MUHAMMED BİN HAMZA’NIN KURAN TERCÜMESİ

Aydın Turunç adlı okurum, 26.12.2008 tarihinde yayınlanan “Nur Suresi, 31.Ayet (24:31)” adlı yazım için, Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanan, (Dr.Ahmet Topaloğlu’nun yayına hazırladığı) Muhammed bin Hamza’nın Kuran çevirisine bakmamı tavsiye etti.
Muhammed bin Hamza’nın çevirisi 1424 yılında, yani 584 yıl önce tamamlanmış. Yorumsuz ve sözcük sözcük yapılan bir çeviri. Üstelik Türkçeye yapılan ilk kuran çevirisi. Bu bakımdan çok önemli. Aydın Turunç’a bu beklenmedik yardımından dolayı teşekkür ederim !
***
26 aralık tarihli ve bazı Kuran çevirmenlerinin yanlış yorumlar yaptığını ileri sürdüğüm yazım İslamcı yazıcıların saldırısına uğradı. Söz konusu yazımda Mustafa Sağ’ın çevirisine dayanarak Kuran’da (24:31) “Baş örtmek” fiilinin bulunmadığını ileri sürmüştüm.
Şimdi Muhammed bin Hamza’nın Türkçeye yaptığı ilk çeviri imdadıma yetişti (S.283-284):
“Eyit mu’minlere : Örtsünler gözlerinin bir nicesin, dakı saklasunlar ferclerini , ol arurakdur anlara.” (24:30)
Günümüz Türkçesi ile : “Söyle erkek inananlara : Gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar, ve cinsel organlarını saklasınlar , bu onlar için daha temiz davranıştır.”
“Dakı eyit mu’mine avratlara : Örtsünler gözlerinin bir nicesin, dakı saklasınlar ferçlerini. Dakı göstermesinler bezeklerini… Dakı bıraksunlar derinceklerini göncükleri üzre…” (24:31)
Günümüz Türkçesi ile : “Ve söyle inanan kadınlara : Gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar, ve saklasınlar cinsel organlarını. Ve göstermesinler zinetlerini (süslerini)… Ve yakaları üzerine bıraksınlar başörtülerini…”
Görüldüğü gibi Muhammed bin Hamza’nın çevirisinde “baş örtmek” diye bir şey yok. Ama cinsel organın adını kıvırtmadan, harbî yazıyor. Çünkü Arapça Kuran’da da “Saklasınlar cinsel organlarını (furujlarını)” yazıyor. O da harbî ! Göğüslerin, memelerin gösterilmemesi isteniyor, başörtüsü bunları örtecek şekilde salınsın deniliyor. Şimdiki kadınların “ferçlerini”, göğüslerini saklamak için başörtüsüne gereksinimleri mi var ? Hem yanlış çeviriyorlar, hem yanlış yorumluyorlar, hem de okuduklarını anlamıyorlar.
Muhammed bin Hamza’nın çevirisinde geçen Arapça “Ferc” sözcüğü 15.yüzyılda kadın ve erkek cinsel organı anlamına geliyormuş. (Muhammed bin Hamza, “Kur’an Tercümesi, İkinci Cilt (Sözlük)”, Kültür Bakanlığı, 1978. S.216). Aynı sözcük günümüzde “kadın cinsel organı” anlamına geliyor. Arapçada “farj” (tekil), “furuj” (çoğul) !
***
Dr.Ahmet Topaloğlu, biraz kuşkuyla da olsa, Muhammed bin Hamza’nın, Molla Fenârî lakabıyla tanınan büyük Türk bilgini, ilk şeyhülislâm Şemseddin Muhammed bin Hamza olabileceğini yazıyor. (Muhammed bin Hamza, “Kur’an Tercümesi, Birinci Cilt, Kültür Bakanlığı, 1976. S.13-16). Dikkatinizi çekmek isterim : Molla Fenârî eserlerini Arapça yazıyor. Muhammed bin Hamza’nın (Molla Fenârî) Arapçayı ve “Furuj”un anlamını çok iyi bildiği ve çeviri eyleminde çok dürüst olduğu kesin ! Ben onun çevirisine inanıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Başkanı ve İslâmcı hanedanlar acep ne derler bu işe ? (Şenlik yarın örneklerle devam edecek.)