KÜRTÇÜLÜK SORUNUNUN TERSİ VE YÜZÜ (4)

Eşeği yokuşa sürmek  : Vakti zamanında nemrut bir herif varmış. Yatak serme konusunda bir bahanesini bulur karısına her gün mutlaka dayak atarmış. Kadın yatağı büyük odaya mı serdi, “Ulan kadın bu havada sofa varken buraya mı yatak serilir” diye basarmış dayağı. Kadın ertesi gün yatağı sofaya serermiş. Bu sefer, “Ulan karı, davarın gürültüsünden burada uyunur mu ?” diye ayağının altına alırmış zavallı kadını.

Canından bezen kadın, evde serilebilecek her yere yatak sermiş. Durumu gören nemrut herif pek memnun olmuş ve damda yatmaya karar vermiş.

Karı koca yatağa girmişler. Gökyüzü gökyüzü değil sanki yıldız harmanı. Adam başlamış sormaya :

“Ulan karı şu yıldız ne yıldızı ?”

Cevap : Avcı Cebbar !

“Ulan karı şu yıldız ne yıldızı ?”

Cevap : “Yedi kandilli Süreyya !”

Böyle soru-cevap devam ederken sıra Terazi Yıldızı’na gelmiş.

“Ulan karı, bu ne yıldızı ?”

“Terazi Yıldızı efendi !”

“Ulan karı, buraya yatak serilir mi ? Terazinin dengesi bozulur da kilolar kafama düşerse… Ulan ben seni nasıl dövmemeyim  de!…”

Basmış köteği…

CHP ve her türlü solu kendi pis işlerine (Kıbrıs, Ermeni, Avrupa Birliği, demokratikleşme, vb.,) karıştırmak isteyenlerin tavrı nemrut kocanın tavrından hiç de farklı değil. Ama bana en çok Eşref Erdem, Tahran Erdem, Zülfü Livaneli gibi eski CHP’lilerin tavırları koyuyor. CHP’nin, yedi yıldır siyaset dünyasında her türlü uzlaşmadan sınıfta kalmış, sözüne ve eylemine güvenilmez AKP gibi bir partinin peşine bir kara tren vagonu gibi takılmamasını eleştiriyorlar. Koskoca CHP şaibeli bir partinin peşine neden takılsın ? SHP ve CHP’nin yıllar önce hazırladığı raporlarda Kürt sorununa demokratik yöntemlerle çözüm aranmıyor muydu ? (Yakında o raporları masaya yatıracağım).

Tahran Erdem’in gönlünden geçenlere bakın : “AK Partisi’nin demokrasi damarı güçlenecek. Daha ‘muhafazakar demokrat’ bir parti haline gelecek. Önümüzdeki seçimden sonra CHP küçülecek. Zamanla da bitecek. CHP, Anavatan Partisi gibi olacak. CHP seçmenin gözü laiklikten başka şey görmüyor. AK Partisi’nin her yaptığına yanlış ve takiyye diyor.” (Neşe Düzel söyleşisi. Taraf gazetesi, 17.08.09)

Utanç verici !

Tahran Erdem bunları Radikal gazetesindeki sütununda yazsaydı, kendisine serzenişte bulunmazdım. Eski, gücenik ve tatmin olmamış bir CHP’li olarak konuşuyor. Çok ayıp !

Bir de bulundukları yere, bindikleri rüzgâra göre konuşan gazeteciler, bilim adamları var: Doğu Ergil’e göre [Açılımı] desteklemeyen sol gerçek sol değil”;

Oral Çalışlar’a göre “Türkiye’de sol çağa ayak uydurmuyor”;

Mithat Sancar’a göre “Ak Parti  yapıyor diye reddetmek akıldışı”. (Vatan, 16.08.09)

Dut gibi silkelenecek laflar. Ama değmez !

