EVET, HAKLISINIZ, AMA…

Erzurum ve Sivas kongrelerinin doksanıncı yılında, bir kez daha kongreler ortamındayız. Bir kez daha Kurtuluş Savaşı yapmak, bir kez daha bu savaşı kazanmak ve devrimleri yeniden yapılandırmak zorundayız. Karşımızda küreselleşme kılığına girmiş gene aynı emperyalizm ve gene aynı işbirlikçi-mandacı tayfası ile yobaz güruhu !
***
Çarşamba günkü yazımı “O halde ?” sorusuyla bitirmiştim. O halde gelin irin dolu yarayı patlatalım:
Sağdan sallanan iddiaya göre, Türkiye’nin demokratikleşmesine Kemalizm, Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet Halk Partisi ve ulusalçı sol (“sol” enternasyonalist değilse “sol” değildir) engel olmaktadır. “Sağ” olarak tesmiye edilenler kim, kimler ?
AKP, İslamcılar, milliyetçi-mukaddesatçılar, muhafazakarlar, Cemaat-i Fethullah, umum tarikat ehli, anti komünistler, anti sosyalistler, neo-liberaller, “sağ”ın ücretli askeri (mercenaire), lejyoneri olan 1970 ve 80’lerin sabık ve sakıt solcuları, İkinci Cumhuriyetçiler, Avrupa Birliği’nin munkabızları.
Bu muhteremler Türkiye’yi demokratikleştirmek istiyor, ama Kemalistler, TSK, CHP, ulusalcı sol karşı çıktığı için istediklerini yapamıyorlarmış ! “Höst bre !”
***
1.Yeni ve gerçekten demokratik bir Anayasa’nın yapılmasına kim engel oluyor ? Yeni Anayasa projesinin sabıkası tescilli AKP tarafından yürütülmesini kim istiyorsa, o engel olmakta. AKP’nin TBMM’deki kibirli çoğunluğu Anayasa yapmak için bir Kurucu Meclis oluşturmayı neden düşünmüyor ?
2.Sanki demokrasinin önündeki tek engelmiş gibi, demokrasi yolunda parti kapatmayı zorlaştırmak isteyen AKP neden aşağıdaki gerçek girişimlerde bulunmuyor ?
3.AB standartlarında bir siyasal partiler yasası,
4.AB standartlarında bir seçim kanunu ve barajsız bir seçim olanağı, belki yeniden Ulusal Artık Sistemi,
5.Anayasa’nın ikinci maddesinde yer alan Sosyal Devlet’i hayata geçirecek önlemler,
6.AB standartlarında bir sendikalar kanunu,
7.Öğrenim Birliği Yasası’nın (Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun) tam anlamıyla uygulanması,
8.Hakça gelir dağılımı, hakça vergilendirme, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması,
9.İnsan hakları, temel hak ve özgürlüklerin eksiksiz uygulanması,
10.Anayasa’ya ve devrim yasalarına tam saygı, eksiksiz uygulama.
***
Bu 10 işin yapılmasına Kemalistler mi, TSK mı, CHP mi, ulusalcı sol mu karşı çıkıyor ? Yalan söylemeyin çarpılırsınız.
Bu 10 işi yapmayanlar, yukarda “sağ” olarak tesmiye edilen kimseler. Bu 10 işi ve benzeri reformları yapan bir iktidar partisi ve TBMM göğsünü gere gere TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35.maddesini yürürlükten kaldırabilir.
Sabıkalı iktidar ve hempaları, güya demokratikleşmek için Anayasa ve siyasal partiler yasasında (parti kapatılmasını zorlaştırmak için) değişiklik yapmak istiyorlar. Ve on temel işi yapmadan, ağır cezalık askeri sivil mahkemede yargılamak için gece yarısı TBMM darbesi yaparsanız, amacınızın Laik Cumhuriyeti yıkmak olmadığına kimseyi inandıramazsınız. TSK zaten inanmaz !