“İMAM-VALİ” ÜZERİNE CİDDİ UYARILAR

İmam-Hatip okulları üzerine yazdığım yazılara içler acısı tepki gösteriyorlar. Verdikleri cevaplar traji-komikliğin sınırlarını aşıyor: Cüneyt Arkın Tıp Fakültesi mezunuymuş, peki nasıl sinema oyunculuğu yapıyormuş ! Ben iletişim fakültesi mezunu olmadığım halde nasıl “Köşe Yazarlığı” yapabiliyormuşum! Acınası akıl, acınası mantık, acınası zihinsel yapı !
***
Elli kez yazdım, bir kez daha yazacağım: “İmamlık” dini bir meslek, laik bir meslek değil. “Valilik” laik bir meslek, dini bir meslek değil. Buna göre “İmam-Vali”, biri dini öteki laik iki mesleğin bireşiminden (sentezinden) oluşuyor. Bir melez oluşum ! Tuhaf bir durum !
Yıllardır yaptığım işi bir kez daha yapıp, “Laik” ve “Laiklik” sözcük-kavramlarının ne anlama geldiğini, imam-hatip mezunlarına ve yandaşlarına bir kez daha anlatacağım.
Onlar anlamayacaklar, anlamazdan gelecekler, falanca türkücü nasıl film yönetmeni olabiliyor, diye saçma sorular soracaklar.
Efendim, bir imam-hatip mezunu futbol teknik direktörü olabilir, Yeşilçam’da film yönetmeni olabilir (ama TRT’de olamaz), gazeteci olabilir, Ahmet Hakan gibi Hürriyet gazetesine köşe yazarı olabilir, ama devlet bürokrasisinde mesleği dışında bir meslekte görev alamaz.
Bu nedenle, daha sonra ortaya çıkacak sakıncalı kargaşaya yol açmamak için, imam-hatip mezunlarının sadece İlahiyat Fakülteleri ile (varsa) Yüksek İslam Enstitülerine girmeleri karar altına alınmalıdır. (Tıpkı 3 mart 1924 tarihli ve 430 sayılı Öğrenim Birliği Yasası’nın buyurduğu gibi ! )
Türkiye’nin huzuru için herkes bu gerçeği kabul etmeli !
***
Eski toplum ve topluluklar neredeyse iki sınıftan oluşmaktaydı:
1. Din adamlarının ruhban sınıfı,
2. Meslek,sanat ve zanaat sahibi halk.
“Laik”, “Laiklik” gibi sözcük-kavramlar bu ayrımdan çıktı.
“Laik”, ruhban (din adamları, rahipler) sınıfından olmayan kimse demek.
İslamda ruhban sınıfının olmadığı söylenir ama gerçekte, en azından Türkiye’de böyle bir sınıf vardır: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadrosunda maaş karşılığı çalışan personel. Diyanet İşleri Başkanlığı artık açığa çıkmış gizli bir politika izleyerek her yıl binlerce imamı sivil devlet kadrolarına transfer eder. Böylece imam-öğretmen, imam-yönetici melez sınıflarının büyümesine katkıda bulunur. Devlet personelinin İslamileştirilmesi operasyonudur bu !
***
İmam-hatip liselerinin müfredat programının klasik lise programına benzediği ileri sürülür. Doğru olabilir. İmam-hatipler öğrencilerine din adamı (imam-hatip) formasyonu verir. Bu formasyondan geçmiş birinin devletin sivil kadrolarında görev alması devletin laik niteliğine zararlıdır, onu çökertir !
Laik devletin sivil kadrolarında laik formasyon almış personelin çalışması gerekir. Bu nedenle “imam-vali” devletin laik niteliğini bozduğu gibi devletin tarafsızlığı ilkesine de aykırı bir durumdur. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, bu birliğin sağlanması, ikiliğin, üçlülüğün ortadan kaldırılması için çıkartılmıştır. Bu gerçeğe karşın imam-hatip mezunlarına sivil üniversitelerin kapısını açmak devlet kadrolarını “İslamileştirmek” demektir. Bu da Cumhuriyet’e ve onun laik devlet yapısına “terörist saldırı” anlamına gelir. Bilmem anlatabildim mi ?