DALAVEREYİ ŞÜKRÜ KIZILOT SAYESİNDE ÖĞRENDİM (2)

Prof.Dr.Şükrü Kızılot’un kaleme aldığı metni okumayı sürdürüyoruz:
***
[“Bir ‘İNCE AYAR’ da burada var.
Tüzüğünde, gıda bankacılığı yaptığı yazılı olan vakıf ve derneğe gelince,
1- Bunların, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıf olma şartı aranmıyor. Dernek ise kamuya yararlı olma koşulu da aranmıyor. Sadece “gıda bankacılığı” ile uğraştığına dair, tüzüğünde bir açıklama olsun yeter.
2- Bunlara yapılan bağışın ise yüzde 100’ü yani tamamı, şahıs ya da şirket kârından düşülebiliyor.
Daha açık bir anlatımla, Mehmetçik Vakfı’na ya da Türk Silahlı Kuvvetler Vakfı’na bağışta, “kazancı yüzde 5’ini aşmayacak kısmı indirebilirsin” deniyor. Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan vakıfta ise bağışın yüzde 100’ünü indirebilirsin deniliyor.
Bir örnek verelim.
ÖRNEK: Her ikisi de gelir vergisi mükellefi olan ve 100’er YTL kazanç elde eden iki kişi var. Bunlardan (A), gıda bankacılığı yapan bir vakfa, 100 bin YTL, (B) ise Türk Eğitim Vakfı’na 100 bin YTL’lik gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi bağışlıyor.
Bu durumda, gıda bankacılığı yapan vakfa bağışta bulunan (A), 100 bin YTL‘lik bağışın TAMAMINI kazancından indirecek ve 1 YTL dahi vergi ödemeyecek. Türk Eğitim Vakfı’na bağışta bulunan (B) ise, yaptığı bağışın 5 bin YTL‘sini kazancından düşebilecek, kalan 95 bin YTL‘nin de gelir vergisini ödeyecek. Bu örnek, bağış yapan şirketler için de aynen geçerli. Ayrıca, yapılan bağışlar KDV‘den de müstesna tutuluyor.
Hükümetin yukarıda belirtilen teşvikinden genellikle İslami vakıf ve dernekler de faydalanıyor.
AKP hükümetinin, yapılan bağışlarda yüzde 100 vergi muafiyeti getirdiği İslami vakıf ve dernekler “ensar kardeşliği”nden türbanlı küçük kızların gösterilerine, çocukların İslama nasıl hazırlanacağından Filistin’deki iftarlara kadar değişik faaliyetlerde bulunuyorlar.
Atatürkçü Düşünce Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı, Mehmetçik Vakfı, Anne ve Çocuklarını Eğitim Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi dernek ve vakıflara yapılan bağışlar kazancın yüzde 5’i oranında ve Bakanlar Kurulu iznine bağlı olmak kaydıyla vergiden muaf tutulurken, “gıda bankacılığı” adı altında faaliyet gösterdiği için, kendilerine yapılan bağışlar yüzde 100 vergi muafiyetine sahip olan İslami vakıf ve derneklerin bazıları şunlar:
Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği : İnternet sitesinde (www.denizfeneri.org.tr) “Gönüllü Olun” bölümünde türbanlı küçük öğrencilerin çalışırken çekilmiş fotoğraflarına yer veriliyor.
İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı : İnternet sitesinde (www.insanvakfi.org.tr) türbanlı çocukların fotoğrafları, başları kapalı küçük kızların sahnede şarkı söylerken çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.”] ***
Soluğunuz daraldı mı ? Benimki daraldı. Devamı ve sonu yarına.