FETHULLAH GÜLEN YARATMAK

1976 yılında Milli Selamet Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu başkanı, 1985 yılında Refah Partsi İl Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, o günlerden bu yana hiç değişmemiştir. 2001 yılında “Biz değiştik, Milli Görüş gömleğimizi çıkardık” dediği zaman, ben, “Milli Görüş gömlek değil onların derisidir” diye yazmıştım. R.T.Erdoğan 70’lerden, 80’lerden bu yana hiç değişmedi, hep aynı insan! Ama  arada bir tek fark var: O zamanlar bir ütopya peşinde koşan bir fanatik İslamcı idi, şimdi, 2002’den bu yana, iktidarın tek sahibi bir fanatik.

R.T.Erdoğan, 70’li yıllardan bu yana Fethullah Gülen’i biliyor ve onun hareketini bir polis gibi izliyordu. Bunun böyle olması lâzım! Fethullah Gülen hareketi, olmadan gerçekten iktidar sahibi olamayacağını da biliyordu. R.T.Erdoğan da Fethullah Gülen’in aradığı  adamdı. İki cambaz ipin üzerine birlikte çıktılar.

 R.T.Erdoğan’da “ders çıkarma, ders alma” yeteneklerinin bulunduğunu sanmıyorum. Bu insan “Erdoğan Holding”in sahibi ve CEO’su olsa iş kolaydı, kendisi bilirdi. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı. Bu kişilik, CEO olarak holding çevresine zarar verir. Ama Cumhurbaşkanı olarak ülke ve devleti felakete götürür.

Gaziantep’teki İslamcı barbarlıktan sonra “Ezanları susturmaya kimselerin gücü yetmeyecektir!” diyor. Akıl almaz bir fanatizm! Ezanları kim susturmak istiyor? Emperyalist düvel-i muazzama mı? Onların elinde olsa saat başı ezan okuturlar. Ninni olarak! Onun için “gerçekçi” diyorlar, ama kesinlikle değil. Gerçeklerin dışında yaşıyor ve sürekli düş görüyor. Direksiyon başında uyuyan bir TIR şoförüne benziyor.

Bugün 2008 yılında yayınlanan üç “Fetullah” yazısı okuyacaksınız. R.T.E. ile bu yazıların ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Olmaz olur mu? Bu yazıları AKP’nin izleme elemenlerı altını çizerek okuyup rapor veriyorlardı. Hürriyet gazetesinden neden atıldığımı sanıyorsunuz?

Özdemir İnce

23 Ağustos 2016

***

BİR FETHULLAH GÜLEN YARATMAK

Fethullah Gülen talebanından, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın “Anlama Gayreti” başlıklı iki yazısını (Zaman, 14-15.02.08) okuyunca, Fethullah Gülen hareketinin ürettiği insanların “Yeni Bir Fethullah Gülen” yaratmaya giriştiklerini fark ettim.

ABD ve İngiltere’de akademik muhitlerde düzenlenen, CIA’in “adam yaratmak” modeline uygun çalışmaları da bu bağlamda değerlendiriyorum.  Sözünü ettiğim CIA modelini anlamak için  Frances Stonor Saunders’in “Parayı Verdi Düdüğü Çaldı” (Doğan Kitap) [i] adlı müthiş kitabını okuyabilirsiniz.

Fethullah Gülen cemaatinin okuttuğu, adam ettiği, bir yerlere getirdiği insanlar, yazarlar, gazete  yönetici ve yazıcıları, akademisyenler, şimdi, Fethullah Gülen Hocaefendi için gayet kullanışlı bir evrensel  düşünür ve önder imgesi yaratmaya, inşa etmeye çalışıyorlar.

