MAL SAHİBİ MÜLK SAHİBİ HANİ ONUN İLK SAHİBİ

Kimi okumadan alim, yazmadan katip tayfası emperyalizmin dünyanın dört bir yanından topladığı Yahudileri Filistin topraklarına getirerek İsrail devletini kurduğunu düşünüyor. İslamcılara göre Filistin (Palestin) toprakları Filistin halkının tapulu malı, Yahudiler dağdan gelip bağdakini kovmuşlar. Acaba öyle mi ?
***
Eski Grekler, Akdeniz’in güney-doğu kıyılarında milattan önce 1200 yılından itibaren yaşayan Filistilerin adına dayanarak Filistin (Palestin) adını vermişlerdir. Yani yaklaşık 3200 yıldır bu bölgenin adı Filistin. Toprağın adı Filistin ama Filistilerden önce de bu toprakların başka sahipleri ve kiracıları vardı.
Lübnan ve Filistin denen topraklar MÖ 3000’lerde Mısırlılar tarafından işgal edildi. Mısırlılar MÖ 2000’ler biterken, Deniz Ulusları’nın yaptığı akınlar sonunda bu toprakları yitirdiler.
MÖ 2000 yıllarında yani günümüzden 4000 yıl kadar önce Filistin denilen yerde Kenanlılar yaşıyordu. Yani Filistilerden 800 yıl önce bu topraklarda Kenanlılar vardı.
***
Peki Yahudilerin ve İsraillilerin atası olan İbraniler bu topraklara ne zaman geldiler? İbraniler, Mezopotamya kökenli bir Sami topluluğudur. Aramilerin akrabasıdırlar. Göçebe İbrani aşiretleri MÖ 2000 yılları boyunca Mısır’la Mezopotamya arasında dolaştılar. MÖ 1800 yıllarında İbrahim (Abraham) Peygamber’in önderliğinde Kenan ülkesine yerleştiler.
Kenan ülkesi neresi ? Bugünkü Filistin toprakları.
Demek ki bu topraklara İbraniler, Filistilerden 600 yıl önce yerleşmişler.
***
Filistilerin Girit’ten geldiği sanılıyor. MÖ 1200’lerde Mısır’ı istila etme girişiminde bulunan ikinci Deniz Halkları dalgası içinde yer alıyorlardı. Kısa bir süre sonra Kenan ülkesi kıyı kesimine yerleşerek beş şehirden oluşan bir federasyon ya da pentapolis (Gazze, Askalon, Aşdod,. Gat ve Ekron) oluşturdular. Ancak çok geçmeden İbranilerin direnişiyle karşılaştılar. İbranilerin, Filistileri alt edebilmeleri için iki yüz yıl gerekti.
***
Davut Peygamber (MÖ 1012’ye doğru) çöldeki göçebe kabileleri ezip bastırdı ve Filistileri yendi. Onun oğlu Süleyman Peygamber’in ölümünden sonra kuzeydeki on kabile birleşip İsrail’i kurdu. Güneydeki kabileler (Yahudalar ve Bünyaminler) Yahuda Krallığını kurdular.
İsrail Krallığı ile Yahuda Krallığı arasındaki rekabet ülkeyi yıkıma götürdü. Bundan sonra sırayla Mısır’ın, Asur ve Babil’in boyunduruğu altına girip ülkelerinden sürüldüler.
Ülke daha sonra Elenlerin ve Romalıların yönetimine girdi. Bu dönem çok kanlı bir tarihtir.
Milattan sonra 70 yılında Roma İmparatoru Titus, Kudüs’ü yıktı. Bar-Kohba İsyanıyla (132-135) İbrani tarihi sona erdi ve halk dünyaya dağıldı. İbraniler 1948 yılında İsrail Devleti kuruluncaya kadar 1800 yıldan fazla, “Gezgin Yahudi”, “Lanetli Yahudi” olarak dünyanın beş kıtasında yaşadılar ve sadece Osmanlı topraklarında rahat ettiler.
Ne var ki Kudüs’ü bütün İbrani halkı terk etmemişti, devletleri kuruluncaya kadar bu topraklarda yaşayanlar vardı. Filistinlilerin, atalarının federasyonundan başka devlete benzer bir örgütü olmadı hiçbir zaman. Ama Müslümanlığı kabul edip bu topraklarda yaşadılar.
Gerekirse, Filistin denilen toprakların Roma egemenliğinden sonraki tarihini de anlatırım. Ama şimdilik alim ve katiplere şairin sözünü anımsatacağım : “Mal sahibi, mülk sahibi, hani onun ilk sahibi ?”