HALKIN DEDİĞİ OLMAZ

Türk sağının ürettiği doğmaların, palavraların en birincisi: “Halkın dediği olur!”
Hayır halkın dediği olmaz.
AKP de halkın dediği olur, diyor.
Hangi halk?
“Halkın dediği olur” demek, “seçmen kitlesinin tamamının dediği olur” demek anlamında ise ortada herhangi bir sorun yok.
Ama amaç iktidar partisine oy verenler ise, ortada büyük bir demokrasi sorunu var.
AKP’nin “Halkın dediği olur!” demesi, diktatorya hevesinden başka bir şey değil.
***
Haydi hep birlikte AKP ile hesaplaşalım:
Bu partinin ileri gelenleri ve TBMM Başkanı sık sık “Halkın dediği olur!”, “Millet iradesine saygı göstermek gerekir” derler. Bunun anlamı şudur: İktidar biziz, bizim dediğimiz olur.
Böyle bir düşünce tarzının ne doğrudan demokrasi ile ne de temsili demokrasi ile ilişkisi vardır. Düpedüz dikta kokan bir düşüncedir bu.
Meclis çoğunluğu bir iktidara ancak Anayasa’ya uygun işler yapma izni verir. Bunun dışında hiçbir iktidar millet iradesinin tamamını, halk oyunun tümünü temsil etmez. Bunun için de kendi iradesini halkın iradesinin yerine koyamaz.
***
AKP, TBMM’de ezici bir çoğunluğa sahip. Ama bu ezici çoğunluğun arkasındaki oy desteği yüzde 33, nüfus desteği ise yüzde 25. Demek ki AKP, millet iradesinin yüzde 25’ini temsil ediyor. Bu nedenle hiçbir icratını “Halk bunu böyle istiyor!” diye savunamaz. Halkın ancak yüzde yirmi beşi istiyor olabilir. Bu da şu anda değişmiş durumdadır.
Aslına bakarsanız, bu noktadan sonra “Halk böyle istiyor !” savunması da saçma. Çünkü bakalım Anayasa ve yasalar böyle istiyor mu, böyle olmasına izin veriyor mu?
***
Bir zamanlar biri “Halk isterse ne laiklik kalır ne bir şey!” demişti. Yanlış anımsamıyorsam bu biri R.T.Erdoğan idi.
Bu çok ince ve karmaşık bir noktadır. Çünkü halkın yüzde doksan dokuzunun referandumda onayladığı Anayasa’ya aykırıdır. 1980 Anasaya’nın askeri rejim tasarısı olması da hiçbir şeyi değiştirmez. Değiştirilinceye kadar bu Anayasa Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasasıdır.
Ve bu Anayasa’nın 4.maddesine göre:
“Anayasanın 1.maddesindeki Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2’inci maddesindeki Cumhuriyet’in nitelikleri ve 3’üncü madde hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”
***
Ama bir sivri akıllı çıkıp “O zaman 4. maddeyi kaldırıp sonra işimize bakarız” da diyebilir bu memlekette. Böylece akıllarına hiç gelmemiş olabilecek bir olanak da sunmuş olabilirim kendilerine. Bir denesinler, denemekte bir yarar var.
Yukardaki hesapları bir yana bırakalım, Anayasa’nın ilk dört maddesi de halkın dediğinin olmayacağının en kestirme kanıtı.
Demokrasi tuhaf incelikleri olan bir rejim. Anlamayanlar bunu anladığı zaman ülke huzur bulacak!