Ama en çarpıcısını bir tarihçi bayan söylüyor : “İzmit Basın Konferansında Kürtlere özerklik vaat edilmişti.” (Ayşe Hür, Taraf, 16.08.09) Mustafa Kemal Paşa’nın İzmit Basın Konferansı’nda böyle bir şey söylediği iddiası kocaman bir yalan. Mustafa Kemal Paşa orada 1921 Anayasası’nın bütün ülke yerel yönetimleri için geçerli olan 11.maddesini hatırlatıyor. Ama Ayşe Hür hanım gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor.

(Hürriyet, 8 Eylül 2009)

(Direnen Cumhuriyet, Destek Yayınları, 2010)

***

EK AÇIKLAMA:

1921 Anayasası günümüz Türkçesi ve özgün metni ile aşağıdadır. 11 Madde’yi bir okuyun, bakalım orada Kürt adı geçiyor mu?

Bu ne yalancı, bu ne palavracı kuşak yarabbi!

18 Şubat 2015

***

[1921 ANAYASASI] [GENEL HÜKÜMLER] [Egemenlik]

MADDE 1. — Egemenlik, sınırsız ve koşulsuz ulusundur. Yönetim tarzı, halkın kendi geleceğini bizzat kendisi ve gerçekten belirlemesi ilkesine dayanır.

[Yürütme gücü ve yasama yetkisi]

MADDE 2. — Yürütme gücü ve yasama yetkisi, ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi’nde ortaya çıkar ve toplanır.

[Büyük Millet Meclisi ve Hükûmeti]

MADDE 3. — Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilir ve hükümeti “Büyük Millet Meclisi Hükümeti”adını alır.

[Büyük Millet Meclisi’nin oluşumu]

MADDE 4. — Büyük Millet Meclisi, illerin halkı tarafından seçilmiş üyelerden oluşur.

[Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yapılması]

MADDE 5. — Büyük Millet Meclisi seçimleri, iki yılda bir kez yapılır. Seçilen üyelerin görev süresi iki yıl olup, yeniden seçilmeleri mümkündür. Önceki Meclis, yeni Meclis toplanıncaya kadar göreve devam eder. Yeni seçimlerin yapılma olanağı bulunmadığı durumlarda, toplantı dönemi yalnızca bir yıl süreyle uzatılabilir. Büyük Millet Meclisi üyelerinin her biri, kendini seçen ilin ayrıca temsilcisi olmayıp, bütün ulusun temsilcisidir.

[Büyük Millet Meclisi’nin toplanması]

MADDE 6. — Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, her yıl Kasım ayının başında, herhangi bir çağrıya gerek kalmaksızın, kendiliğinden toplanır.

[Büyük Millet Meclisi’nin ve Bakanlar Kurulu’nun görevleri]

MADDE 7. — Şeriat hükümlerinin yerine getirilmesi, bütün yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, anlaşma ve barış yapma, savaş ilânı gibi temel yetkiler[4], Büyük Millet Meclisi’ne aittir. Yasa ve tüzüklerin düzenlenmesinde, halkın tutum ve davranışlarına en uygun ve zamanın gereksinimlerine en elverişli şeriat ve hukuk kuralları ile gelenek ve görenekler[5] dikkate alınır. Bakanlar Kurulunun görev ve sorumluluğu, özel yasayla belirlenir.

[Büyük Millet Meclisi’nin Bakanlar üzerindeki yetkileri]

MADDE 8. —Büyük Millet Meclisi, Hükûmetinin ayrıldığı daireleri, özel yasa gereğince seçilmiş Bakanlar aracılığıyla yönetir. Meclis, yürütme işleri için bakanlara yön verir ve gerekli gördüğünde bunları değiştirir.

[Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın seçimi, görev ve yetkileri]

MADDE 9. — Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından seçilen Başkan, bir seçim dönemi boyunca Büyük Millet Meclisi Başkanıdır. Bu sıfatla, Büyük Millet Meclisi adına imzaya ve Bakanlar Kurulu kararlarını onaylamaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu üyeleri, içlerinden birini kendilerine Başkan seçerler. Ancak, Büyük Millet Meclisi Başkanı, aynı zamanda Bakanlar Kurulunun da doğal başkanıdır.

