“MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ”

“Meslek Lisesi Memleket Meselesi”, Koç Grubu’nun, Türk sanayiinin gereksinimi olan vasıflı iş gücünün yaratılması amacıyla başlattığı projenin adı.
Projenin adında bir yere itirazım var: “Lise” sözcüğü akla klasik liseleri getirdiği için öğrenciler ve velileri için yanıltıcı olabilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kuramlarının meslek okulları, teknik okullar olarak anılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum.
***
Meslek okullarının sorunları eğitimin sorunlarının en başında yer alıyor. Üstelik özel ve pahalı bir sorun: Öğretim elemanı sorunu, öğretim araç ve gereçleri sorunu, mezunların unvan, görev ve yetkilerinin tanımlanması sorunu, sanayiinin meslek okulları ile işbirliği sorunu, meslek okullarının bilinmemesi sorunu, meslek okullarının İmam-Hatiplerin gölgesinden kurtulamaması sorunu, ve sorunu çözmeye niyetli görünmeyen Milli Eğitim Bakanlığı sorunu.
***
Koç Grubu başkanı Mustafa Koç, projeyi 9 temmuz tarihli Sabah gazetesinde tanıtıyor:
“Türk sanayii, AB ile uyumu çerçevesinde, verimlilik ve katma değeri yüksek ürünler üretmek zorunda. Bunun da en önemli koşulu vasıflı işgücüne sahip olmak. Mesleki ve teknik eğitim bize ihtiyacımız olan bu vasıflı işgücünü oluşturmak için fırsat sunuyor.”
“AB ile bütünleşme sürecinde, genç nüfusumuzun mesleki ve teknik donanımlara sahip olması, ekonomimizin gerçekleştirmesi gereken altyapısal dönüşüm açısından çok önemli. Oysa şu anda, mevcut sanayiimizin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bile vasıflı işgücüne sahip değiliz. Hem meslek liselerinde eğitim kalitesi yetersiz hem de gençler bu okulları yeterince prestijli görmüyor. Bu yüzden Koç Holding olarak ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ diyerek mesleki-teknik eğitimin öneminin toplumun her kesimi tarafından fark edilmesi ve bu alanda gereken iyileştirmelere önayak olmak için bu programı başlattık.”
***
Koç Grubu, programın uygulanmaya başlamasıyla birlikte 7 yıl içinde 8 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Yani 7 yıl boyunca 8 bin öğrenciye burs verecek. Koç grubu ayrıca bursiyerlerine staj olanağı da sunuyor. Öğrenim hayatlarının sonunda, belirlenen ihtiyaçlar ve Koç şirketleriyle eşleştirme doğrultusunda bazı öğrenciler profesyonel iş hayatına bu topluluğun bünyesinde adım atabilecek.
Durum ve girişim onu gösteriyor ki Koç topluluğu kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmış. On topluluk 7 yıl aynı programı uygulasa 80 bin, yüz topluluk uygulasa 800 bin nitelikli eleman yetişebilir. Ama sorun gene çözümlenmez, çözümlenemediği gibi ek sorunlar da ortaya çıkar.
Ancak sanayiimizin bu bilinç düzeyine ulaşmış olması çok sevindirici. Koç topluluğunun girişimi alkışlanabilir ve öteki topluluklara da salık verilebilir. Ne var ki sorunun ortadan kalkması için bir başka programın uygulanması gerekiyor.
***
Bu sorunun kökünden çözümlenmesi YÖK’ün hazırladığı “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”nin geleceğine bağlı. Çünkü ortaöğretim stratejisi de yükseköğretime uyum sağlamak zorunda kalacak. Bu nedenle, işveren örgütleri ile işçi sendikalarının, bütün meslek odalarının YÖK’ün hazırladığı taslak raporu çok iyi incelemeleri gerekiyor.