HOLLANDA’NIN YÜZ KARASI

Seçimler öncesi Hollanda’da olanlar politik skandal boyutlarını çoktan aşıp insanlık ayıbı düzeyine ulaştı.
Hollanda’da tamı tamına 400 bin Türk ya da Türk kökenli Hollandalı yaşıyor. Hollandalı güzel yasalar çıkarmış, yerel seçimlere yabancı göçmenler de girebiliyor. Yasalar güzel, ama Hollandalı politik mafya Türklerin politikaya girmesini istemiyor. Daha önce de yazmış olduğum gibi “Ermeni soykırımı iddiaları” Türklerin ve Türk kökenlilerin önünde en büyük şantaj engeli. Avrupa Parlamentosu, Ermeni soykırımını ön koşul olmaktan çıkartıyor ama üyeler kendi ülkelerinde bu koşulu çoktan uygulamaya başladılar bile.
***
Hollanda’da Ermeni lobisinden söz ediliyor. Hollanda’da olsa olsa Ermeni mafyası olabilir. Çünkü Hollanda’daki Ermeni nüfusu 15 (on beş) bin. Türk nüfusu 400 (dört yüz) bin. Ve Hollanda’da ciddi bir Ermeni lobisi yok ve lobi yapacak kalitede adamları yok Ermenilerin. Hollanda utanmadan yalan söylüyor.
Hıristiyan Demokrat Parti (CU) adayı olan Ayhan Tonca (sendikacı kökenli) ve Osman Elmacı (TC Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hollanda şubesi olan İslam Cemiyetleri başkanlığı yapmış) adaylık serüvenleri tam anlamıyla bir ortaoyunu. Adaylar ilkin Ermeni soykırımını kabul etmiyorlar, sonra dolaylı da olsa kabul edip bir senet imzalıyorlar, yoğun baskı üzerine imzalarını geri çekiyorlar. Bunun üzerine Hıristiyan Demokrat Parti Ayhan Tonca ile Osman Elmacı’yı listeden çıkartıyor.
Bu ikiliye Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin adayı Erdinç Saçan ekleniyor.
***
Aklınız alıyor mu, 15 bin nüfuslu bir cemaat 400 bin nüfuslu bir kitlenin sırtını mindere yapıştırıyor ? 400 bin nüfuslu kitle uykuda bile 15 bin nüfusa tuş olmaz. Olmaz ama hakem Hollandalı ! Peki 400 bin nüfuslu Türk’ün hiç mi suçu yok ? 15 bin Ermeni’ye kızmanın, hayali bir Ermeni lobisini suçlamanın hiç gereği yok. 1998 yılında Assen’de Ermeni soykırım anıtı dikilirken 400 bin Türk, Türk lobisi, Türk politikacılar ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti neredeydi ? Hollanda’da Ermenilere kızmak gerekmez. Dalavereyi çeviren Hollanda ve hükümetleri. Ermenilerin akıl hocası da Hollandalılar. Türklerin Hollanda politikasında ağırlık kazanmasını istemeyen Hollandalılar.
***
Sadece Hollanda’daki değil, öteki Avrupa ülkelerindeki Türklerin siyasal hayatı pek bilinmiyor. Berlin parlamentosunda Ermeni ve Yunan soykırımlarının kabul edilmesine dair bir yasa önergesi veren Kürt kökenli Berlin milletvekili “Başarılı Türk Politikacılar” fotoğrafında yer alıyor.
Aklıma şöyle bir soru geliyor: Madem ki bu üç politikacı Ermeni soykırımı iddiaları dolayısıyla listeden çıkartıldı, Nebahat Albayrak nasıl oluyor da İşçi Partisi listesinde ikinci sırasında yer alıyor ? Bu sırayı verdiği senede mi borçlu ? Ya da Hıristiyan Demokrat Partisi’nde üst sıralarda yer alan Coşkun Çoruz ? Kimseyi suçlamıyorum.
Engellenen Ayhan Tonca partisi için çalışmayı sürdüreceğini söylüyor. Avrupalı Türklerin politikasını Türkiye’deki politikanın uzantısı olarak görmek yanılsama değil mi acaba ? Galiba her şeyi doğru kavramlarla çok ciddi tanımlamak ve şu soykırımlar ve soykırımcılar tehdidinden mutlaka kurtulmak gerekiyor artık. Ama AKP gizli stratejisini uygulama nöbetleri içinde Türkiye’nin demokratikleşme sürecinin tamamlanmasını engellerken Türkiye’nin ve Türklerin siyasal özgürlüğünün ipotek altına alınmasına ses çıkarmıyor.