NATO KAFA NATO MERMERİ

13 Ocak Pazar günü yayınlanan “Arap Dünyası, Fotoğrafın Arabı” adlı yazımı iktibas ederek yayınlayan bir müfrit ve müfsid İslamcı gazete bana şöyle sesleniyor:
“5.sınıf Marksist şair Özdemir İnce, materyalistlerin çanına ot tıkayan İmam-ı Gazali için ‘ezberci barbar’ dedi. Yazdığın birkaç şiirle, ahbap çavuş ilişkisi sonucu aldığın birkaç ödülle adam olamazsın Özdemir. Gazali’nin eserleri şimdi bile sana dersini verir.”
Al başına belâyı ! Belânın bana sesleniş tarzı, başta Araplar olmak üzere İslâm dünyasının 900 yıldır neden adam olamadığını kanıtlıyor.
***
İslam tarihini iyi bilenler Gazzâli’nin (1058-1111) tutucu ve bilim düşmanı işlevini çok iyi değerlendirirler. Filozofları zındık ilan etmiş olan Gazzâli’ye göre Aristoteles küfürle doludur, onu Arapçaya çeviren Fârâbi ile İbn Sinâ’nın da bu küfürde payları bulunmak gerekir. Bundan dolayı Gazzâli, bid’at (peygamber zamanından sonra ortaya çıkmış şeyler) ehli olanların kitaplarının halk tarafından okunmasının yasaklanmasını istemiştir. Ona göre gerçek ve kesin bilgiye ilham (Tanrı’nın insan yüreğine bilgi doldurması) ve mükâşefe (Tanrı sırlarının sezgiyle elde edilmesi) yoluyla varılabilirdi.
Bilginin yerine inancı koyan, Peygamber’den sonra üretilen bilgileri toplumsal bellekten sürgün eden Gazzâli, İslâm rönesansının sonunun başlangıcıdır. Ve, bu selefi anlayışı ile de Selefi-Wehhabi tarikatının, El Kaide’nin ve Türbaniye Dini’nin ilham kaynağıdır.
***
Benim kaçıncı sınıf şair olduğuma, aldığım birkaç ödülünün hakkım olup olmadığına kuşkusuz Gazzâli’nin çömezleri karar vermeyecek. Sanat Tarihi denen bir disiplin var, benim kim olduğuma yarın bu disiplinin mensupları karar verecek, şiirim, denemelerim, eleştirel denemelerim, kuramsal çalışmalarım, çevirilerim ve son olarak gazete yazarlığım değerlendirilecek. Ancak bu adamların, din bilginlerinin, liberal malümattraşların bu “Beşinci sınıf Marksist şair” karşısında düştükleri acz durumu tam anlamıyla bir ibretlik temaşa !
“Beşinci sınıf Marksist şair” karşısında İslâmi bilgi alanında toptan aciz kaldılar.
Nûr Sûresi’nin 30 ve 31. ayetlerinin gerçek anlamını bir okurumun yardımıyla taa 15.yüzyıldan alıp çıkardım. Kuran’ın sakınmayı ve örtmeyi zorunlu kıldığı yerlerin cinsel organlar ve makat bölgesi ile kadınların göğüsleri olduğunu “has” Türkçe, İngilizce ve Fransızca örnekleriyle gösterdim. Böylece, türban takmanın dinsel bir gereklilik ve zorunluluk olmadığını savunanlara çok önemli bir katkıda bulundum. Tısssssssssssss !
***
Gazzâli’nin yasakladığı akıllarını kullanıp bari yazılarımı daha dikkatli okuyup bir şeyler öğrenseler. Örneğin din ve kölelik, din ve demokrasi üzerine yazdıklarımı bir daha okusalar. Ufukları biraz açılır. Biraz gayret ederlerse Muhammed bin Hamza’nın Kuran Çevirisi’ni ve sözlüğünü sahaflarda bulabilirler. Ve akılları varsa, şairliğimi işe karıştırmazlar. Çünkü bu okuduğunuz türden yazılarda kullanmadığım şair elimi kullanırsam çarpılırlar!