NOT DEFTERİMDEN

Benim aynı anda kullandığım on kadar not defterim vardır yıllardır. Şiirlerime ve yazılarıma kaynaklık ederler.
Geçenlerde pek az sayfası doldurulmuş bir defter buldum. Oradan aktarıyorum:
***
Prof.Dr.Mustafa Cevat Akşit’in, 24 Mayıs 2004 günü Kanal 7’de (saat 09:25) yayınlanan konuşmasından:
“Bu duaları etmeyenler cennete gidemezler. Cennetteki huriler gücenirler bu duruma. ‘Biz ne güzel hazırlanmıştık onlara, ama onlar bizi istemedi’ derler.”
***
“Hayatta üç tür insandan korkarım:
Cahil cüretkar,
Kifayetsiz muhteris,
Mazlum mütefekkir.
Ha bir de uzatmalı çavuş var. (“İncili Çavuş” Ali Özoğuz, 1970’ler)
***
“İsrail’in Araplara saygısı yok. Onları küçük görüp aşağılıyor.
İsrail ise Yahudi ruhuna ihanet ediyor.” (Ostia, 2005. Bir İsrailli dost yazar.)
***
“Bir iç bunalımı ancak bir dış bunalım doğurur! Öncelik her zaman dış politikadadır.”
(Alman tarihçi Franz Altheim)
***
“İki türlü iş (emek) vardır. Birincisi toprağın altından belli bir miktarda maddeyi yeryüzüne çıkarmaktan ibarettir. İkincisi ise, bu işi yapması için birine emir verir.
Birinci tür iş berbattır ve ücreti çok azdır. İkincisine gelince bol gelirli hoş bir iştir.”
(Bertrand Russell, “Eloge de l’oisivité”, Allia, S.48)
***
“Azgın dinciler = Azgın laikler hesabı Cumhuriyet’in ruhuna ihanet eden bir budalalıktır.” (Özdemir İnce)
***
“Yüzyıllarca, Tevrat’ın Tekvin bölümünün mitoslarını bizler de dünyanın ve evrenin oluşum tarihi olarak kabul ettik. Adem’in çocukları olduğumuza ve dünyanın düzlüğüne inandık. Ancak 1965 yılında, Vatikan II. Konsilinde Katolik ve apostolik Kilise bilimin kutsal kitaplardan bağımsız olduğunu resmen kabul etti. Günümüzde, aramızdan birçokları için, tarihöncesi artık İncil’in alanı değil, tarihöncesi uzmanlarının işi. Lucy ve onun eşit benzerleri Adem’in yerini aldı. Ama günümüz Müslüman toplumlarında böyle bir şey (en azından resmen) henüz mümkün değil. (Jacqueline Chabbi, “Le Coran décrypté” Fayard. S.23)
***
Görüyorsunuz: Bir başka dünya kolayca mümkün olmuyor!