YÖNETİM

[Mülkî yönetim birimleri]

MADDE 10. — Türkiye, coğrafî durum ve ekonomik ilişki benzerlik açısından illere, iller ilçelere bölünmüş olup, ilçeler de bucaklardan meydana gelir.

İLLER

[İllerin hukukî niteliği ve İl Meclisleri’nin görev ve yetkileri]

MADDE 11. — İller, yerel işlerde tüzel kişilik ve özerklik sahibidir. İç ve dış politika, şer’î, adlî ve askerî işler, uluslararası ekonomik ilişkiler ve hükümetin genel vergileri ile birden çok ilin çıkarlarını kapsayan konular istisna olmak üzere; Büyük Millet Meclisi tarafından konacak yasalar gereğince Vakıflar, Medreseler, Eğitim, Sağlık, Ekonomi, Tarım, Bayındırlık ve Sosyal Yardım işlerinin düzenlenmesi ve yönetimi, İl Meclislerinin yetkisi altındadır.

[İl Meclisleri’nin oluşumu ve toplantı dönemi]

MADDE 12. — İl Meclisleri, illerin halkı tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. İl Meclislerinin toplantı dönemi, iki yıldır. Toplantı süresi ise, yılda iki aydır.

[İl Meclisi Başkanı ve Yönetim Kurulu]

MADDE 13. — İl Meclisi, üyeleri arasından, yürütmenin başı olacak bir başkan ile çeşitli idarî birimleri yönetme yetkisine sahip üyelerden oluşan bir yönetim kurulu seçer. Yürütme yetkisi, sürekli nitelik taşıyan bu kurula aittir.

[Valinin atanması, görev ve yetkileri]

MADDE 14. — İllerde, Büyük Millet Meclisi’nin vekili ve temsilcisi olmak üzere, vali bulunur. Vali, Büyük Millet Meclisi tarafından atanıp, görevi Devletin genel ve ortak görevlerini yerine getirmektir. Vali, yalnızca, Devletin görevleri ile yerel görevler arasında uyuşmazlık ortaya çıktığında müdahale eder.

İLÇE

[İlçenin hukukî niteliği ve yönetimi]

MADDE 15. — İlçe, yalnızca idarî nitelikli ve kollukla ilgili bir birim olup, tüzel kişilik sahibi değildir. Yönetimi, Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından atanmış ve Valinin emri altında bulunan bir kaymakama aittir.

BUCAK

[Bucağın hukukî niteliği]

MADDE 16. — Bucak, özel yaşamında özerkliğe sahip tüzel bir kişiliktir.

[Bucak organları]

MADDE 17. — Her bucakta bir Meclis, bir yönetim kurulu ve bir de Bucak Müdürü bulunur.

[Bucak Meclisi’nin oluşumu]

MADDE 18. — Bucak Meclisi, bucak halkı tarafından doğrudan oyla seçilen üyelerden oluşur.

[Yönetim Kurulu ve Bucak Müdürü’nün seçimi]

MADDE 19. — Yönetim Kurulu ve Bucak Müdürü, Bucak Meclisi tarafından seçilir.

[Bucak Meclisi ve Yönetim Kurulu’nun göre ve yetkileri]

MADDE 20. — Bucak Meclisi ve Yönetim Kurulu yargısal, ekonomik ve parasal yetkilere sahip olup; bunların dereceleri, özel kanunlarla belirlenir.

[Bucak bölümleri]

MADDE 21. — Bucak, bir veya birkaç köyden oluşabildiği gibi; her kasaba da, bir bucaktır.

GENEL DENETLEYİCİLİK

[Genel denetim birimleri]

MADDE 22. — İller, ekonomik ve sosyal ilişkileri itibariyle birleştirilerek, genel denetim birimleri oluşturulur.

