“TOPRAK AĞALIĞI VE KÜRT SORUNU”

16 Nisan 2010 tarihli Hürriyet gazetesinde mutlu bir haber vardı: Bir evlilik dolayısıyla MHP ile AKP dünür oluyormuş. Güney-Doğu’nun en önemli Kürt aşiretlerinden birinin lideri ve aynı zamanda AKP milletvekili olan bir muhteremin oğlu, milletvekilli ve bakan çıkarmış, yedi göbekten MHP’li bir ailenin kerimeleri ile dünya evine girecekmiş. Allah mesut etsin!
Kafatasçı, ırkçı, şoven olduğu iddia edilen bir parti mensubunun Kürtlere kız vermesi Türkiye’ye yamanan bütün yalanları bozuyor.
Ama yüzyıllardır kendini sürdürebilmiş bir gerçeği de hatırlatıyor.
***
Dr.Doğu Perinçek Türkiye’nin en ciddi bilim adamlarından biridir. Cumhuriyet’in ve dünyasının sorunlarını ele alan binlerce sayfa yazı yazdı, onlarca kitap yayımladı. Bunlardan en sonuncusu “Kemalist Devrim-7, Toprak Ağalığı ve Kürt Sorunu” (Kaynak Yayınları). Dr.Perinçek bu kitabında şu konuları ele alıyor: Kemalist Devrim’in köylü felsefesi ve programı, Cumhuriyet döneminde toprak ağalığı, aşiret ilişkileri ve şeyhlik, Şeyh Sait, Ağrı ve Dersin isyanı dersleri, Şark raporlarında Doğu ve Güney-Doğu Anadolu gerçekleri, İnönü ve Bayar raporlarının içeriği ve değerlendirmesi, Cumhuriyet yönetimine göre Kürt meselesinin özü, Şarkta derebeyliğe karşı sınıfsal çözüm arayışları, CHP Programı ve Anayasa’da toprak reformu değişiklikleri, derebeyliğe karşı yasalar ve uygulamalar, “Derebeylik Sistemi Böyle Yıkılır mı?”, Küçük Amerika döneminde toprak reformu masalları, Bölücü terörün zemini ve nedeni, Günümüzde toprak ağalığı ve Kürt sorunu, 40 Tez: Kürt sorununa ilişkin 40 saptama ve çözüm.
Kitabın birinci sayfasına şöyle bir not düşmüşüm: Kaçan büyük fırsatın öyküsü olarak, bu özel konuda yazılmış en mükemmel kitap.
***
17 Nisan 2010 günü yayımlanan “Köy Enstitüleri Kederi” başlıklı yazımdan bir bölüm aktaracağım : “Köy Enstitüleri açılırken (17 Nisan 1940) zamanlama hatası yapıldı. Dönemin iktidarı toprak reformu yapmadan, bu reformda kullanılacak kadronun hazırlanmasını öne aldı. Önce kadroyu hazırlayacak, sonra toprak reformu yapacaktı. Bu bir hata idi. Atatürk’e bile toprak reformu yaptırmayan şeyh, aşiret reisi, ağa, bey, mir, mütegalibe düzeni Köy Enstitülerinin yaşamasına izin veremezdi. Vermedi.”
Dr.Doğu Perinçek de birinci tezde (S.190) şöyle diyor: “İstiklal Savaşı, köylü sayesinde kazanıldı. Ancak savaştan sonra toprak talep eden güçlü bir köylü hareketi yaşanmadı. Bu nedenle aşağıdan yukarı bir toprak devrimi gündeme gelmedi. Marx’ın belirttiği gibi, devrim olması için, devrimci bir sınıfın bulunması gerekir. Bu, her deneyimde yeniden doğrulanmıştır. Devrimci sınıf yoksa, öncünün iradesi herhangi bir devrimci uygulamayı gerçekleştirmeye yetmiyor.”
Dr.Perinçek’in kitabını özellikle Kürtler çok dikkatli okumalı : Ağalık ve şeyhlik düzeni yıkılmadan, toprak devrimi yapılmadan özgürleşemezler. Dünyanın dışında kalırlar!