YENİ BİR SOĞUK SAVAŞ

Meğer ben yıllardır İslam düşmanı imişim de bundan haberim bile yokmuş, meğer ülkenin bütün geçmişi karanlık uyanıkları biliyormuş gerçeği. İlan ederek yüzüme vuruyorlar.
Meğer ülkenin bütün “Komünizmle Mücadele Dernekçileri”, Milliyetçi Mukaddesatçıları, Türk-İslamcıları, tarikatçıları, ezcümle laik cumhuriyetin bütün düşmanları gerçeği (!) biliyorlarmış.
Ne yaptım ben? “Kuran’ın inmesinden bu yana yapılan bütün bilimsel keşiflerin kutsal kitapta yeri olduğu” iddialarının gülünç olduğunu yazdım. Kuran’dan önce yapılan bütün bilimsel keşiflerin yerinin “nerede” olduğunu sordum. Örneğin tekerleğin keşfinin, evcil hayvanların neredeyse tamamının evcilleştirilmesinin nerede yeri var?
Düşünelim: Evcil hayvanlar Bereketli Hilal’de yani Suriye, Irak ve Türkiye’nin Güney Doğusu’nda evcilleştirildi. Sulu tarım gene bu bölgede uygulanmaya başladı. Peki bu bölge günümüzde neden geri kalmış? Bunu da sordum.
***
Başka bir şey daha sordum? Kuran Hz.Muhammed’e ciltli ve birinci hamura basılı olarak inmedi. Hz.Muhammed inen vahiyleri söyledi, söylediklerini Vahiy Katipleri değişik maddelerin üzerine yazdı ve hafızlar tarafından ezberlendi. İnen ayetler Hz.Muhammed hayattayken Kitab halinde toplanmadı, yakınlarının ellerinde toplandı.
Hafızların savaşlarda ölmesi yüzünden ayetleri ezbere bilen hemen hemen kalmadı, hafız ezberleri arasında da farklar vardı. Bunun üzerine Hz.Ömer’in önerisiyle ayetlerin toplanmasına ve Kitab haline getirilmesine karar verildi ve olanlar işte o zaman oldu. Derlenen ayet toplamında uyuşmazlık çıktı. Eyaletlere gönderilen Kuranlar arasında farklar vardı. Örneğin Irak ve Suriye nüshalarında çelişkiler vardı. Ve bu da iki mezhebin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu da yetmedi yorumlar üzerine tarikatlar çıktı.
Ben de bir ayetin içeriğinin Tanrı’nın adalet ilkesini zedelediğini, bunun derleme sırasında yapılan katkılardan kaynaklanabileceğini yazdım.
Adamın biri (adını ansam ağzım kirlenir) beni “İslam Düşmanı” Komünist olmakla suçladı. Olup-olmamayı bir yana bırakalım, komünizm artık yasalarımızda suç olmaktan çıktı. Türkiye’de bir partisi bile var. Kuran’dan komünizm çıkarmak benim ilkelerime aykırı. Çünkü kutsal Kuran’ın yeryüzü işlerine karıştırılmasına, bu işlere referans yapılmasına karşıyım ve bu nedenle de “laik”im. İnsan haklarını, özgürlük sorunlarını, emek/sermaye ilişki ve çelişkilerini Anayasa ve yasaları ilgilendirdiğini savunurum.
***
Günümüzün geçmişi karanlık hormonlu demokratları demokrasiyi kendi düşüncelerine indirgemekte pek ustalar! Ancak demokrasiyi ve düşünceyi açıklama özgürlüğünü içlerine sindirmeleri için, örneğin Bilim ve Ütopya dergisinin ağustos sayısını okumalarını tavsiye edeceğim. Bir de Mohammed Ali Amir-Moezzi yönetiminde hazırlanan “Dictionnaire du Coran” (Robert Laffon) adlı yapıtın “Coran” (S.184) ve “Rédaction du Coran” (S.735) maddelerini mutlaka okusunlar. Okumak iyidir, utanma duygusunu da öğretir!