[Genel denetleyicilerin görev ve yetkileri]

MADDE 23. — Genel denetim bölgelerinin genel olarak güvenliğinin sağlanması ve tüm dairelerinin işlerinin denetimi, genel denetim bölgesindeki illerin ortak işlerinde uyumun düzenlenmesi görevi, genel denetleyicilere verilmiştir. Genel denetleyiciler, devletin genel görevleri ile yerel yönetimlere ait görevleri ve kararları devamlı olarak kontrol ederler.

TEK MADDE

[Büyük Millet Meclisi’nin sürekli olarak toplanması]

Bu Kanun, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Ancak, mevcut Büyük Millet Meclisi, 5 Eylül 1920 tarihli Nisâb-ı Müzakere Kanunu’nun 1 nci maddesinde öngörüldüğü üzere, öngörülen hedeflere ulaşılmasına kadar kesintisiz olarak toplantı halinde bulunacağından[6]; Anayasa’nın 4, 5 ve 6. maddeleri, mevcut Büyük Millet Meclisi’nin üçte iki çoğunluğu tarafından söz konusu amaçlara ulaşıldığına ilişkin karar verildiği takdirde, ancak yeni seçimden itibaren yürürlüğe girebilecektir.

***

TEŞKİLATI ESASİYE KANUNU 1921

  1. Tertip Düstur, Cilt: 1, s. 196

Ceridei Resmiye, 1-7 Şubat 1337

Kanun No:85

Madde 1- Hakimiyet bilâ kaydü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir.

Madde 2- İcra kudreti ve teşri salahiyeti milletin yegâne ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder.

Madde 3- Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükûmeti “Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” ünvanını taşır.

Madde 4- Büyük Millet Meclisi vilayetler halkınca müntehap azadan mürekkeptir.

Madde 5- Büyük Millet Meclisinin intihabı iki senede bir kere icra olunur. İntihap olunan azanın azalık müddeti iki seneden ibaret olup fakat tekrar intihap olunmak caizdir. Sabık Heyet lâhik heyetin içtimaına kadar vazifeye devam eder. Yeni intihabat icrasına imkân görülmediği takdirde içtima devresinin yalnız bir sene temdidi caizdir. Büyük Millet Meclisi azasının herbiri kendini intihap eden vilayetin ayrıca vekili olmayıp umum milletin vekilidir.

Madde 6- Büyük Millet Meclisinin heyeti umumiyesi teşrinisani iptidasında davetsiz içtima eder.

Madde 7- Ahkâmı şer’iyenin tenfizi, umum kavaninin vazı, tadili, feshi, ve muahede ve sulh akti ve vatan müdafaası ilânı gibi hukuku esasiye Büyük Millet Meclisine aittir. Kavanin ve nizamat tanziminde muamelatı nasa erfak ve ihtiyacatı zamana evfak ahkamı fıkhiye ve hukukiye ile adap ve muamelat esas ittihaz kılınır. Heyeti Vekilinin vazife ve mesuliyeti kanunu mahsus ile tayin edilir.

Madde 8- Büyük Millet Meclisi, hükûmetinin inkısam eylediği devairi kanunu mahsus mucibince intihap kerdesi olan vekiller vasıtası ile idare eder. Meclis icrai hususat için vekillere veçhe tayin ve ledelhace bunları tebdil eyler.

Madde 9- Büyük Millet Meclisi Heyeti Umumiyesi tarafından intihap olunan reis bir intihap devresi zarfında Büyük Millet Meclisi Reisidir. Bu sıfatla Meclis namına imza vazına ve Heyeti Vekile mukarreatını tasdika salahiyettardır. İcra Vekilleri heyeti içlerinden birini kendilerine reis intihap ederler. Ancak Büyük Millet Meclisi Reisi vekiller heyetinin de reisi tabiisidir.

İdare

Madde 10- Türkiye coğraafi vaziyet ve iktisadi münasebet noktai nazarından vilayetlere, vilayetler kazalara münkasem olup kazalar da nahiyelerden terekküp eder.

