“EĞİTİMİ SATACAK YASA GELİYOR”

Konuyu haber yaptığı için Birgün gazetesine teşekkür etmek istiyorum : “Merkezi sistemi yerel yönetimlere devretmek için çalışma başlatıldı. Bakan Çubukçu’nun gizlilik içinde yürütmek istediği çalışma, belediyeleri eğitim hizmetinden sorumlu kılıyor. Belediyeler kendi bütçelerinden kaynak yaratmak zorunda kalacak” (Birgün, 12.06.09)
***
Haber devam ediyor : “Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, göreve başlamasının ardından bakanlığın teşkilat yapısında radikal bir değişikliğe gitme kararı aldı. Çubukçu valiliklere bağlı olarak çalışan okulların artık belediyelere bağlı olarak yeni bir teşkilat yapısı oluşturulmasını istedi. Bakanlık içerisinde yeni bir organizasyon modeli hazırlanması için talimat veren Bakan Çubukçu, söz konusu çalışmanın ise büyük gizlilik içinde yapılması emrini verdi.”
Birgün gazetesinin bildirdiğine göre MEB talimatı 29 mayıs 2009 tarihli, 230/2589 sayılı bir yazı ile okullara gönderilmiş.
Birgün gazetesi “Eğitimi satacak yasa geliyor” diye manşet atmış. Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, eğitim hizmetlerinin yerel yönetime devir edilmek istenmesinin piyasa ilişkilerine terk edilmesinin yattığını söylemiş.
Gazetenin manşeti de, Eğitim-Sen Başkanı’nın yorumları da gelecek tehlikenin yanında güllük gülistanlık kalıyor.
Sorun “Müşteri odaklı eğitim” olsaydı, AKP hükümeti okulları belediyelere devretmek yerine Anayasa’nın 42. maddesini değiştirir, ilköğretimin devlet okullarında da paralı olduğu düzenlemesini yapardı. Tabii, yapabilirse !
***
Bu değişiklik girişimi, Türkiye’nin düzenini, temel yapısını değiştirmeyi amaçlıyor. Geçmişi Prens Sabahattin’e giden ademi merkeziyetçi ideolojinin türedi ürünü.
29 Aralık 2003 tarihinde TBMM’ne sunulan Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasarısının ilk halinde Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatının il özel idarelerine devri öngörülüyordu. Ancak bu düzenlemeden vazgeçilmişti. Söz konusu yasanın bazı maddeleri muzır (!) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bunun üzerine AKP hükümeti yasayı parça parça yürürlüğe sokup uygulamaya başladı.
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun girişimi de bu türden bir hinliğin ürünü olmalı. İl özel idarelerine devredilmesi düşünülen okullar şimdi belediyelere devredilecek.
***
Böyle bir girişim Türkiye’nin temellerini dinamitlemek gibi bir şeydir. İlkin, Anayasa’nın 174 maddesi tarafından korunan devrim yasaları arasında bulunan, 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğrenim Birliği Yasası)’na aykırıdır. Çünkü : Yasanın 5.maddesine göre bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır. Dolayısıyla MEB’nın taşra teşkilatının yerel yönetimlere devri Anayasa’ya aykırıdır.
Böyle bir tasarım 1923 Cumhuriyeti’ne karşı girişilmiş sabotaj anlamına gelmektedir. Konuyla ilgili bir tavsiyem var:
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, sözünü ettiğim Anayasa ve yasa maddelerini, MEB Temel Yasası’nı ve 1929’da çıkartılan “İlkmektepler Talimatnamesi”ni çok iyi okumalıdır. Yoksa çok üzülür. Aynı şeyi CHP de yapmalı, kamuoyu için aydınlatıcı bir dosya hazırlamalı.