DEĞİŞMEK

“Değişmek” fiili genellikle olumsuzdan olumluya, kötüden iyiye, çirkinden güzele doğru evrimi gösterir. Cinayetten 30 yıl yatan kimse, hapishanede ıslah olduğunu işaret etmek için “Ben değiştim!” der. Bu deyişte sınırsız bir pişmanlık duygusu da vardır.
Yoksul ailenin çocuğu yatılı okullarda okur, devlet bursuyla okur doktor olur, burnu büyümez, insan severlik özelliğini korur, yoksullara yardım eder, ailesinden, kökenlerinden utanmaz, böyle birini övmek için insanlar “Hiç değişmedi!” derler.
“Ben değişmedim!” diyen insan “Eski iyi niteliklerimi korumaktayım, eski ilkelerime bağlıyım” demek istemektedir.
“Ben değiştim !” diyen kimse “Eski kötü huylarımdan, kötü davranışlarımdan vazgeçtim!” demek istemektedir.
***
Bir hırsızın “Ben değiştim!” demesi “Artık hırsızlık yapmıyorum” anlamına gelir. “Ben değiştim!”, “Eski halimi, eski düşüncelerimi, eski inançlarımı, eski ilkelerimi, eski davranışlarımı şimdi beğenmiyorum!” demek değil midir?
Başbakan R.T.Erdoğan günde beş vakit değiştiğini ilan ediyor. Demek ki eski hali iyi değilmiş, şimdi beğenmiyor. Demek ki eski düşünceleri, idealleri, inançları, ilkeleri iyi, doğru, adilce değilmiş. “Ben değiştim!” diyerek bunu dolaylı olarak doğrulamış oluyor.
Ben, R.T.Erdoğan’ın değiştiğine. Milli Görüş’ten vazgeçtiğine inanmıyorum. Ancak, R.T.Erdoğan “Değiştim!” diyerek Milli Görüş’ün makbul bir görüş olmadığını ilan etmiş oluyor.
***
Cumhurbaşkanı Sezer tarafından veto edilen 15 yeni üniversiteyle ilgili yasanın, Cumhurbaşkanlığı’na aynen gönderileceğini söyleyen Başbakan R.T. Erdoğan: Gelişerek değişenler olduğu gibi ülkemizde değişmemekte ısrar edenler var” diyor.
Değişmemekte ısrar eden kim Başbakana göre? Cumhurbaşkanı Sezer. Ne yapmış Cumhurbaşkanı Sezer ? YÖK Yasası’na aykırı bir yasayı veto etmiş. Ayrıca göreve geldiğinden bu yana yetki ve sorumlulukları gereği olarak Cumhuriyet ilkelerine sahip çıkıyor. Ne ayıp değil mi? Cumhuriyetçi olmak tam anlamıyla dinozorluk!
***
Mevlana’dan alıntı yapıp “Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım!” diyerek yenilikçi olmakla böbürlenen R.T.Erdoğan değiştiğini öne sürüyor. Bu nasıl değişme? Başbakan’ın hala Cumhurhuriyet ilkeleriyle, devrimleriyle sorunları var. Başbakan gibi bir İslamcı, İslamı referans olmaktan çıkarmadan değişmiş sayılmaz. Geçmişini mahkum ederek özeleştiri yapacak.
***
Fulbol Federasyonu Başkanlığı’na yeniden seçilen Haluk Ulusoy : “Futbol dünyasına dışardan bakma imkanı buldum. Bir inziva dönemiydi. Noksanlarımı ve kusurlarımı tek tek gözden geçirdim. Bunlardan gerekli dersleri çıkardım, değiştim!” (Yeni Şafak, 15 Ocak 2006) demişti. Kusurlarının neler olduğunu saymasa da bu bir özeleştiridir. Yeniden seçildiği için, kendisini izleyecek veriler (“Ders çıkardım!”) var elimizde. Bozacı ve şıracıların tanıklığından başka değişmiş (!) Başbakan için elimizde herhangi bir veri yok!