GUGUK KUŞU

Eski Tüfeklerden bir militan dost, CHP üzerine yaptığımız derin bir sohbetten sonra, bana Guguk Kuşu’nun öyküsünü anlatan bir metin göndereceğini söylemişti. Gönderdiği metin epeydir bilgisayarımda bekliyor. Birlikte okuyalım:
***
“Sovyetler Birliği dağılmadan önce diğer ülkelerin komünist partileri üyelerini Moskova Parti Okulu’na siyasi eğitim için gönderirlerdi ve komünist hareketin önde gelen isimleri oraya seminer ya da konferans vermek için giderdi.Anlatacağım olay ABD Komünist Partisi Başkaıi Gus Hall’la ilgili.
Bu arada kısaca ABD KP tarihine göz attığımızda görürüz ki bu parti İkinci Dunya Savaşı sonrasında ağır bir likidasyon (tasfiye) geçirmiş ve sonra kendisini toparlaması uzun yıllar almıştır. Gus Hall celik işçiliğinden gelme bir komünisttir, kendisi yaşamı boyunca ilkelerine sadık kalmaya özen göstermiş ve bu uğurda mücadele etmiştir. ABD gibi bir ülkede Komünist Partisi’nin saygınlığını korumanın her seyden önemli olduğunu düşünmüştür.
Gus Hall 70’li yilların sonunda Sovyetler’e gider ve Moskova Parti Okulu’nda bir konferans verir,ancak diğer partilerden farklı olarak ABD KP Moskova Parti Okulu’na eğitim için üye göndermez. Konferans sırasında bunun nedeni sorulur. Bu arada Gus Hall’un Sovyetler Birliğini savunmakla birlikte SSCB parti yönetimine ideolojik eleştirilerinin olduğu da bir değildir. Gus Hall soruya şöyle cevap verir: “Siz guguk kuşunu bilir misiniz? Bu kuş Macaristan’da yaşar ve en önemli özelliği yumurtlama döneminde diğer kuşların yuvasına gider, ana kus yuvadan ayrıldığında onun yumurtalarını atar kendi yumurtalarını koyar”
Senin CHP’nin tavizleri ile ilgili yazılarını okuyunca bu olayı hatırlamıştım.”
***
CHP kuruluşundan itibaren parti içi demokrasiyi en üst düzeyde uygulamış bir partidir. Tek parti dönemi CHP kongre tutanaklarını, parti meclisi tutanaklarını okuyanlar bunu çok iyi bilir. Konuşmaları okuyanlar, ister istemez, bu karşı devrimcilerin CHP’de ne işi var, diye düşünür.
Zamanı gelince bu zevat CHP’den ayrılmış ve Demokrat Parti’yi kurmuştur. Aynı sıkıntı Ortanın Solu döneminde de yaşandı. 2011’de de yaşanıyor, yaşanacak!
“Limonluk” metaforu yaparak 1950’den önce CHP’de yuvalanan karşı devrimci akımların öyküsünü birkaç kez yazmıştım. Karşı devrimci nereden çıktı, CHP’nin limonluğundan (yani folluğundan, kuş yuvasından) değil mi?
CHP yenilenme ve yenileşme programı çerçevesinde dışarıya açılıyorum derken, yanlış yumurtalardan yavru çıkartmamalı. Kuluçkaya yatmadan önce mutlaka yumurta testi yaptırmalı. Testin ölçüsü çok basit: 6 Ok testi! Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik ! 6 Ok’un hiçbir okunun miadı dolmuş, eskimiş ve ölmüş değil. Bu altı ilkeyi sarmalayan iki ilke vardır ki bu iki ilke 6 okun can suyudur: Tam Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma! Çağdaşlaşma 6 Ok’u da kapsar. Çağdaşlaşma sayesinde altı ilke çağa uyum sağlar. Ancak altı ilke sil baştan yeniden yorumlanamaz.
Kim ki başta laiklik olmak üzere bu altı oku, “küreselleşme” ve “liberal demokrasi” adına, yeniden yorumlamak istemektedir, biliniz ki Guguk kuşu yumurtasından çıkmıştır!