve yayıcısı bunlardır. CHP’yi saran karabüyü kırıldığı zaman CHP cazgırlığı yapacak olanlar da bunlardır.
***
Size bir kitaptan söz edeceğim : Yılmaz Polat’ın “CIA’nın Muteber Adamı” (Ulus Dağı Yayınları. “CIA’nın Muteber Adamı” kim ? Graham Fuller : CIA ajanı, Türkiye’deki CIA şefi, ABD casusu, Türkiye hakkındaki yüzeysel casus bilgisini paraya tahvil eden bir açıkgöz, Türkiye’ye gelen ilk Barış Gönüllüleri’nden biri.
Bu Graham Fuller ABD’nin Türkiye’deki çıkarları konulu bir rapor hazırlıyor Pentagona. Sonuçta Türk-Kürt-İslam sentezli Ilımlı İslam’a varıyor. Sözünü ettiğim kitapta yer alan bazı Graham Fuller cümleleri aktarıyorum:
“Atatürk’ün düşünceleri çağı için son derece güçlü düşüncelerdi, ama onun sayesinde yaratılmış olan, kendisine entelektüel güven duyan bugünün güçlü Türkiyesi artık ulusal kimliğini, yörüngesini, dünyadaki rolunü hatta İslam’ın günlük yaşamdaki yerini yeniden düşünebilmelidir.” (S.8)
“Oysa bugün Türkiye’nin İslami düşünce ve eğilimleri konusunda daha esnek olabilmesi mümkündü… Geçmişteki radikal laiklik politikaları döneminde İslamın yaşamımızdan nasıl dışlanacağı adeta fikri sabit haline gelmişti.” (S.8-9)
***
Ilımlı İslam konusunda Graham Fuller’in yardımcıları, esin kaynakları kimlerdi? Prof.Sabri Sayarı (Şimdi Sabancı Üniversitesi’nde), Henry Barkey, Fethullah Gülenciler, Morton Abramowitz, Richard Perle, Douglas Feith, Bülent Ali Rıza, Zeyno Baran, Soner Çoğaptay, Rumi Form ve Prof. Zeki Sarıtoprak, Ömer Taşpınar ve onun kadrosundan Yasemin Çongar, Ruşen Çakır, Ali Aslan… (Bk: “CIA’nın Muteber Adamı”)
“Fuller’in görüşleri, Türkiye’de, İkinci Cumhuriyetçi olduğunu söyleyen bir grup eski komünist yeni dinci yazar-aydın-akademisyen tarafından çabucak benimsenip desteklendi. Bu destek rastlantısal değildi. Kapalı kapılar ardında Ilımlı İslam tezi, Kürkçülüğü de içine alarak ağını planlı bir biçimde örüyordu.” (S.9)
***
Yılmaz Polat’ın kitabında kanıtladığına göre, Graham Fuller’in Ilımlı İslamı 1923 Cumhuriyeti’ne, Cumhuriyet laikliğine, Mustafa Kemal’e, Atatürk’e, bağımsız Türkiye’ye, Türkiye’nin üniter devletine, Kemalizm’e karşıdır.
Ilımlı İslam’ın amacına erişmesi için CHP, Kemalizm ve Kemalistler, Cumhuriyet ve Cumhuriyetçiler ortadan kaldırılmalıdır. Ilımlı İslam’ın karşısındaki engeller bunlardır.