PASİF LAİKLİK YANİ ILIMLI İSLAM

4 Kasım 2009, Çarşamba günü yayınlanan yazımdan bir hatırlatma alıntısı yapacağım: “Prof.Dr.Ergun Özbudun ‘Pasif laiklik’ kavramını bir ABD üniversitesinde öğretim üyeliği yapan Dr. Ahmet T.Kuru’dan almış. Özbudun’a göre kavramın mucidi Dr. Kuru imiş (Akşam, 23.09.09). Doğru bir iddia değil. Çünkü aynı kavram Fransızcada ‘laïcité apaisée’ (Bastırılmış laiklik, ılımlı laiklik) olarak kullanılıyor. Bu konuda Rajeev Bhargava’nın ‘Political Secularism’ ve Barry A.Kosmin’in ‘Contemporary Secularity and Secularism’ adlı makalelerini okumasını tavsiye ederim.”
***
ABD’de kendisini tanıyan çevrelerden edindiğim bilgiye göre : [“Dr. Ahmet T. Kuru, Fethullah cemaatinin önde gelenlerinden biri. Amerikan laiklik sisteminin Türkiye’de de uygulanmasını savunuyor. Yani ona göre tarih dışı ve dinlerin özgül koşullarına bakmadan kendisine göre ürettiği pasif ve aktif laiklik var. İslam ve Katolik kilisesinin egemen ve totalcı anlayışlarına bakmayan ve ayrıca ülkelerin özgün tarihsel gelişmelerini göz ardı eden bir anlayış bu. / ‘Amerika için iyi olan Türkiye için de iyidir’ varsayımından hareket ediyor. ‘Amerika için iyi olan Türkiye için de iyidir’ görüşü aslında Fethullah’ın Amerika’ya “hicret” eylemesinden sonra yaygınlaşan bir bakış açısı. Bu daha önce başka akademisyenler tarafından kullanıldı. Yeni bir şey yok. Aşağıdaki makale Kuru’nun dediklerini daha teorik açıdan ve verilerle zaten söylüyor. İkinci makale de ilginç. http://www.queensu.ca/edg/Bhargava_Political_Secularism.pdf , http://www.trincoll.edu/NR/rdonlyres/7CF09D34-3E80-4381-B347-85010F6C5C1E/0/Intro.pdf
Fethullah Gülen gibi Kuru da Cumhuriyet düşmanıdır. Atatürk’ten nefret eder.”] ***
12 Ekim 2009 tarihli Yeni Şafak’ta Mehmet Gündem’in Dr.Ahmet T.Kuru ile yaptığı söyleşi yayınlandı. Öğrendiğimize göre Dr.Kuru, ABD San Diego Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi. Ancak Dr.Kuru’nun “M.A:” derecesi için Fatih Üniversitesi ve ABD Utah Üniversitesi’nde çalışmalar yaptığına dair bilgi verilmiyor. Dr.Kuru, San Diego Devlet Üniversitesi’nde şu anda tam olarak Siyaset Bilimi Bölümü ile İslam ve Arap Araştırmaları Merkezi’nde çalışıyor. Ve anlaşıldığına göre İslam ve Arap Araştırmaları bölümünde yaptığı çalışma Siyaset Bilimi Bölümü’nde yaptığı çalışmalar karşısında ağır basıyor.
***
Dr.Kuru, tıpkı “profesörcü” Baskın Oran gibi Fransa’dan örnekler verirken her şeyi birbirine karıştırıyor : “Catéchisme”in (yani din dersinin) zorunlu olmadığı Katolik okullarının bizim imam-hatipler gibi dinsel eğitim verdiğini sanıyor. Bunlar Katolik sıfatlı özel okullardır ama buralarda da laik eğitim-öğretim yapılır. Kuru da profesörcü gibi Alsace-Lorraine bölgesinde laiklik uygulanmaz demektedir. Bu kadarı bile onun laiklik karşısındaki hasım durumunu kanıtlamaktadır. (Daha ayrıntılı yazı için Katolik okullar konusunda Fransa’dan resmi yazı bekliyorum.)
Henri Pena-Ruiz , “Alsace-Moselle devlet okullarında din dersinin oluşu özgürlüğün olduğu kadar eşitliğin de inkârıdır” (Laiklik Nedir ?, Gendaş Kültür, S.94) diyor.
Alcase-Moselle’deki durum, bu bölge Almanya’dan Fransa’ya geçerken imzalanan bir özel anlaşmaya dayanmaktadır. Bıktım artık bu laiklik düşmanı, uydurukçu profesörcülerden !