DUBAİ, 22 EYLÜL 2003

ABD-Türkiye Finans Anlaşması, Duabi, BAE, 22 Eylül 2003 tarihinde, anlaşmanın imzalanmasının ardından ortak açıklama. Halkla İlişkiler Bürosu: 22 Eylül 2003. JS-747) :
***
“Türkiye ve ABD arasında finansal bir anlaşma imzalanmıştır, bu anlaşmaya göre ABD, Türkiye’ye 8,5 milyar dolar borç kullandıracaktır.
Finans Anlaşmasının amacı Türkiye’de devam etmekte olan ekonomik reform sürecini desteklemektir.
Verilecek meblağlar Türkiye’nin iç ve dış borç ödemelerinde kullanılacaktır.
Borç on yıl vadeli, 4 yıl ana para ödemesiz olacaktır.
18 ayda 4 eşit taksitte ödenecektir.
Bu Finans Anlaşması’na göre, taksitler Türkiye’nin, ABD hukukunda ileri sürülen koşullara uyması koşuluna bağlıdır. Bu iki koşul şunlardır: (1) Türkiye güçlü ekonomi politikaları uygulamaya devam edecek ve (2) Türkiye Irak’ta ABD ile işbirliği yapacaktır.
Irak’ta işbirliği için Türkiye’nin Irak’taki barış ve istikrar operasyonuna asker göndererek katkıda bulunması şart değildir.
Her bir borç taksitinin ödenme zamanını Türk Hazinesi saptayacak, bunu yaparken nakit akışını ve iç ve dış borç ödemelerini göz önüne alacaktır.
Her borç taksiti ödeme talebine ABD, Türkiye’nin şartlara uyup uymadığı konusundaki kanaatine göre 8 iş günü içinde yanıt verecektir.
Türkiye isterse borcun son iki taksiti hibeye dönüştürülebilir.
Türkiye borcunu zamanından önce ödeyebilir.
Finans Anlaşması, geri kalan yasal ve teknik işlemler tamamlandığı zaman yürürlüğe girecektir.”
(KAYNAK: ABD HAZİNE WEB SİTESİ. http:www.treasury.gov/pres/releases/is747.htm)
***
Yukardaki açıklamanın en önemli noktaları :
1-Türkiye Irak’ta ABD ile işbirliği yapacaktır.
2-Irak’ta işbirliği için Türkiye’nin Irak’taki barış ve istikrar operasyonuna asker göndererek katkıda bulunması şart değildir.
3-Türkiye isterse borcun son iki taksidi hibeye dönüşebilir.
***
Türkiye’nin istemesi durumunda son iki taksit (1 milyar dolar), demek ki hibe olarak kabul edilecekmiş.
Devlet Bakanı Ali Babacan anlaşmanın operasyonla ilgili olmadığını ileri sürüyor. İyi de “Türkiye Irak’ta ABD ile işbirliği yapacaktır” maddesi ne anlama gelmektedir ? Bakan Babacan, “Anlaşma, Eylül 2003’te imzalanmıştır ve aynı anlaşma 14 Nisan 2004’te karşılıklı nota teatisiyle iptal edilmiştir. Anlaşma’da Kuzey Irak’a girilmeyeceği taahhüdü kesinlikle yoktur” (Sabah, 30.06.07) buyuruyor. Anlaşma imzadan sonra 7 ay 12 gün yürürlükte kalmış. 7 ay 12 gün sonra iptal edilmesinin hiçbir önemi yoktur. Önemli olan imza ve 7 ay 12 günlük yürürlük ! Irak’a girilmeyeceği yukarıdaki 2.maddede yazmaktadır.
Bu kadar Türkçe ve etik dersi yeter ve artar ! AKP iktidarı suçüstü yakalanmıştır.