SENİ GİDİ İKİNCİ GRUP SENİ !…

Dünkü yazımda, günümüz liberal demokratlarının (!) muhalefet anlayış ve düzeylerinin somut göstergesi olarak 25 Kasım 1922 tarihinde İkinci Grup temsilcileri tarafından verilen milletvekili seçim yasası önergesini işaret etmiştim. Büyük zaferden henüz birkaç ay sonra verilen bu önergeyle ilgili olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı konuşmayı Söylev’den aktaracağım :
***
“Efendim, bu yasa tasarısı özel bir amaç güdüyor ve bu özel amaç doğruca benimle ilgili olduğundan, izin verirseniz, birkaç sözle düşüncemi bildirmek istiyorum. Erzurum milletvekili Necati, Mersin milletvekili Selahattin ve Samsun milletvekili Emin beyefendilerin hazırladıkları yasa tasarısı doğrudan doğruya beni yurttaşlık haklarından yoksun bırakmak amacına yöneliktir. On dördüncü maddede yazılı olan satırları gözden geçirecek olursanız, orada diyor ki: ‘Büyük Millet Meclisi’ne üye seçilebilmek için, Türkiye’nin bugünkü sınırları içindeki yerler halkından olmak, ya da kendi seçim bölgesinde yerleşmiş olmak gerekir. Göçmen olarak gelenlerden Türk ve Kürtler, bir yere yerleştikleri günden beş yıl geçmiş ise seçilebilirler.’
Ne yazık ki, doğum yerim bugünkü sınırlar dışında kalmış bulunuyor. İkincisi, herhangi bir seçim bölgesinde beş yıl oturmuş da değilim. Doğduğum yer, bugünkü ulusal sınırlarımız dışında kalmıştır. Ancak bu böyle ise, bunda benim bir etkim ve suçum da yoktur. Bunun nedeni, bütün ülkemizi, ulusumuzu, dağıtıp yok etmek düşmanların bu işteki başarılarının biraz olsun önlenemeyişidir. Eğer düşmanlar, amaçlarına tam olarak ulaşmış olsalardı, Tanrı korusun, bu tasarıya imza atan bayların doğum yerleri de sınırların dışında kalabilirdi. (…..)
Sanıyorum ki, ondan sonraki çalışmalarımı herkes bilir. Hiçbir yerde, beş yıl oturamayacak kadar çalışmış bulunuyorum. Ben sanıyordum ki, bu hizmetlerimden dolayı ulusumun sevgisini ve yakınlığını kazandım. Belki bütün Müslümanlık dünyasının sevgisini ve yakınlığını kazandım. Bu sevgi ve yakınlıklara karşılık, yurttaşlık haklarından yoksun bırakılacağımı hiç akla getirmezdim. Sanıyorum ve sanıyorum ki, yabancı düşmanlar, canıma kıyarak da beni yurdumdaki işimden ayırmaya çalışacaklardır. Ama hiçbir zaman düşünüp düşleyemezdim ki, Yüce Meclis’te iki üç kişi de olsa, düşmanlar gibi anlayışta bulunabilsin.” (Nutuk, Karizma Yayıncılık, S.507-508)
***
Erzurum milletvekili Necati, Mersin milletvekili Selahattin ve Samsun milletvekili Emin söz konusu önergeyi İkinci Grup’un üyesi sıfatlarıyla vermişlerdi.
Bayanlar ve Baylar, liberal demokratların atalarının tıyneti budur işte !
Verdiklerdi bu önerge, Kurtuluş Savaşı sırasında Millet Meclis’indeki bozguncu davranışları İkinci Grup milletvekillerinin zihinsel yapılarını ifşa etmektedir.
Mustafa Kemal’in, ihtiras ve hayalleri tatmin edilemeyen bazı arkadaşları, Padişahlık ve Hilafet’in devamını isteyen tutucular, İslamcılar, ekonomiden ve siyasetten habersiz liberaller, Mustafa Kemal’in kişisel düşmanları İkinci Grup fesadında bir araya geldiler. Bu fesatçıların izlediği siyaset 1923-1946 arasında yeraltına indi, 1950’den itibaren Türkiye siyasetinde etkili oldu. Benim kuşağım “İkinci Grup’tan AKP’ye ve Ergenekon’a” uzanan büyük intikam politikasının tanığı oldu. (Cumartesi günü devam edecek.)