IRK YOK IRKÇI VAR

Kimse benden nabza göre şerbet vermemi beklemesin ! İlk yazım 1953 yılında, ilk kitabım 1963 yılında yayınlandı. Edebiyat adamı olarak hiçbir topluluğun içinde yer almadım. Adım bir başka yazarın adıyla birlikte anılmaz, anılamaz. Her zaman tek başıma oldum ve kendi yolumda tek başıma yürüdüm. Kimseden güç almadım.
Gazete yazarı olarak da aynı şeyi yaptım. Yazdıklarıma bakıp hiç kimse beni kendinden sanmasın, hiç kimse de düşman saymasın. Her yazdığımı doğrulayacak kaynaklarımın olmasına her zaman dikkat ettim. Kendinden menkul kerametim olmadı.
Ve yolumu yönümü şaşırmamak için hiza ve istikametime bakmamı sağlayan iki rehberim oldu ve hala var : Cumhuriyetcilik ve Marksizim !
***
Kimileri bana Türklük dersi vermeye kalkışıyor. Genetik bağlamında bilimsel olarak kanıtlanmış her hangi bir insan ırkı yoktur ama ırkçılık ve ırkçılar vardır. Saf bir Fransız, İngiliz, İtalyan, Alman, İspanyol, Bulgar, Rus, Yahudi ırkı olmadığı gibi 24 ayar bir Türk ırkı da yoktur. Ama bunların ırkçıları vardır !
Bu konuda bilgi edinmek isteyenlere Luca ve Francesco Cavalli-Sforza’nın “Chi Siamo. La Storia Della Diversite Umana” adlı kitabı (kitabın İngilizce ve Fransızca çevirileri var) ile Luca Cavalli-Sforza’nın İngilizceye de çevirilmiş olan “Genler, Halklar ve Diller” (“Genes, peuples et langues”) adlı kitabını okumalarını tavsiye ederim.
***
Türkiye nüfusunun neredeyse tamamının Orta Asya’dan geldiğine inanan kimi Türkçüler benim 1 Aralık 2006 tarihli yazımda yer alan bilgilerin uyduruk olduğunu düşünüyorlar. Yazımın başında da belirttiğim gibi belgesel dayanağı olmayan tek satır yazmam.
Doğan Avcıoğlu “Türklerin Tarihi” (Tekin Yayınevi, 1978) adlı dev yapıtının 1.cildinde şöyle yazar:
“XI ve XII. Yüzyıllarda Türkmenler Anadolu’ya milyonlarca kişi olarak gelmediler. Mükrimin Halil (Yinanç) 1 milyon der. Prof.Kafesoğlu 550 ila 600 bin rakamını ileri sürer. C.Cahen 200 ile 300 binden fazla olamayacağına kesinlikle inanır. O tarihlerde Anadolu’nun nüfusu 8 milyon hesaplanır. Mogol istilasıyla Anadolu’ya yeni bir akın olur. Türkmenlerin dışında Kıpçak, Peçenek, Harzemli vb. öteki Türkçe konuşan boylar ile Mogollar Anadolu’ya yerleşirler. Türk, İran, vb., kökenli ulema, zenaat sahipleri, bürokrat, vb., Anadolu kentlerine gelir. Bu kentli nüfus Anadolu Selçuklu Devleti’nin iskeletini teşkil eder. Anadolu’da hızlı bir İslamlaşma görülür….” (S.43)
Hadi, Türkçülerin hatırı için XI ve XII yüzyıllarda Anadolu’ya 10 milyon safkan Türk geldi diyelim. Peki 8 ya da 5 milyonluk yerli Hıristiyan nüfusu ne yapacağız ? Yok mu oldular ?
Türkçülüğün de, milliyetçiliğin de ırkçılığa dayandığı bir sınır var. Bu sınırdan uzak durmayı bilmeli !
***
Bitirirken Ord.Prof.Hilmi Ziya Ülken’in ağustos 2006’da yayınlanmış bir kitabından söz etmek istiyorum: “Anadolu Kültürü ve Türk Kimliği Üzerine” (Ülken Yayınları). 1921 ile 1973 yılları arasında yazılmış yazılar. Ben okuyorum !