ENTERNASYONALLER VE SOSYALİST ENTERNASYONAL

CHP hakkında yayınladığım yazılara üç türlü tepki geldi: 1.Çoğunlukta yazıları onaylayan tepkiler, 2.Beni ve CHP’yi bir kaşık suda boğmak isteyen birkaç yazı, 3.Yazılarımı onaylayıp CHP ve başkanından daha etkin bir sosyal politika üretmelerini bekleyen mesajlar.
Yazıları yazmaktaki amacım buydu zaten. Ben de CHP’nin kendini yenilemesini, daha etkin bir politika üretmesini isteyenlerdenim. Ayrıca, CHP’yi etkisizleştirmek ve AKP’ye alternatif olabilecek oluşumları engellemek isteyen uluslararası bir merkezin (merkezlerin) beyin yıkama operasyonları üzerine dikkat çekmek istedim, istiyorum.
***
Örneğin “CHP’yi örgütten atmayı düşündüğü” ileri sürülen Sosyalist Enternasyonal neyin nesidir ? Bu konuda kim(ler) ne biliyor, bilenler arasında kimler gerçekleri ters yüz etmek peşinde ? Bu konuda onarım amaçlı bir özet vermem gerekiyor :
Birinci Enternasyonal : 1864’da kurulan Uluslararası İşçi Birliği. Başlangıçta bir sendika hareketiyken Brüksel (1868) ve Basel (1869) kongrelerinden sonra kollektivist tezleri benimsedi. 1868 İngiltere seçim yenilgisinden sonra Marx ve arkadaşları İngiliz sendikalarının desteğini yitirdiler.Bakunin anarşizmi etkin duruma geçti. Bunun üzerine Marx’cılar genel merkezi New York’ta taşıdılar. Philedelphia konferansı 1876’da Birinci Enternasyonal’i feshetti.
İkinci Enternasyonal : 1889’da Paris’te kuruldu ve Sosyal Demokrat partileri bünyesinde topladı. Bunların en güçlüsü Alman Sosyal Demokrat Partisi idi. II. Enternasyonal de reformizm ve devrim, sömürgecilik, milliyetçilik ve parti örgütleme konularında bölünmeye uğradı. Bir bölümü Marksçı, bir bölümü ise revizyonist idi. Revizyonistler işçi iktidarını değil, Batı emperyalizminin sağladığı zenginlikten pay istiyorlardı. Bunlara sosyal şövenistler de denir. Nitekim 1914’de Alman Sosyal Demokrat Partisi ve İngiliz İşçi Partisi savaş kredileri lehinde oy verdiler. Böylece ideali havaya uçan II.Enternasyonal parçalandı.
II.Enternasyonal de Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanmasından yana idi. Bu düşünceye sadece Fransız Jean Jaures (savaş çıkmadan bir suikaste kurban gitti) ile Lenin karşı çıkmıştı
Üçüncü Enternasyonal : Sovyetler Birliği’nin 1919 yılında Stalinist partilere kurdurduğu enternasyonal ya da komintern, daha sonra kominform (1943-1956).
Dördüncü Enternasyonal : Troçkistlerin 1938’de kurduğu enternasyonal.
Sosyalist Enternasyonal : 1917’de Rus Devrimi ile parçalanan II. Enternasyonal’in yerine önce 1923’te daha sonra 1951’de Frankfurt’ta yeniden kuruldu. Büyük ölçüde II.Enternasyonal’in revizyonist ve sosyal şovenist partilerinin geleneğini sürdürmektedir.
***
Günümüz Sosyalist Enternasyonalinin işçi sınıfı ve partileri ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. 1980’lerde Soğuk Savaş’ın parçası ve kapitalist refah devletinin savunucusu olan bu örgüt, daha sonra neo-liberalizmin silahşörü oldu, işçi sınıfının kazanılmış haklarına karşı çıkmaya başladı ve küreselleşmenin saflarına iltica etti.
Sosyalist Enternasyonal’de yer alan partilerin, 1914’te savaş kredisini onaylayan ve Sevr (Sevres)’in uygulanmasından yana tavır koyan II.Enternasyonal partilerinden pek farklı olduğu söylenemez. Fransa, İtalya, Almanya ve Birleşik Krallıklar gibi dört üyesi Kosova savaşında yer almıştı. Irak’ın işgaline ses çıkarmadıkları gibi kimileri katkıda bulundular.
Sosyalist Enternasyonal herhangi bir nedenden dolayı CHP’yi eleştiremez, atamaz ! Ama biz CHP’ye böyle bir örgütte neden yer aldığını sorabiliriz ! (Ve yarın devam edeceğiz 🙂