TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA EKONOMİK BUNALIM

Türkiye ve dünya çeyrek yüzyıldır bir zihinsel koma durumunda yaşıyor. Özellikle Türkiye’de insanlar neoliberal düşüncenin pıstırıcı saldırganlığı altında eziliyor. Sadece sıradan insanlar değil akademik çevreler bile aynı saldırganlığın etkisi altında, bütün bilimsel cesaretlerini yitirmiş. Dünyanın sonu olarak ilan edilen kapitalizm ile liberalizmin küresel ideolojisi toplumlara seçeneksiz bir kader ufuksuzluğu sunuyor.
Oysa insanlığın sahip olduğu, benim “dünya bilgisi” dediğim sosyal ve felsefi bilgiler, mekanik ve elektronik ürünler gibi yürürlükten, kullanımdan dışlanmazlar. Külüstüre çıkmazlar ! Böyle olmasaydı, Taha Akyol’un uzun yıllar kitaplıklarda tozlanan sevgili Max Weber’i ısıtılıp masaya konulabilir miydi ? Liberallerin ölümünü ilan ettikleri Karl Marx tekrardan saygınlık kazanabilir miydi ?
Siz bizim “sabık” ve “sakıt” libero solcuların kasıntılı jest ve mimiklerine bakmayın, artık Türkiye’de de alternatif yönelim ve hayatlar sunan bir bilim adamları topluluğu var : Bağımsız Sosyal Bilimciler (BSB).
***
Ne hikmetse, dünya serbest ticaretinin, ulusal ve uluslar arası düzeylerde, ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin dramatik bir şekilde yükselişine yol açtığı unutuluyor.Aşırı yoksulluğun bir ölçüde azalmasına karşın bu yoksul-varsıl (zengin) ikiliğinin devam etmeyeceğinin hiçbir belirtisi de yok. Dünya serbest pazarının doksanlı yılların sonunda ürettiği türden ekonomik istikrarsızlığın yarattığı koşullarda eşitsizliklerin yükseliyor. Bu da yeni yüzyılın bütün toplumsal ve siyasi gerilimlerinin temel nedeni olarak ortaya çıkıyor. Sözünü ettiğimiz küreselleşme tapıncı en çok kendisinden en az yararlananları vuruyor.
Eric J.Hobsbawn’ın Fransa’da yayınlanan son kitabı “L’Empire, la démocratie, le terrorisme” (“Globalisation, Democraty and Terrorisme”)’de yukarıda aktardıklarımı okuyoruz (S.11). Dergiler “Liberalizmin Çöküşü” cümlesini cesaretle kapak yapıyorlar.
***
Yukarda sözünü ettiğim Bağımsız Sosyal Bilimciler’in kurucu adlarını sunmak istiyorum: Korkut Boratav (Ankara Ünv. SBF), Nazif Ekzen (Anka Ajansı), Yakup Kepenek (TBMM), Aziz Konukman (Gazi Ünv.), Ahmet Haşim Köse (Ank.Ünv.SBF), Oğuz Oyan (TBMM), Cem Somel (ODTÜ), Ahmet Alpay Dikmen (Ank. Ünv. SBF), Sinan Sönmez (Atılım Ünv.), Fikret Şenses (ODTÜ), Erol Taymaz (ODTÜ), Oktar Türel (ODTÜ), İşaya Üşür (Gazi Ünv.), Galip Yalman (ODTÜ), Erinç Yalman (Bilkent Ünv.).
Bağımsız Sosyal Bilimciler (BSB) topluluğu Türkiye ekonomisinin ve toplumsal dokunun çözülmesine yol açan neoliberal politikalara karşı toplumu bilinçlendirmek kaygısıyla kuruldu. BSB’nin amacı şu : Günümüzde uygulanan neoliberal politikalar için öne sürülen gerekçelerin zaaflarını ve bu politikaların sonuçlarını bilimsel tahlillerle saptamak ve bunun karşısında toplumun çoğunluğunun (yani emekçilerin) gereksinimlerine uygun politika önermeleri geliştirmek.
**
BSB’nin tek tek ve ortak kitapları Yordam Kitap tarafından yayınlanıyor. Son ortak kitapları “Türkiye’de ve dünyada ekonomik bunalım, 2008-2009)’u da Yordam Kitap yayınladı.
Okuma yazma bilen herkese tavsiye edeceğim yalan bozucu (demistifikatör) bir kitap !