TÜRKİYE’DE RENKLİ DEVRİM SENARYOSU

Türkiye programlanmış bir psikolojik savaşın hedefi durumunda. Bu savaş, Sırbistan, Ukrayna ve Gürcistan’da sahnelenen renkli devrimlere çok benziyor. Ancak bir farkla : Bu ülkelerde renkli devrimler iktidarlara karşı yapılmıştı. Türkiye’de hedef iktidar değil, iktidarın iktidarını sağlamlaştırmak, ebedileştirmek ve onun aracılığıyla ılımlı İslâmı kurmak.
Türkiye’de hazırlanan renkli devrimin hedefine, hedeflerine gelince : Mustafa Kemal Atatürk. Kemalist Cumhuriyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, başta Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay olmak üzere bütün Yargı ve Cumhuriyet Halk Partisi.
Ilımlı İslâm programının karşısında bunlar direniyor. Psikolojik savaşın amacı işte bu direnci kırmak, yok etmek !
***
Psikolojik savaşın elinde dört hazine var : 1.Aleviler, 2. Kürtler, 3. Ermeni Sorunu, 4.Kıbrıs. Bu dört hazine psikolojik savaş kasasında duruyor, istendiği ve gerektiği zaman kasadan çıkartılıyor. Bu psikolojik savaşın maddi ve manevi finansörleri : ABD ve Avrupa Birliği.
ABD’nin kullandığı araçlar : Pentagon, CIA tarafından desteklenen sivil toplum örgütleri ve vakıflar :
1.NED (Demokrasi İçin Ulusal Barış , The National Endowment for Democracy) : Yardım ettiği kuruluşlar 1980’ler boyunca Sovyet Muhaliflerinin sığınağı haline geldi. Polonya’da Dayanışma Sendikası’nı, Çekoslovakya’da Charter 77’yi destekledi. NED’in tasarlanmasında katkısı olan Senatör Allen Weinstein, 1991’de, Demokrasi Projesi’nden bağış alan kuruluşlar Demir Perde’yi yıkmaya çalışırken şunları söylemişti : “Bizim bugün NED olarak yaptığımız 25 yıl önce CIA tarafından gizlice yapılıyordu.” (Yeni Soğuk Savaş, S.50 ve sonrası).
2.Özgürlükler Evi (Freedom House).
3.IRI (International Republican Institude) : NED’in para bağışlarını dağıtıyor.
4.NDI (National Democtaric Institude) NED’in para bağışlarını dağıtıyor.
5.George Soros’un Açık Toplum Enstitüsü.
6.USIAD (United States Agency for International Development)
Bu konuda iyice bilgi sahibi olmak istiyorsanız, size, Mark MacKinnon’ın “Renkli Devrimlerin Sırrı Yeni Soğuk Savaş”ını (Destek Yayınları) okumanızı önerebilirim.
***
NED’in desteklediği kuruluşlar, ilkin, ilgilendikleri ülkelerde yandaşlar buluyorlar. Onların yardımıyla hedef ülkede bürolar açıyorlar. Ardından radyo istasyonları, televizyon kanalları geliyor. Gerekirse bunları kendileri kuruyorlar. Amaçları doğrultusunda yayın yapmak için gazeteler, dergiler, yayınevleri, araştırma büroları kuruyorlar. Gazeteciler, yazarlar satın alıyorlar ve saat çalışmaya başlıyor. Bu senaryo Sırbistan’da, Ukrayna’da, Gürcistan’da uygulandı ve başarıya ulaştı. ABD’ye muhalif iktidarlar düşürüldü, bunların yerine ABD yandaşı liderler ve yönetimler geçti.
Üç ülkede başarıya ulaşan yerli militanlar bir başka renkli devrime katkıda bulunmak amacıyla hedef ülkelere ihraç edildiler.Bu yöntem Kazakistan ve Kırgızistan’da başarıya ulaşamadı.
Aynı yöntem, Ecevit’in koalisyon hükümetini düşürme öncesinden başlayarak Türkiye’de de uygulanmakta. Hedefleri iktidara getirdikleri AKP hükümeti değil. Tam tersine, ılımlı İslam projesine karşı olanları tepeleyip AKP iktidarını sağlamlaştırmak. Son olarak, Dersim ve Koçgiri komplolarını bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor.