KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 1949 mezunu Yüksek Mühendis Orhan Yavuz bir tuhaf insan galiba. (Tuhaflığını biraz sonra anlatacağım).
İTÜ’yü 1949 bitirdiğine göre, doğum tarihini merak ettim, 1924 yılında Afyon’da doğmuş. Tam anlamıyla bir Cumhuriyet çocuğu. Üniversiteyi de 14 Mayıs 1950’den önce bitirmiş. Bu da “iflah olmaz” cumhuriyetçiliğin yardımcı göstergelerinden biri.
***
Özyaşamöyküsünden öğrendiğime göre varlıklı bir insan. Şimdi 85 yaşında olan bu ı cumhuriyet çocuğu bundan 5 yıl önce “Büyük Taarruz Şehitliği” alanında tahsis edilecek bir bölüme bütün masrafları kendisi ödemek üzere bir “Kurtuluş Savaşı Şehitleri Anıtı” yaptırmak üzere girişimde bulunuyor. Gerisini, Orhan Yavuz’un zamanın Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’e yazdığı, 22.09.2004 tarihli dilekçe-mektuptan aktarıyorum:
“Çok titiz bir ekip çalışması yapıldı. On beş bini aşkın şehidimizin isimleri, kimlikleri belirlendi. Bu çalışmalar ve sınıflandırma………çok ilginç yorum ve sonuçları gün ışığına çıkardı. Bu isimleri mermere yazacak olan özel bir makine ithal edildi.
Bu hazırlıklardan sonra Afyon Valiliğine gerekli müracaat yapıldı. Uzunca bir zaman geçmesine rağmen yanıt alınmaması üzerine müracaat tekrarlandı. Bu konuda alınan yanıt eklice sunulmaktadır.
Günümüze kadar proje hakkında hiçbir gelişme sağlanamaması sonucu 2004 yılında bu proje için ayırdığım bütçe Akçakoca’da bir okul yapımına tahsis edilmiştir.
***
Orhan Yavuz’un yazdığı dilekçelerden birine Afyon Valisi Muzaffer Dilek şöyle bir cevap vermiş:
“Ancak 17.03.2005 tarihinde gönderdiğiniz yazınızda dile getirdiğiniz projenizin gecikme durumu ile Valiliğimizin bir ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu şehitlikle ilgili karar mercii Valiliğimiz olmadığını bilgilerinize iletmek durumundayız.”
Orhan Yavuz bey bana bir dosya gönderdiğine göre, durumu okurlarıma duyurmamı istiyor. Ben de bunu yapıyorum ve şu soruyu soruyorum:
Bir vatandaş giderlerini kendi cebinden ödemek üzere “Kurtuluş Savaşı Şehitleri Anıtı” yaptırmak isterse, bu girişimin Türkiye’deki muhatabı kimdir, hangi devlet kurumudur ? Genel Kurmay Başkanlığı ise proje sahibi Orhan Yavuz ile temasa geçmeli ve bu projenin uygulanması yasal olarak mümkün ise mutlaka yardımcı olmalı.
Proje hazır, anıta adı yazılacak şehitlerin bilgileri hazır, mermere adları yazacak makine hazır.
Projenin gerçekleşme olasılığı ortaya çıkarsa, Orhan Yavuz belki finansmanı da yüklenir.
***
Orhan Yavuz’un eski Genel Kurmay Başkanı Hilmi Özkök’e yazdığı mektuptan bir alıntı daha: “Bildiğiniz gibi Batı ülkelerinde müstemleke amaçlı, ilkeden yoksun savaşlarda dahi hayatlarını kaybeden askerler için anıtlar yapılıyor, ölenlerin isimleri, kimlikleri tarih bilincinin kaybolmaması amacıyla taş üzerine yazıyor.”
Orhan Yavuz bana 22.06.2009 tarihli bir mektup yazmıştı. Mektubu özellikle “Büyük Taarruz Günleri”nde değerlendirmek üzere beklettim.
Durumu Türkiye’nin ve ilgililerin bilgisine saygı ile sunarım.