Vilâyat

Madde 11- Vilâyet mahalli umurda manevi şahsiyeti ve muhtariyeti haizdir. Harici ve dahili siyaset, şer’i adlî ve askeri umur, beynelmilel iktisadî münasebat ve hükûmetin umumi tekâlifi ile menafii birden ziyade vilâyata, şâmil hususat müstesna olmak üzere Büyük Millet Meclisince vaz edilecek kavanin mucibince evkaf, Medaris, Maarif, Sıhhiye, İktisat, Ziraat, Nafia ve Muaveneti içtimaiye işlerinin tanzim ve idaresi vilâyet şûralarının salâhiyeti dahilindedir.

Madde 12- Vilâyet Şûraları vilâyetler halkınca müntehap azadan mürekkeptir. Vilâyet Şûralarının içtima devresi iki senedir. İçtima müddeti senede iki aydır.

Madde 13- Vilâyet Şûrası, azası meyanında icra amiri olacak bir reis ile muhtelif şuabatı idareye memur azadan teşekkül etmek üzere bir idare heyeti intihab eder, İcra salahiyeti daimi olan bu heyete aittir.

Madde 14- Vilâyette Büyük Milet Meclisinin vekili ve mümessili olmak üzere vali bulunur. Vali, Büyük Millet Meclisi hükûmeti tarafından tayin olunup vazifesi devletin umumi ve müşterek vazaifini rüyet etmektir. Vali yalnız devletin umumi vazaifile mahalli vazaif arasında tearuz vukuunda müdahale eder.

Kaza

Madde 15- Kaza yalnız idari ve inzibati cüzü olup manevi şahsiyeti haiz değildir. İdaresi Büyük Millet Meclisi hûkümeti tarafından mansup ve valinin emri altında bir kaymakama mevdudur.

Nahiye

Madde 16- Nahiye hususi hayatında muhtariyeti haiz bir manevi şahsiyettir.

Madde 17- Nahiyenin bir şûrası, bir idare heyeti ve bir de müdürü vardır.

Madde 18- Nahiye şûrası, nahiye halkınca doğrudan doğruya müntehap azadan terekküp eder.

Madde 19- İdare heyeti ve nahiye müdürü, nahiye şûrası tarafından intihap olunur.

Madde 20- Nahiye şûrası ve idare heyeti kazai, iktisadi ve mali salahiyeti haiz olup bunların derecatı kavanini mahsusa ile tayin olunur.

Madde 21- Nahiye bir veya birkaç köyden mürekkep olduğu gibi bir kasaba da bir nahiyedir.

Umumi Müfettişlik

Madde 22- Vilâyetler iktisadi ve içtimaî münasebetleri itibariyle birleştirilerek umumi müfettişlik kıtaları vücuda getirilir.

Madde 23- Umumi müfettişlik mıntakalarının umumi surette asayişinin temini ve umum devair muamelatının teftişi, umumi müfettişlik mıntakasındaki vilâyetlerin müşterek işlerinde ahengin tanzimi vazifesi Umumi müfettişlere mevdudur. Umumi müfettişler Devletin umumi vazaifile mahalli idarelere ait vazaif ve mukarreratı daimi surette murakebe ederler.

Maddei Münferide

İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meri olur. Ancak elyevm münakit Büyük Millet Meclisi 5 Eylül 1336 tarihli nisabı müzakere kanununun birinci maddesinde gösterildiği üzere gayesinin husulüne kadar müstemirren müçtemi bulunacağı cihetle işbu Teşkilatı Esasiye Kanunundaki 4 üncü, 5 inci, 6 ncı maddeler gayenin husulüne elyevm mevcut Büyük Millet Meclisi adedi mürettebinin sülüsanı ekseriyetle karar verildiği takdirde ancak yeni intihabdan itibaren meriyül icra olacaktır.

———————————————————-