KÖY ENSTİTÜLERİ VE İMAM-HATİP OKULLARI (1)

Mardin’in Bilge adlı köyünde şehit edilen, 24 yaşındaki köy imamı Kazım Ozan için Allah’tan Rahmet dilerim. Ahmet Hakan’ın “Erkek Çalıkuşu” unvanını verdiği genç imam, hakkında yazılanlardan çıkan sonuca göre, Türkiye’nin çok muhtaç olduğu “tür”den bir imamdı. Ruhu şad olsun !
***
İmam-hatip okulları öğretmen/imam çatışmasına girmeyecek, öğretmen ile birlikte el ele cumhuriyet için çalışacak aydın ve çağının çağdaşı imamlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştu.
Köy enstitülerinden yetişen köy öğretmenleri de “aydın ve çağının çağdaşı” olan, imam-hatip mezunu genç imamlarla işbirliği yapacaklardı.
Alın size toplumsal barış !
Toprak reformu yapılacak, çiftçi topraklandırılacak, böylece ağa ve mütegallibenin kurduğu egemenliğin zincirleri kırılacaktı.
Aydın imam ile köy enstitülü köy öğretmeninin işbirliği sayesinde şeyh ve şıhların otoritesi kırılacak, tarikat ve cemaatlerin egemenliği sona erdirilecekti.
Alın işte size toplumsal barış !
Bu düzen kurulup 1960’a kadar devam edebilseydi, Türkiye 70’lerin başında çağ atlardı. Hem sanayisi kurulur, hem tarımı yükselir, hem de vatandaşlar aydınlanırdı.
Bunun sonunda, bir türlü kurulamayan demokrasi kurulur ve kök salardı.
***
Ama olmadı : CHP içinde yuvalanmış ağa, mütegalibe ve mürteci takımı, ilerici ve devrimci kanadın bütün plan ve projelerini sabote etti. Bu sabotaj 1938’den önce de vardı. Atatürk’ün ölümünden sonra iyice etlendi-butlandı ve örgütlendi.
Prof..Dr.Çetin Yetkin, “Karşıdevrim, 1946-1950” adlı kitabında “…Meclis’teki toprak ağalarının, Osmanlı artıklarının neden bu tasarıya karşı çıktıkları ve bu karşı çıkış sürecinde DP’yi kurdukları daha iyi anlaşılacaktır” (S.211) diye yazmaktadır.
Çetin Yetkin “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu”nun başına gelenleri anlatırken bunları söylemektedir.
Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile çok yakın ilişkisi vardır (S.235) Toprak reformundan sonra Çiftçi Ocakları kurulacak ve böylece Cumhuriyet’in toprak mülkiyetiyle ilgili altyapı devrimi gerçekleşmiş olacaktı.
Bu devrim sürecinde Köy Enstitüsü mezunu köy öğretmeninin köylüye önderlik etmesi düşünülüyordu.
***
Toprak reformu, çiftçi ocakları ve köy enstitüleri sayesinde Devrimci Cumhuriyet projesinde çok önemli adımlar atabilecekti. Bu proje CHP’nin tek parti döneminde içerden sabote edildi. İnönü’nün bu süreçte oynadığı olumsuz rol çok dikkat çekicidir.
Demokrat Parti iktidarı Köy Enstitülerini kapattıktan, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nu rafa kaldırdıktan sonra kendi karşı projesini yürürlüğe koydu. Bu projenin ana ekseni ve orta direği imam-hatip okullarıydı. Son 60 yıllık yakın tarihimizi anlamak isteyenler bu yazının konu edindiği ilişkiyi mutlaka anlamak zorundadır.
Artık gerçek nedenleri bulacak doğru-dürüst araştırmalar ve bilimsel yorumlar yapılsın !