CHP’YE KARŞI SADİK SALDIRI

Başkalarına acı çektirmekten hoşlanan, başkalarına acı çektirerek doyuma ulaşan kimseye sadik denir. Türkçede sadik yerine kullanılan sadist sözcüğünü Fransızca sözlüklerde bulamazsınız çünkü yoktur.
Evet CHP sadik olarak tanımlayabileceğimiz bir ulusal ve uluslar arası saldırıya hedef olmakta. Bunu görmemek için kör, anlamamak budala olmak gerek.
CHP’den kimler, hangi kurum ve kuruluşlar nefret ediyorlar bu yazıda kısaca değineceğim.
***
1.ABD : Kemalizm ve Cumhuriyet devrimlerini özdeşleştirdiği CHP’yi, en büyük siyasal ideali Ilımlı İslam ve Büyük Orta Doğu Projesi (POB)’nin önünde en etkili örgütlü engel olarak gördüğü için.
2.Avrupa Birliği : Kıbrıs, Ermeni, Kürt, azınlıklar, ülke bütünlüğü konularında, kendi politikaları karşısında CHP’yi en büyük engel gördüğü için.
3.IMF ve Dünya Bankası: Koyun gibi güttükleri iktidara engeller çıkartıp eleştirdiği için.
4.İslamcılar : CHP, cumhuriyeti ve cumhuriyet devrim ve kazanımlarını yılmaz ve yorulmaz bir bağlılık ve dikkatle savunduğu için.
5.Nurcular ve Fethullahçılar : CHP, cumhuriyeti ve cumhuriyet devrim ve kazanımlarını yılmaz ve yorulmaz bir bağlılık ve dikkatle savunduğu için.
6.AKP: İslamlaştırma ve şeriat siyasetinin önündeki en büyük engel olduğu için.
7.MHP: Türk-İslam sentezi ile milliyetçilik kavramının uyuşmazlığına ayna tuttuğu için.
8.DTP: Ulus devletin kurucusu ve temsilcisi olduğu, Cumhuriyet devrim ve kazanımlarını savunduğu için.
9.Geçmişte, 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerinde burnu sürtülen solcular nefret ettikleri cumhuriyet ve halkçılığı temsil ettiği için.
Bunlara başkalarını da ekleyebiliriz. Yukarıdaki 9 maddede yer alanlarda olduğu gibi, yapacağımız eklentilerde de CHP karşımıza bir tür “engel” olarak çıkacaktır.
***
Son zamanlarda bir de CHP’nin Sosyalist Enternasyonal’den atılma dalaveresini çıkardılar. CHP’yi Sosyalist Enternasyonal’den atacak üyelerin hangisi gerçekten sosyalist, sosyal demokrat acaba ? Kalemini AKP iktidarına satmış bir “rate” yazıcı, Avrupa Birliği’nin sol kanadını temsil eden Sosyalist Enternasyonal ile CHP’yi karşılaştırıyor:
1.SE üyeleri “Birey ve azınlık haklarına saygı duyar”, CHP saygı duymaz imiş,
2.SE üyeleri “Tarafsız bir adalet sistemi ve bağımsız hukuku savunur”, CHP savunmaz imiş,
3.SE üyeleri “Bütün ayrımcılıklara özellikle cins, ırk, etnik köken, cinsel yönelim, din, dil, siyasal ve filozofik inançlar temelinde yapılan ayrımcılıklara karşı mücadele” eder, CHP mücadele etmez imiş,
4.SE üyeleri “İktidarı ele geçirmek için askeri güç kullanmaktan sakınır”, CHP bütün siyasetini asker üzerinden yapar imiş.
***
Yukarıdaki iftiraları bir mukayese olanağı sağlamak için aktardım. Alçaklık ve şerefsizliğin sınır tanımadığı şu günlerde, örneğin Yunanistan’ın PASOK’u ile CHP’yi karşılaştırmanız için.