MEHMET ŞEVKET EYGİ’YE GÖRE CUMHURBAŞKANI

2 Ekim 2006 tarihli Milli Gazete’de “Türkiye’nin devlet, halk ve ülke olarak selameti bakımından nasıl bir cumhurbaşkanı seçilmelidir ?” diye soran Mehmet Şevki Eygi, aradığı özellikleri şöyle sıralıyor:
***
1.Bu zatın kesinlikle, İslamcı, dindar Müslüman olmaması gerekir. Durum buna müsait değildir.
2.Karısının başının kapalı olmaması gerekir.
3.Üstün, güçlü, saygın ve vasıflı bir kişi olması gerekir.
4.Laik zihniyeti olabilir ama laikçi olmaması gerekir.
5.Sağcı-solcu, Sünni-Alevi, dinci-çağdaş, Türk-Kürt herkesin güveneceği, saygı duyacağı bir şahıs olması gerekir.
6.Cumhurbaşkanlığına talip olmaması, matlub (istenen) olması gerekir.
7.Bu makama ehil, layık olması gerekir.
8.Isırılamayacak, eli öpülecek bir adam olması gerekir.
9.İdeolojik tarafı olmaması, hukukun üstünlüğü prensibini kabul eden bir zihniyete sahip olması gerekir.
10.Agressif din düşmanı olmaması, dine medeni Avrupalıların gözüyle bakması gerekir.
11.Ülkedeki çeşitli görüşleri ve kesimleri barıştıracak, müşterek değerlerde birleştirecek, fitne ve fesadı önleyecek bir yapıda olması gerekir.
***
Mehmet Şevki Eygi, Müslüman entelektüel seçkinlerinin en üst kesiminden. Galatasaray Lisesi mezunu. Ama laik cumhuriyetle her zaman sorunları olmuş, hapse düşmüş, sürgüne gitmiş bir insan. İslamcı kadro ve (kendi deyişiyle) din baronlarıyla zihniyet ve zevk bakımından sorunları var: Mimari, iç mimari, giyim-kuşam, beğeni, etik ve estetik.
M.Ş.Eygi, hangi kaygı ve ilham ile olursa olsun kabul edilebilir koşullar öne sürüyor. İronik mi, bir sarakanın ifadesi mi, ne olursa olsun hepimizin uzlaşabileceği bir mihenk taşını hizmete sunuyor. Bu 11 koşulda katılmadığım maddeler yok mu ? Var ! Örneğin 1.maddenin “Cumhuriyet’in kurucu temel ilkelerine bağlı” şeklinde olmasını tercih ederdim.
4.maddede “Laik zihniyetli olabilir ama laikçi olmaması gerekir” diyor ki “laik zihniyet”ten başka bir zihniyet Cumhurbaşkanı olamaz.
***
M.Ş.Eygi, koyduğu 11 koşulla, başta R.T.Erdoğan olmak üzere hiçbir AKP’linin Cumhurbaşkanı olmaması gerektiğini işaret ediyor. AKP’li biri Cumhurbaşkanı olamaz ise hiçbir partiden de aday çıkamaz. O halde, Cumhurbaşkanı TBMM dışından, bir akademisyen, bir diplomat, yüksek yargı organlarından birinde görevli ya da emekli biri olmalı… Bir yazar ya da bir sanatçı…
***
Mehmet Şevki Eygi, “Allah Türkiye’yi korusun. ‘Ya Rabbi içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak etme’…” diye yakarıyor. Onunla birlikte ben de tekrarlıyorum.