İMAM-HATİP LİSELERİNİN İSLAMCI YORUMU

İmam-Hatip liseleri konusunda yazılarıma kızan bir okura, bu okulları eleştirenlere din düşmanı muamelesi yaptığı için, 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu bilip-bilmediğini sormuştum. Bana aşağıdaki metni gönderdi ve kaygılarımda ne kadar haklı olduğumu kanıtladı. Bilginize sunuyorum:
***
“Günümüzdeki İmam hatip liseleri Hz. Peygamber ve Sahabe-i Kiram dönemindeki din eğitimi ve öğretimi veren kurumların özelliklerini yansıtmak ve devlete din adamı yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.Hz Peygamber döneminde ilk eğitim ve öğretim kurumu El Erkam adlı bir sahabenin evi olmuştur. Onun evinde gizli gizli gerçekleşmiştir. (1) Daha sonra İslamiyete giren insanların sayılarının artması ve devlet haline gelmeleri onlar için, bu dinin öğretilerini anlatmada gereklilik taşıyan müesselerin varlığını zorunlu hale getirmiştir. Başlangıçta bu tür eğitim veren kurumlara ihtiyaç olmamıştı. Buraların görevlerini camiler ifa etmekteydi. Özellikle Hz. Peygamber döneminde insanların eğitim ve öğretimiyle bizzat ilgilenen kişi Hz Peygamber olmuştur. Vefatında sonra da bu işi halifeler önderliğinde ve Hz. Peygamberin eğitiminde bulunmuş hafızlar ve değerli sahabeler devam ettirmişlerdir.
Bazı şeyleri Kuran’da ve Hadiste bire bir görüp uygulayamazsınız. İslamiyette Kuran’da ve Sünnette bire bir bulamadığınız olayları din alimleri içtihat yoluyla kapatmaya çalışmışlardır. İçtihat hükmünün de şartlı olarak serbest bırakıldığını bizzat Hz. Peygamber döneminde Yemen’e vali olarak atanan Muaz Bin Cemel’le Hz. Peygamberin konuşmasında açık ve net olarak görmekteyiz. (2)  Sonraki yıllarda İslam topraklarının genişlemesi İslamiyetin sistamik bi şekilde anlatılabilmesi için eğitim ve öğretim kurumlarının zorunluluğunu ortaya koymuştur. Buna paralel olarak da ilk açılan medrese, kayıtlara göre Hicretten 315 yıl sonra yani miladi takvime göre 937 yılında Türkistan’nın Buhara kentinde açılmıştır. (3)
Buraya kadar anlattıklarımın sonrasında,
1-İ.Hatip Liseleri din görevlileri çıkarmayı amaçlamıştır. Ancak bu, şu anlama gelmemelidir. Oradan mezun olanlar başka alanlarda ihtisas yapamaz. Eğer bu ayrımı yapacak olursak, Mahsun Kırmızıgül de yönetmenlik yapmasın, ünlüler de gazetelerde köşe yazarlığı yapmasın, Mühendislik mezunu okuyanlar da Politikaya atılmasın, İş adamları da basın sektöründen çekilsin gibi beraberinde bir çok kısıtlamalar getirilmesi ve bu kısıtlamaların da Anayasal güvence altına alınması gerektiğini ileri sürerim. Kısacası kim nereden mezun olacaksa o işi yapsın derim. 
2-Din alanında bir konuya yorum getirmek için, bugünkü Hukuk mevuzatımızda da var olan İçtihat kapısının açık olduğunu bildirmek isterim.
3-Eğer Kuran’a ve Hadis’e göre düşünmek istiyorsanız, bugünkü Üniversite kavramı da Kuran’da bulunmamaktadır, İnsanların nasıl namaz kılacağı da nasıl abdest alacağı da bulunmamaktadır. 
4- Yine Kuran ve Sünnet’e göre düşünmek istiyorsanız, faizle işleyen sistemin, kumarhanelerin, Fuhuş evlerinin kökten kaldırılması lazım. Adalet mekanizmasının toptan değişmesi ve emri bil maruf nehy anil münker sözünün yani iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir mekanizmanın insanların vicdanlarına yerleştirilmesi lazım.-ki bu da eğitim ve öğretim yoluyla olur. 
5- Ve son olarak, İmam kelimesine de bakacak olursak, kelime imamet etmek, yani önderlik etmek anlamındadır. Önderlik etmek kelimesi de siyasal kavramdır ve siyasal anlam taşıyan bir ibaredir. Bunun için de İmam-Hatip konusunun başlığı bile en başından gerçek anlamıyla bakcak olursak, onların imamet etmede yani liderlik etmede bir sakıncalarının bulunmadığı da ortaya koyar…”