Bu yazımda bana gelen özel mektup ve mesajlardan, Fethullah Gülen aleyhinde olduğu iddia edilen belgesel yazı ve tanıklık kitaplarından, Hocaefendi’nin yaptığı konuşmalardan, ABD’ye kaçmasına yol açan televizyon haber ve programlarından kesinlikle yararlanmayacağım. Elimin altında, cemaatten olduğunu tahmin ettiğim, Utah Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü öğretim üyesi  Hakan Yavuz’un 2003 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan “This Translation of Islamic Political Identity in Turkey” adlı kitabının Türkçeye çevirisi olan “Modernleşen Müslümanlar” (Kitap Yayınevi) adlı kitabı var. Bu kitaptan alıntılar yapacağım. Yazar, “Nurcular, Nakşiler, Milli Görüş ve AK Parti”yi incelerken, Fethullah Gülen cemaatini Yeni-Nurcu Hareketi adıyla taktis etmektedir. Bu kitaptan birkaç ay önce de söz etmiştim. Şimdi gelelim alıntılara:

“1983 yılından sonra, en önemli değişim, eğitim alanında gerçekleşti. Eğitim sisteminin özelleştirilmesi, bu sistemi rekabete açtı ve hareket daha iyi bir eğitim sistemi kurma gereksinimine ve arzusuna yatırım yaptı.” (S.248)

“Gülen hareketi, nasıl yaşamalıyız ve nasıl yaşamamız gerektiği mevzuunda nasıl düşünmeliyiz gibi konulara, kamuoyu oluşturulması sürecinin içine ‘dini’ taşıma çabası gösterdi.” (S.249)

“Hareket yükselen yeni Anadolu-Müslüman burjuvazisiyle sembiyotik bir ilişki kurmayı başarmış ve bu burjuvazinin kaynaklarını Kemalist-laik düzende siyasal ve kültürel üstünlük iddiasında bulunanların varsayımlarına meydan okumak için kullanmıştır.” (S.250)

“Dünyayı İslam ahlâkı bağlamında şekillendirme amacını taşıyan ‘aktivist dindarlığın’ oluşumu, yeni-Nur hareketinin özüdür….Gülen öncülüğündeki harekette, hizmet, himmet ve ihlas gibi Türk-İslam kültürünün içsel itici güçleri toplumu İslam ahlakı ideallerine göre şekillendirmek için kullanılmaktadır….Cemaatin misyonu, verili bir toplumda sosyal ve kültürel eylem matrisi oluşturmak için, İslamın mesajını anlamak, tartışmak ve taşımaktır.”(S.253)

Gülen hareketi bireyleri değil toplumun tamamını yeniden İslamlaştırmak, Nurculuk paftasına göre biçimlendirmek, topluma dini bir kefen biçmeyi amaçlamaktadır. Fethullahçılık, Anayasa’nın değişmez hükümlerini değiştirmeyi amaçlamaktadır. Böyle bir amacı yoksa bütün yaptıklarını neden yapmaktadır ? Bütün örgütlü dinsel hareketler tehlikeli ve yıkıcıdır.

(Hürrriyet, 27 Şubat 2008)

***

FETHULLAH GÜLEN İSKANDİNAVYA’DA

Geçenlerde DHA Stockholm muhabiri Tandoğan Uysal ile konuşuyorduk. O anlattı :

Fethullah Gülen’e yakınlığı ile bilinen Zaman grubu İskandinavya’da büyük bir atak başlatmış. Stockholm’de kısa bir süre önce Türk öğrencilere derslerinde yardımcı olmak için 2 dershane açan grup, Zaman gazetesini  1 Mart 2008 tarihinden itibaren günlük olarak yayınlayacakmış. Günlük yayın öncesinde, Stockholm’de çok modern  bir gazete binasını  törenle hizmete açmışlar. Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Necip Egüz de davete katılarak yaptığı konuşmada, Zaman grubunu bu atılımından dolayı kutlamış.…

Söylentiye göre, Zaman gazetesi  İsveç’teki Türklere bedava dağıtılacakmış. Bu arada İsveç’teki Türk çocuklarının Türkçe anadil sıkıntısını gidermek için yıllardır Türkiye’den Türkçe öğretmen getirmesi düşüncesi bir türlü yaşama geçirilemezken, Fethullah Gülen’in Stockholm’deki okullarında Türkiye’den getirilen 10 uzman öğretmen göreve başlamış…

