DAİRE DAİR SAÇMALIK

Sadece ilkel zihinler sanat yapıtı ile gerçek hayatı birbirine karıştırırlar. Sanat yapıtının evreni ile gerçeklerin dünyasının hiçbir kesişme noktası, çizgisi, eğrisi yoktur. Sanat yapıtının gerçek hayatta sadece nesnel bağlılaşığı (objectif corrélatif) olabilir. Karşılığı yoktur. Yani döviz bürosundan dolar alır gibi sanat yapıtını yatırıp karşılığında hayat alamazsınız. TRT Televizyonu’nda çalıştığım yıllarda böyle saçmalıklar karşımıza çıkardı. Diyelim ki bir filmde bir avukat kocasından boşanmak isteyen bir tazeye sulandı. Herhangi bir baro üstüne alınır, “Bir avukat bir müvekkilesine tacizde bulunmaz!” diye protesto ederdi.
Şu binbir kılığa giren Neron’u, şu Napoleon’u, Kraliçe Elisabeth’i düşünelim: Sanki İtalyanlarda, Fransızlarda, İngilizlerde haysiyet-i milliye yok.
Param olsa inadına Deli İbrahim filmi yaptırırımdım. Fransızlara kapitülasyon hakkı vererek Osmanlıyı batıran “Muhteşem” denen I.Süleyman değil miydi?
***
Dizi yapımcılarına Osmanlı tarihinden (amme menfaati icabından olarak) birkaç konu vereceğim, ilgilenirlerse senaryo yazımına katkıda bulunabilirim:
• I.Süleyman, mahdumu Şehzade Mustafa’yı öldürttüğü için kurşuna dizilebilir.
• III.Murad, III.Mehmed ve Deli İbrahim aşırı kadın düşkünü idi.
• I. “Kanuni” Süleyman ile IV.Murad aşırı mahbubperest idi.
• I.Beyazıd, I.Süleyman, II.Selim, IV.Murad, Abdülmecid, V.Murad ayyaş denilecek kadar içki düşkünü idi.
• I.Mustafa doğuşundan tımarhanelik mecnun idi.
• Kardeşlerini öldürten padişahlar: II.Murad, Yavuz Selim, III.Murad (19 kardeşini boğdurtarak alanında rekor kırdı).
• Oğlunu öldürten: I. “Kanuni” Süleyman, III.Mehmed. (Reşat Ekrem Koçu, “Osmanlı Tarihinin Panaroması”, Ak Kitabevi, 1964, S.18-22))
***
• Sultan İbrahim’in kızı 1642 yılında doğdu. Üç yaşındayken Derya Kaptanı Muhasip Yusuf Paşa’ya verildi. Çok görkemli törenlerle Topkapı Sarayı’ndan Yusuf Paşa’ya tahsis edilen saraya götürüldü (1645). Fakat, Yusuf Paşa bir yıl sonra Sultan İbrahim tarafından öldürüldüğünden 4 yaşındaki Fatma Sultan dul kaldı (1646). Aynı yıl, kaptan-ı derya olan Fazlı (Fazlullah) paşaya nikah edildi. Gelin Alayı mutantan oldu, Topkapı Sarayı’ndan Fazlı Paşa’nın Binbirdirek’deki sarayına götürüldü. Fazlı Paşa, Fatma Sultan’ın erişkin yaşa girmesini bekledi. Belki de visaline ulaşmadan 1657 yılında öldü. 15 yaşında dul kalan Fatma Sultan’ın daha sonra ne yaptığı bilinmiyor.
• II.Abdülhamid’in yeğeni, V.Murad’ın kızı Hatice Sultan’ın hayatı 1001 bölümlük dizi film olur. Amcası II.Abdülhamid’in kızı Naime Sultan’ın kocası Kemalettin Paşa’yı baştan çıkarttı. Kızkardeşi Fehime Sultan Cumhuriyet’in ilanından sonra o zamanki kocası Mahmud bey ile Nice’e gitti. Kocası bütün parayı alıp kaçtı. Geri kalan ömründe, geceleri fahişelik yapan Habeşi cariyesi tarafından bakıldı. (M.Çağatay Uluçay, “Padişahların Kadınları ve Kızları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1980, S.63, 170).
Bu iki kitaptaki konular televizyonlara 10-20 yıl yeter!