HALKIN DEĞERLER DÜNYASI

Şu İslamcılar kim olduğuma bir türlü karar veremediler. İnsan, bunca takıntı haline getirdiği birinin gerçekten kim olduğunu merak etmez mi ? Ama şirretlik yapmayı tercih ediyorlar.
Kim olduğumu öğrenebilecekleri birkaç kaynak vereyim: Aziz Çalışlar, Türk ve Dünya Edebiyatçıları” (Remzi Kitabevi), Behçet Necatiğil, “Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü” (Varlık Yayınları), bütün büyük ansiklopediler ve kitaplarımda yayınlanan özyaşam öyküm.
***
Vakit gazetesi gene beni manşet yapmış (28 Mart 2007). “Beni hedef göstermiş” diye yazmaya tenezzül etmem. “[Mümtaz’er Türköne] bütün sorunlular gibi ‘halkın değerler dünyasından söz ediyor. Cumhuriyet devrimlerinin bu değerler dünyasını yıkmak için yapıldığını bilmiyor mu ? Elbette biliyor !” diye yazmıştım. Bu cümlem çıldırtmış adamları. Üstelik bu devrimlerin neler olduğunu da yazmışım yazımda. “Halkın değerler sistemi” diye kutsallaştırılan “şeyler” Devrim Yasaları tarafından değiştirildi.
Yaptığım “Sınır tanımayan küstahlık” neyin nesi imiş, bir bakalım. Yani Devrim Yasaları’nı anımsayalım:
(1) 3 Mart 1924 : Halifeliğin kaldırılması. (Yavuz Sultan Selim Mısır’dan getirmişti, Cumhuriyet kaldırdı). (2) 3 Mart 1924 : Şeriye ve evkaf Vekaleti’nin Kaldırılmasına Dair Kanun. (Cumhuriyet, dinin toplum ve devlet hayatı üzerindeki otoritesini ve bu otoriteyi sağlayan kurumları kaldırması). (3) 3 Mart 1924 : Tevhid-i Tedrisat Kanunu. (Medreselerin, dini okulların kapatılması). (4) 25 Kasım 1925 : Şapka Giyilmesine Dair Kanun. (5) 30 Kasım 1925 : Türbe ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun. (6) 17 Şubat 1926 : Medeni Kanun (Medeni evlenme akdi. İmam nikahının kaldırılması). (7) 20 Mayıs 1928 : Uluslar arası rakamların kabulü hakkında kanun. (8) 1 Kasım 1928 : Türk Harflerinin Kabul ve Tatbikine Dair Kanun. (Arapça yazının kaldırılması.) (9) 26 Kasım 1934 : Efendi, Bey, Paşa gibi Lakap ve Ünvanların Kaldırıldığına Dair Kanun.
***
Türkler tarihleri boyunca birkaç kez din, birkaç kez yazı ve rakam, kılık-kıyafet değiştirdiler. Ama dillerine ve törelerine sadık kaldılar. Devrimlerin kaldırdığı şeyler Türk halkının kutsalı değildi. Bu nedenle kestirmeden yazayım: Kim ki Anayasa’nın koruması altında bulunan Devrim Yasaları’na ve Medeni Kanun’a karşı çıkar, o kimse Cumhuriyet düşmanıdır.
1924 yılının İçişleri Bakanı “Memleketin esenliğini üstlenmiş Cumhuriyet’i sağlamlaştırmak ve güçlendirmek istiyorsanız, Cumhuriyet’e layık yasalar yapınız ve gericiliği besleyen yasalar bir taraftan yürürlükteyken, diğer taraftan devrim, kendisini kendi mantığıyla, kendi duygularıyla ve kendi gücüyle savunmak zorunda kalır” diyordu.
Cumhuriyet ve vatandaşlarının değerler dünyasını yukarda yazdığım 9 madde özetlemektedir. Bu 9.maddenin hiçbiri bizzat İslam’ı hedef almaz. Cumhuriyet, İslam’ı değil devleti laikleştirmeyi hedeflemiştir. Bu nedenle Devrim Yasaları’na karşı olmak irticadır, Cumhuriyet düşmanlığıdır. Bu özelliklere sahip olanlar kamu hizmetinde görev alamazlar.