RİFAT SERDAROĞLU’NA CEVAP

Sağlık ve Devlet eski bakanı Rifat Serdaroğlu’nun itiraz ettiği noktaları ve Köy Enstitüleri tarihçesini kuşkusuz iyi biliyorum. Özel alanım !
Köy Enstitülerinin iğdiş edilmesinin CHP tek parti iktidarının son yıllarında başladığını elbete biliyorum. Bunu daha önce birkaç kez yazdım.
CHP neden Köy Enstitüleri konusunda ölümcül ödünler verdi ?
***
CHP’nin kendi içindeki karşı-devrimciler ve bunların Demokrat Parti’yi kurmasından sonra devrimlerden verdiği ödünler, korkunun ecele faydası olmadığının en güzel kanıtıdır.
Köy Enstitülerini toprak reformundan ayrı düşünemeyiz. Adnan Menderes’in Demokrat Partisi de zaten toprak reformu karşıtlığı nedeniyle kurulmuştu. TBMM’deki Adnan Menderes, Cavit Oral ve Emin Sazak gibi toprak ağaları ve yandaşları yasanın çıkmasına engel olamamışlardı ama Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun uygulanmasına engel olmaları gerekiyordu.
Atatürk 1928, 1929, 1936 yıllarında TBMM’nin açılış konuşmalarında değindiği toprak sorununu Cumhuriyet’in en önemli sorunu olarak işaret ediyordu.
“Yeni faaliyet devrimizde, gerek bu havalide (Doğuda), gerek memleketin diğer kısımlarında toprağı olmayan çiftçilere toprak sağlamak meselesiyle ehemmiyetli olarak uğraşacaksınız.” (1928 konuşması).
Demokrat Parti toprak reformunu, çiftçiyi topraklandırma yasasını uygulatmamak için kuruldu. Köy Enstitülerini kapatmak için kuruldu. Rifat Serdaroğlu’na sorsanız “ En Hakiki Demokrasi”yi getirmek amacıyla kurulduğunu söyleyecektir.
Rifat Serdaroğlu Prof.Dr.Çetin Yetkin’in “Karşıdevrim, 1945-1950” (Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları) adlı kitabını okudu mu acaba ?
***
CHP’nin ecele fayda etmeyen korkusunu bir yana bırakalım, Demokrat Parti kurucularının köy enstitülerinin kuruluş aşamasındaki katı muhalefetlerini unutalım: Avrupa liberalleri toprak reformu yaparken bizim Demokrat Parti liberallerinin toprak reformunu sabote etmelerini görmezden gelelim ama şu soruyu da soralım :
“CHP’nin attığı geri adımlara karşın, DP köy enstitülerini kapatmayabilir miydi ?”
Biçimsel olarak doğru bir soru ama, içerik olarak yanlış : Kuruluşuna karşı çıkan bir parti köy enstitülerini elbette kapatacaktı. CHP okulları amacından saptırmıştı ama varsayalım ki DP tekrar amacına oturtabilirdi. Bu kuşkusuz bir mucize olurdu !
İktidara geldikten sonra CHP’nin yaptıklarının tersini yapama inadı üzerine kurulu bir siyaset izleyen DP köy enstitülerinin kırılan onurunu (CHP’ye inat) onaramaz mıydı ?
Rifat Serdaroğlu ile tartışmaya girecek değilim, o da gerçekleri en az benim kadar biliyor. Şu anda doğu ve güney-doğunun gerçek ve trajedilerinin, orada yaşananların baş sorumlusunun Demokrat Parti olduğunu kuşkusuz biliyor.
Demokrat Parti’nin kurucuları olan Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü’nün, “demokrasi kavgası” çarşafı altında Cumhuriyet ve onun devrimlerine ihanet ettiklerini elbette biliyor. Ancak o bu ihanet eylemlerini bir başka sıfatla adlandırıp taçlandıracaktır. Rifat Serdaroğlu’nu yalanlayan, benim yazdıklarımı doğrulayan onurlu tarihçiler gerçekleri yazmışlardır ve yazmayı sürdüreceklerdir.