Hakan Yavuz, salı günü adını verdiğim kitabında (“Modernleşen Müslümanlar”) Yeni-Nur (Fethullahcılık) hareketini üç aşamada inceliyor (S.245-278). Dördüncüsünü ben ekleyeceğim:

1.Dinsel cemaat inşa etme dönemi (1966-1983);

2.Kamusal alanın genişlediği ve dinsel cemaatin sınırlarının gevşetildiği dönem (1983-1997); 3.Baskı ve zorunlu liberalleşme paradoksu dönemi (1997-2002);

4.Bir el yağda bir el balda dönemi (2002 sonrası).

Salı günkü yazımda da söyledim, bir dinsel cemaat hareketinin siyasal rejimi etkilemek  ve değiştirmek gibi bir niyeti yoksa eğitim ve öğretimde, ekonominin bütün alanlarında, medyada, yazın dünyasında, üniversitelerde ve devlet kadrolarında neden örgütlensin ? Böyle bir niyeti olmasa bile örgütlendikten sonra ortaya çıkar bu ! Hazırlanan “Altın Nesil”, Fethullahçı İslami anlayışa göre yeniden biçilip-dikilecek toplumun yönetici kadrolarını oluşturmayacak mı ?

Başbakan istediği kadar “Bir din devletiniz peşinde değiliz, böyle bir gayretimiz yok!” desin kendisini iktidara getiren güçlerin (Nurcular, Nakşiler, Milli Görüş, Fethullahçılar) böyle bir amacı var. AKP ve onu destekleyen güçler şu anda laik devleti kötürümleştirme operasyonunu yapmakta. Operasyon tamamlandığı zaman bu güçlerin kendi aralarında bir çekişme ve iç savaş başlayacak. Bu iç savaş kansız da olabilir, Filistin’deki gibi kanlı da olabilir.

Bu gelecekten kurtulabilmemizin tek bir olanağı var: Laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin, cumhuriyet devletinin yıkılmaması.

Başbakan’ın içtenliğine inanmamızın en önemli koşullarından biri, imam-hatip okullarının, 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun gösterdiği doğrultuda yeniden örgütlenmesi. Türban fesadı sanıldığı kadar önemli değil, yaranın  gözü İHL’lerde. Liberal Demokrat olduğunu iddia edenler, bu yazımı çok dikkatli okusunlar. Bireysel özgürlük falan diyerek türbana arka çıktılar ama  İHL’nin  özgürlüklerle hiçbir ilişkisi yok. “Türkiye şeriat esaslarına göre yönetilen ülke olamaz, bunun tarihsel ve toplumsal koşulları yok!” diyenler ile “Yahu askerler nasıl olsa müsaade etmez!” diye avunanlara Melih Pekdemir’in çok güzel bir cevabı var : “Şeriat, selamünaleyküm ben geldim, demez !” (Birgün, 18.02.08)  Ben de yıllardır, aylardır, iki gündür bunu ve bunun nasıl olduğunu, olacağını anlatıyorum zaten !

(Hürriyet,29 Şubat 2008)

***

FETHULLAH OKULLARI VE PRİNCETON ÜNİVERSİTESİ, VS…

 Hikmet Çetinkaya’nın “Hakan Yavuz Neden Korkuyor ?” yazısı (Cumhuriyet, 17.05.08) bugünkü yazımla ilgili olarak imdadıma yetişti. Hikmet Çetinkaya,  Utah Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr.Hakan Yavuz’un Reuters Ajansı muhabirine söylediklerini aktarıyor:

“Bu bir siyasi hareket… Her zaman öyle oldu. İktidarın çok önemli olduğunu düşünüyorlar. Türkiye’yi ilerde dindar dünyanın merkezine dönüştürecek ve ülkeyi İslamlaştıracak elit bir sınıf yetiştirmek istiyorlar. Bu şu anda ülkedeki en güçlü hareket. Medyada, Eğitim Bakanlığı’nda ve polis teşkilatı içinde güçlüler. Bugün geldikleri nokta beni korkutuyor. Toplumda onların karşısında denge yaratacak başka bir hareket yok” diyor Hakan Yavuz.

