GÖZÜN AYDIN TÜRKİYE !

Geçen yılın son haftasında “Soya Çekim ve Aile Dehası” (25.12.07) başlıklı yazımla ticarî dehasını müjdelediğim Mehmet Emre Gül hakkındaki tamamlayıcı bilgiyi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurreisi hazretleri yani muhterem pederleri veriyor:
“Emre 12 yaşında bilgisayarla uğraşmaya başladı. Şu anda yaptığı da gerçekten çocukları çok teşvik eden bir iş. Bill Gates’i, Google’ı örnek alıyor. Benim de hiç haberim yok, abisinin üniversitedeki arkadaşlarıyla 13-14 yaşında böyle bir işe girişmişler. Geçenlerde sordum, ‘Bugün bir tane oyuncak sattık’ dedi. Çoğu zaman annesi (Hayrünissa Gül) finanse ediyor ama ‘Bana bunları şimdi söylüyorsun ama 5 sene sonra göreceksin’ diyor.” (Hürriyet, 5.12.08)
İnanırım, Hititler zamanında bile Kayseri bir ticaret merkezi idi, şimdilerde Nakşi sermayenin merkezi olan bu şirin kentimizde Asurluların bile ticaret temsilcilikleri vardı. İnanırım, Allah utandırmasın. Ne demişler ? Güldür kokar, soydur çeker !
***
Bizim zamanımızda önümüzdeki modeller Uzun Mehmet, Sabiha Gökçen, Madame Curie ve Pasteur gibi çulsuzlardı. Cumhuriyet bunları bize örnek gösterdiği için ne kendisi adam oldu ne de bizim adam olmamıza izin verdi ! Yetmiş yaşımı geçtim hala adam olamadım. Üstelik oğlumu da yanlış terbiye etmiş olmalıyım ki yıllardır insanlığın büyük bir derdine deva olmaya çalışıyor. Boğaz tokluğuna ! Tıp diploması üzerine yaptığı doktoraları, postdoktoraları, ihtisasları, üstihtisasları paraya çevirmeyi beceremedi. Nakşibendi iktidarı örnek alıp çocuğu 20 yaşında görücü usulüyle evlendiremediğim için hâlâ bekâr. Bir mucize olur da bir torun sahibi olursam, ona Mehmet Emre Gül’ü örnek almasını tavsiye edeceğim !
***
Bu işler armut piş ağzıma düş yöntemiyle olmuyor : Mehmet Emre Gül’ün babası ve babasının arkadaş kuşağı (şimdi ‘jenerasyon’ diyorlar), ilkin modellerini değiştirdiler. Pozitivist ve rasyonalist örnekleri atıp onların yerine mazbut ve halkımızın itikatı ile ters düşmeyen modeller aldılar : Said Nursî, Mevdudî, Seyyid Kutub, Esat Çoşan, Mehmet Zahid Kotku, Fethullah Gülen !(Başbakan amcasının yanında dize gelip fotoğraf çektirdiği biri vardı ama adını unuttum. Başka unuttuklarım varsa, özür dilerim.) Devlet okullarıyla yetinmeyip İskender Paşa Cemaati cami ve medresesi misillû ilim ve irfan yuvalarında şeyhlerin rahle-i tedrisinden geçtiler, ümmet idealinin faziletlerini öğrendiler. Küreselleşme hareketlerini çabucak kavramalarının nedeni de panislamist idealin sadık talebeleri olmalarıdır. Uzun lâfın kısası : İslâmcı moderniteyi keşfederek Selefî ve Vehhabî Müslüman Kardeşler’le buluştular.
***
Mehmet Emre Gül ve kuşağı böylesine babaların evlatlarıdır, dehaları şaşırtmamalı bizleri. Ancak Reisicumhur Hazretleri’nin bir yanlışı var, bunu haddim olmayarak yazacağım : Bill Gates bilgisayar alanında büyük bir devrim yaptı. Başkalarının yarattığı olanakları ve babasının forsunu kullanarak büyük alışveriş merkezlerinde kaynamış mısır ticaretine girişmedi. Reis-i Cumhur hazretleri, mahdumu Mehmet Emre Gül beyi Türk çocuklarına örnek gösteriyor. Sakın ola bu söze ve benim olmayan torunuma yapacağım tavsiyeye aldanmasınlar : “Babamız kim ?” diyerek nüfus kimliklerine baksınlar.