İŞKEMBE-İ KÜBRA SANATI

Mekke-Medine’den Bağdat’a, Bağdat’tan Endülüs’e, Endülüs’ten Fas’a Arap tarihini bilmeyeceksin, klasik ve çağdaş Arap edebiyatından ve şiirinden haberin olmayacak, hayatının herhangi bir gününde entarili bir Arap’la ya da Arap aydınıyla çağdaşlığı ve laikliği konuşmuş ve tartışmış olmayacaksın, ama Mısır ve Tunus hakkında konuş baba konuşacaksın! Bu sadece üç tarafı denizlerle çevrili, Doğu ve Batı arasında stratejik medeniyet köprüsü (!) durumuna sahip Türkiye’de olur. Televizyona çıkarsın, gazetelerde yazı yazarsın. İşkembe-i Kübra’dan! Ambargosu, sansürü, cezası yok! Tersine, ödülü var!
***
9 Şubat Çarşamba günkü yazımda adını vermeden andığım, Müslüman Kardeşler örgütünün liderlerinden Dr.Aşraf Abdelgaffar ile yapılan bir söyleşi yayınlandı. Akşam gazetesinde (Şenay Yıldız, 9.02.11). Mısır konusunda işkembe-i kübradan atanlar bu söyleşiyi okuyunca apışıp kalmıştır.
Tahrir Meydanı’nda toplananlar laiklik yandaşıymış! Hadi canım sen de!
Tahrir Meydanı’nda toplananlar Türkiye modeli (ya da benzeri) bir rejim istiyormuş! Hadi canım sen de!
Şenay Yıldız soruyor: “Mısır’ın laik bir yapıya kavuşması konusunda ne düşünüyorsunuz?
Dr.Aşraf Abdelgaffar cevap veriyor: Mısır, en başından beri, Mübarek rejimi döneminde bile anayasal olarak laik bir devlet değildi. Bu bizim kültürümüz.
Özdemir İnce, 9 Şubat yazısında ne yazmış? : “İslam, Türkler için, içine Şamanizm ve hurafe karışmış bir dindir, sadece bir dindir. İslam, Araplar için, önce bir uygarlık ve kültürdür, konuşulan ve yazılan bir dildir, tarihtir, gündelik hayattır yani her şeydir. Bu İslam’ın içinde İslam öncesine ait yerel inançlar ve hurafeler de kaynamaktadır.
Bu nedenle, bizimkiler, eşitlikten, özgürlükten söz eden (üniversite öğretim üyesi) bir Arap feminist kadının laiklikten hiç söz etmemesine hep şaşırırlar.”
***
Yani: Müslüman Kardeşleri’n katkısı olsun olmasın, Mısır’ın yeni anayasasında “Mısır cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” diye bir madde olmayacak.
Dr.Aşraf Abdelgaffar bunu söylüyor. Tıpkı benim yıllardır yazıp söylediğim gibi.
Ancak Dr.Aşraf Abdelgaffar’ın yöneticilerinden biri olduğu Müslüman Kardeşler hakkında söyledikleri doğru değil!
Dr.Abdelgaffar, örgütlerinin hiçbir şekilde “radikal” olmadığını ileri sürüyor. Anlaşılan söyleşiyi yapan Şenay Yıldız Müslüman Kardeşler örgütünü gerektiği kadar bile tanımıyor. Dr.Abdelgaffar Mısır halkının (dolayısıyla kendilerinin) şiddetten yana olmadığını belirten sonra “Biz barışçıl insanlarız ve barışçıl şekilde rejimi değiştirmeye çalışıyoruz” diyor.
Yönetimi değiştirmek başka, rejimi değiştirmek başka. Dr.Abdelgaffar Mısır’ın mevcut rejimini İslami yönetim-rejimine dönüştürmek istediklerini söylemek istiyor. Türkiye’den ihraç (ithal) edilecek ABD patentli Ilımlı İslam’ı elinin tersiyle fırlatıp atıyor.
Şenay Yıldız, muhatabına nasıl bir rejim kurmak istediklerini sorsaydı, benim yazdıklarımı cevap olarak alırdı. Ortada bir örnek var ise,o, AKP’nin Müslüman Kardeşler’in peşinden gittiğidir.