ZİYAFET SOFRALARI

Hayır, Gelibolulu Mustafa Ali’nin görgü ve toplum kuralları üzerine yazdığı Ziyafet Sofraları adlı ilginç kitaptan söz edecek değilim. Konu başka : Çağı kavramak için akıl ve birikimlerinin yeterli olduğundan kuşku duyduğum kimi gazete yazıcıları, bir yemekte, Anayasa Mahkemesi’nin kararına bağlı geleceği hakkında Başbakan’a akıl vermişler. Söz konusu yemekte neler konuşuldu, Başbakan’a kim nasıl akıl verdi, bunu da zerre kadar merak etmemekteyim. Ben bu yemek davetinin kimsenin ilgilenmediği bir başka yönüyle, işin bam teliyle ilgiliyim.
***
Davet sahibinin Türkiye Sosyal ve Ekonomik Etütler Vakfı’nın (TESEV’in) Başkanı Can Paker olması ilgimi çekiyor. Can Paker 2001 yılında Türkiye Açık Toplum Enstitüsü (Open Society Institute) Danışma Kurulu üyesi ve 2002’de de başkanı olmuş.
TESEV’in uluslararası ilişkileri çok ilginç ve karmaşık : TESEV’i maddi ve manevi bakımdan destekleyen Açık Toplum Enstitüsü George Soros tarafından kurulmuş.
George Soros 1979 yılında ilk vakfı Açık Toplum Fonu’nu kurmuş. Avrupa’daki ilk vakfı olan Avrupa Vakfı’nı 1984 yılında Macaristan’da kurmuş. Dünyanın 60 kadar ülkesinde (Orta ve Doğu Avrupa, eski SSCB ülkeleri, Guatemala, Haiti, Moğolistan, Güney Afrika, Türkiye) bulunan vakıflar ağını besliyor. Bu vakıfların ortak hedefi, açık toplumların gelişimini ve devamlılığını sağlayacak kurumların kurulması ve güçlenmesi.
***
Açık Toplum Enstitüsü, Türkiye’de çalışmalarına 2001 yılında İstanbul’da temsilcilik açarak başlamış. Türkiye ofisi, 2001 yılından 2006 sonuna kadar toplam 86 projeye 7 milyon ABD doları destek sağlamış. Türkiye temsilciliği ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile yakından çalışmayı hedeflemekte. Enstitünün Türkiye Direktörü Hakan Altınay, Danışma Kurumu başkanı ise Can Paker.
Açık Toplum Enstitüsü’nün Türkiye Danışma Kurulu üyeleri: Nebahat Akkoç, Şahin Alpay, Murat Belge, Üstün Ergüder, Osman Kavala, Ömer Marda, Nadire Mater ve Bilgi Üniversitesi kurucusu Oğuz Özerden. (Bu bilgiler Vikipedi’den alınmıştır.)
Görüldüğü gibi, Can Paker TESEV ile Açık Toplum Enstitüsü’nün birleştiği halka.
***
TESEV’in de, Soros’un Açık Toplum Enstitüsü’nün de kağıt üzerinde çok kutsal amaçları var. Ama bizzat Soros’un ve Open Society Institute’ün Güney Amerika’daki karşı-devrim hareketleri, Sırbıstan, Gürcistan ve Ukrayna’daki renkli devrimlerle ilişkisi hatırlanınca mide bulanmaya başlıyor. Bir de CIA ile doğrudan ilişkili NED gibi kuruluşlar akla geliyor.
Can Paker’in evinde yenilen yemekte TESEV bulunduğuna göre, George Soros, Open Society Institute, CIA, NED (National Endowment for Democraty), NDI (National Democratıc Institute), NRD (National Republican Institute), IRI (International Republican Institute) gibi şaibeli kuruluşlar göz ve kulak olarak var mıydı ?
İnsan merak ediyor ! Zaten yemekte neler lüpletildiği, neler içildiği değil, bunlar merak edilmelidir. Belki de Ilık İslam, fıstıki yeşil devrim ve gelecekleri konuşulmuştur. Konuşmalar New York’taki Açık Toplum Enstitüsü’ne nasıl yansıdı acaba ?