YÜKSEK ÖĞRETİM İÇİN TEK ÇÖZÜM YOLU

[Bu yazı bütün üniversite rektörlerine, fakülte dekanlarına ve öğretim üyelerine ithaf edilmiştir.] Dünyanın uygar ülkelerinde ortaöğretim ikiye ayrılır :
1.Genel lise öğrenimi, 2.Mesleki ve teknik ortaöğretim.
Türkiye’de bir hilkat garibesi olarak bu iki tür öğretime “dinî meslek okulu” olarak imam hatip liseleri de katılıyor. Katılmakla kalmıyor, genel lise öğrenimi ile meslek ve teknik ortaöğretim hiza ve istikamete imam hatip okullarına göre bakıyor, ki bu tam anlamıyla anayasa ve yasa dışı, gayrı meşru bir ortaçağ anlayışıdır.
Önce şunu kesinlikle bilelim ve hiç unutmayalım: 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat kanunu imam hatip okul ve liselerini kesinle ve tartışılmaz biçimde genel eğitimden ayırmıştır. Aksine bir davranış Milli Eğitim’e fesat karıştırmak ve nifak sokmaktır.
***
Uygar ülkelerde ortaöğretimden yükseköğrenime geçiş yöntemi genel olarak şöyledir:
A1:Genel liseleri bitirip olgunluk sınavını verenler, aralarında ilahiyat görenimi de olmak üzere, sınavlı ve sınavsız olarak üniversitelere girebilirler.
A2 : Mesleki ve teknik ortaöğretimi bitirenler yüksek öğrenimlerini alanlarıyla ilgili yüksek okullarda sürdürebilirler. Üniversiteye girebilmeleri, belli yöntemlere ve olgunluk sınavını vermelerine bağlıdır. Ve bu yöntemdeki hakları belli ve sınırlıdır.
A3 : Bu ülkelerde bizim imam hatiplere benzeyen okullar yoktur. Din adamı olmak isteyenler genel liseden olgunluk diploması aldıktan sonra ilahiyat fakültesine giderler.
***
B1 : Bu ülkelerde, genel lise programı sadece genel liselerde uygulanır.
B2 : Bu ülkelerde, meslek ve teknik ortaöğretim programlarında genel lise ders programı kesinlikle uygulanmadığı için, bu okulları bitirenler üniversiteye giremeyeceklerini, girebilmek için özel aşamalardan ve sınavlardan geçmek zorunda olduklarını bilirler. O da yukarda açıklandığı gibi olgunluk sınavıdır.
B3 : B2’de açıklanan yöntem Türkiye’de var olsaydı, imam hatip lisesi mezunlarına da uygulanırdı.
B4 : Türkiye’de genel lise olgunluk sınavı olmadığı için, bütün meslek ve teknik okul mezunları, üniversiteye girebilmek için, özel bir sınavla liseyi de bitirmek zorunda olmalıdır.
B5 : Genel liseler dışında hiçbir okul genel liselerin hak ve ayrıcalıklarına sahip olamaz. Türkiye’de bu ilke pedagoji bilimine aykırı olarak hiçe sayılmaktadır.
***
Kusura bakılmasın : Yukarda yazdıklarımın yanlış olduğunu Türkiye’de belgeleriyle kanıtlayabilecek bir tek kişi bile yoktur. Yazdıklarıma itiraz edecek olanlar ya konunun cahilidirler ya da fitne ve fesat çevirmektedirler.
İmam hatip okulları, Türkiye için Kıbrıs, Ermeni ve Kürtçülük sorunlarından çok daha önemlidir. Türkiye’yi geri dönülmez biçimde ikiye bölmektedir. Bu bölünme Kürtçülük bölünmesine benzemez !
Sonuç : Doğru yolu 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile 1950 öncesinin yasa ve yönetmelikleri göstermektedir. 1869’da başlayıp 1954 yılında Demokrat Parti iktidarı tarafından kaldırılan lise olgunluk sınavı yeniden getirilsin ve Devrim Yasaları’nın ırzına geçmekten vazgeçilsin, yeter !