LAİKÇİLİK ÜZERİNE

Hadi Uluengin, “Dil üstünde laiklik” başlıkla yazısında şöyle diyor : “İftiharla açıklayabilirim ki, çok bilmişlerin ‘uydurma’ demeye kalkıştığı o ‘laikçilik’ deyiminin Türkçedeki mucidi benim.” // “Güler misin, ağlar mısın, çünkücüğüme bunların karşılığı Fransızca lügatte yokmuş. N’apim yahu, benim göbeğim Voltaire lisanıyla kesilmedi. Türkçe yazıyorum.” (Hürriyet, 15.09.07)
“Laikçi” sözcüğüne neredeyse sadece ben karşı çıktığım için, doğal olarak, Hadi Uluengin’in yazısının muhatabı ben miyim, diye düşündüm. Ancak, bir gazete yazıcısının aynı gazetede yazan bir başkasına karşı böyle bir üslup kullanmayacağını düşünerek üstüme alınmak istemedim. Sonuç olarak, ister üstüme alınayım, ister alınmayayım, önüme çıkan bu fırsatı kullanmak zorunda olduğumu düşünüyorum.
Türkçede laikçi sözcüğünü icat eden Hadi Uluengin laikçi’nin Fransızcada karşılığının “laïcard” ya da “laïciste”, laikçilik sözcüğünün karşılığının ise “laïcardisme” ya da “laïcisme” olduğunu ileri sürüyor. Okurlarımdan özür dileyerek, biraz “çok bilmişlik”, “Voltaire’cilik” yapacağım :
***
Laïcard (Sözlükte yok): Henüz sözlüklere girmemiş, anlamı belirginleşmemiş bir yeni sözcük yani “néologisme”. Bir gün konuşma ve yazı diline yerleşip anlamı kesinleşirse Fransız Akademisi tarafından sözlüklere alınır. Şu andaki anlamı : 1. “Din karşıtı tavır takınarak laikliği aşırı ölçüde savunan kimse. 2.Tanrıtanımaz (ateist)”.
Laïciste (Sözlükte yok) : 1.Laiklik öğretisinin yandaşı, 2.Kurumlara (okullara) dindışı bir karakter kazandırmak isteyen kimse.
Görüldüğü gibi, “Laïcard” ile “Laïciste” (Hadi Uluengin’in sandığı gibi) eşanlamlı değil.
***
Laïcardisme (Sözlükte yok) : 1. “Din karşıtı tavır takınarak laikliği aşırı ölçüde savunmak.” 2. “Tanrıtanımazlık”.
Laïcisme (Sözlükte var) : Laikleştirme , kurumlara laik bir nitelik kazandırmak isteyen öğreti (doktrin).
Gene görüldüğü gibi “laïcardisme” ile “laïcisme” (H.E.’nin sandığı gibi) eşanlamlı değil.
***
Hadi Uluengin’in uydurduğu “laikçi”nin karşılığı “laïcard”, “laikçilik”in karşılığı “laïcardisme” ise, Cumhuriyet’in temel ilkesi laiklik hedef haline getirilmektedir. Oysa Cumhuriyet laikliği ne din ne de Allah karşıtıdır, düşmanıdır. Bu, İslamcıların, mürtecilerin 80 yıllık yalanıdır. Durup dururken, bu yalan doğrultusunda bir sözcük uydurmak, İslamcılık olmaz mı ? Olur ! Benim sorunum, Laikçi ve Laikçilik’in karşılığını Fransızca sözlüklerde bulamamaktı. Bu nedenle, bu iki sözcüğün mucidi Hadi Uluengin’e teşekkür ederim. Sayesinde internette gezen anlamlarına ulaştım ve Türkçe karşılıklarını buldum: LAİKÇİ (Laïcard) = Tanrıtanımaz, Allah ve din düşmanı , LAİKÇİLİK (Laïcardisme) = Tanrıtanımazlık, Allah ve din düşmanlığı.
Bu yazıdan sonra, “laikçi” ve “laikçilik”in Türkçe hangi anlamda kullanıldığı artık bilinecektir. Kullanmak isteyenlere hayırlı olsun. Ancak, kullananlar bu iftiranın hesabını vermek zorundadır !