LEJYONER AVUKATLAR VE İŞ TAKİPÇİLERİ

Bugünkü yazımın konusu ABD Princeton Üniversitesi Uluslar arası Hukuk Bölümü Öğretim üyesi Prof.Richard A. Falk : Yazılarını ya İslamcı-Fethullahçılar yazıyor ya da AKP danışmanları… Sanki eline hazırlayıp verdikleri metinleri yayınlıyor Türkiye’de ya da konuşmalarında kullanıyor.
Bu Richard A. Falk Cumhuriyet Devrimleri’ni bir tarikat yobazı gibi yorumladığı, bu yorumlarını günümüze taşıdığı için kendisini “medrese muallimi” olarak tanımlamak zorunda kaldım. Ilımlı İslamcılıkla (!) örtüşen düşüncelerini teşhir edince, onun Türkiye’deki lejyoner avukatlarının ve iş takipçilerinin saldırısına uğradım. Uğruyorum.
Lejyoner avukatlarını ve bu türden “iş takipçileri”ni yazılarımdan uzak tutmak istiyorum. Tersi düzey düşürmek olur ! Benim işim, Richard A. Falk gibi uluslararası fesatçılarla…
***
Prof.Richard A. Falk’un Türkiye’deki “lejyoner avukat”larından ve “İş takipçileri”nden bir isteğim var. Görevleri gereği aşağıdaki sorularımı yanıtlanmak üzere kendisine iletsinler:
1.Sabah gazetesinin muhabiri Ceren Akdağ’a türbansız olduğu için neden “dinsiz” sıfatını yakıştırdınız ? Türkiye’deki türbansız kadınların “dindar” olmadıklarını nereden çıkartıyorsunuz ? Türkiye’deki bütün kadınlar Müslüman olmak zorunda mı ? Siz İslamın din polisi misiniz ?
2.Başörtüsü ile türbanı neden aynı şey sayıyorsunuz ? Aynı şey iseler, fötr, kasket, fes, kalpak ve kepin de aynı şey olması gerekmez mi ?
3. Bilmediğiniz işlere neden karışıyorsunuz ? Türban karşıtları türbanı dinî simge olarak kabul etmiyorlar, çünkü dinî bir nesne değil, Siyasal İslâm’ın bir militan simgesi. “Siyasal olan” şey “dinî olan”a, “dinî olan” da “siyaset”e dönüşürse irtica patlaması olmaz mı?
4. Aklı başında Avrupalılar ve Türkler, Anglo-Sakson sekülerliği ile Türk-Fransız laikliğini kesinlikle birbirinden ayırıyorlar. Siz neden aynı şey sanıyorsunuz ve bunu savunuyorsunuz ?
5. Türkiye’de benim gibi solcuların da sakalı vardır. Sakal simge değildir Türkiye’de. Yazınızı okuyan yabancılar türbanın Türkiye’de her yerde yasak olduğunu sanabilir.İnsanları yanıltmak ayıp değil mi ? Sakalın da kamusal alanda yasaklanmasını istemeniz, demokrasi ve insan haklarıyla bağdaşmakta mıdır ?
6.Türban dinî simge ise, dindar kadınlar bu simgeyi taşımak zorunda ise, bu dindar kadınlar Cumhuriyet’in laik yasalarına göre yaşayarak dinden çıkmıyorlar mı ?
7.Neden Amerikan tarzı sekülerciliğin militanlığını yapıyorsunuz ? Size bir gerçeği öğreteyim: Türk laikliğinin kaynakları Anayasa’da ve Devrim Yasaları’ndadır. Bunlar değişmeden sizin sekülerciliğiniz bizim ülkemize gelemez.
8.Büyük Orta Doğdu Projesi (POB) ve Ilımlı İslam konusunda ABD hükümeti size özel bir görev mi verdi Türkiye’de ?
9 ve 10 . Bu sorularımı yanıtlarsanız size yeni sorularım olacak.
***
Bay Richard A. Falk’a bilgi : Buradaki “lejyoner avukatlarınız” son derece yeteneksiz !… Yarın iş takipçilerinizin “Kovcu Ahlâkı”nı yazacağım. Öğrenirsiniz !…