Hakan Yavuz herhangi biri değil. İslamcılık ve  tarikatlar konusunda uzmanlaşmış bir akademisyen. Önceki aylarda “Modernleşen Müslümanlar” (Kitap Yayınevi) adlı kitabından söz etmiş ve kendisinin “Fethullaşcı” olabileceğini yazmıştım. Demek ki bizler gibi o da Fethullahçı hareketin gerçek amaçlarını görmeye başlamış ve korkmuş.

Hakan Yavuz bu yazım için bana tanıklık edecek.

Star gazetesi yazarlarından Mustafa Akyol, Türkiye ve dünyadakı sayısız Fethullah okullarını savunmak için “Türk okullarının Türk düşmanları”  (Star, 14.05.08) başlıklı bir yazı yazmış. Aklı sıra “Türk” sıfatının rantını yiyecek. Yazarın bildirdiğine göre dünyanın 91 ülkesinde 300’den fazla okul varmış. Bu ülkelerdeki okullarla ilgili olarak Fethullah Gülen’in eski sağ kolu Nurettin Veren “CIA’nın casus üstleri haline” geldiklerini söylüyor. (Merdan Yanardağ, Fethullah Gülen Hareketinin Perde Arkası : Türkiye Nasıl Kuşatıldı ? Siyah Beyaz Yayınları, S.85) Adını verdiğim kitabın 7.baskısı halen kitapçılarda satılmakta. Demek ki bir şikayet sonucu yasaklanmamış. Bu bir !

İkincisini yukarıda Hakan Yavuz’dan aktardım. Lütfen bir kez daha okuyun. Demek ki Fethullah okulları bir “Türk” okulu değil yurtiçinde Fethullahcı-İslamcı, yurt dışında CIA’nın kontrol ettiği okullar. Bu okulları Türk  saymak ve onlara “düşman” olmamak mümkün mü ?

Yazıda beni güldüren bir iddia var : ABD’deki Princeton Üniversite’sinin sloganı Latince “Dei Sub numine viget” (“Tanrının kudreti altında yükselir” ) imiş. Türkiye’de böyle bir  cümle yazılsa, yazanın canına okurlarmış.

Princeton 1746 yılında kurulmuş bir vakıf üniversitesi. 1746 yılında Osmanlı başkentinde bir üniversite kurulsaydı ve kapının üzerinde “Yüce Allah’ın inayeti ile” yazsaydı, bugün yerinde duruyor olmaz mıydı ? Osmanlı kendi Princeton’ını, Sorbonne’unu, Oxford’unu, Harvard’ını kursaydı, Ankara’daki Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde olduğu gibi  alnaçlarına “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” mi yazacaktı ?

Sorun dindarlar-mindarlar değil ! Türkiye’nin en önemli sorunu başta Fethullahçılık olmak üzere ülkenin yönetim ve ekonomisine egemen olmak ve devlet rejimini değiştirmek isteyen tarikatlar !  Fethullah talebesi[ii] Prof.Dr.Hakan Yavuz bile korkmaya başladığına göre, Fethullah tarikatı ve okulları Türkiye Cumhuriyet’in korkulacak düşmanlarıdır !

(Hürriyet, 30 Mayıs 2008)

 

[i] Yeni basım: İmge yayınevi.

[ii] Hakan Yavuz bu yazılardan sonra benimle temasa geçti ve Fethullahçılıkla ilişkisi olmadığını bildirdi. Bu konuyu önümüzdeki günlerde yayınlayacağım yazılarda okuyacaksınız.