“AHLAKSIZ TEKLİF!”

ANAYASA MADDE 25: Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse. Düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.
***
Başbakan, Haber Türk Televizyonu’nda Yiğit Bulut’un kendisiyle yaptığı uzun söyleşide, TUSİAD’ı pençelerinin arasına alıyor ve “Bundan önce kendilerinin gazetelere boy boy ilan verdikleri, evet dedikleri bir anayasa değişikliği vardı, orada hepsi vardı. Şimdi açıkça tavır koyan bir Memur-Sen’i görüyorum, bir Hak-İş’i görüyorum. Bunun yanında bazı odalar bu konuda tavır koyuyor. Yeni yeni belki bazı açıklamalar olacak” diyor. TÜSİAD’ın hiza ve istikametine “EVET”ten bakmasını isteyen Başbakan, “Eğer bu anayasa değişikliğini beğenmiyorsa çıksın açıkça hayır desin, neden olduğunu da söylesin. Desin ki ‘ben bu 26 maddenin şu maddelerine şu gerekçeyle karşıyım’. Ama diyemiyorsan o zaman da çık açıkça ‘ben bu değişikliği destekliyorum’ de. Çünkü bitaraf olan bertaraf olur derler” diye ekliyor.
Başbakan’ın bu talimatı Anayasa’nın 25.maddesine usulden ve esastan aykırı değil mi? 12 Eylül referandumu Başbakan’ın sadece bu gözdağı ile meşruiyetini tamamen yitirmiyor mu?
***
Başbakan, Suudi Arabistan’ın milleti zorla camilere sokan eli sopalı din polisi gibi vatandaşı referandumda “Evet” oyu vermeye zorluyor. “Evet oyu verin yoksa karışmam ha, burnunuzdan fitil fitil getiririm!” diyor.
BirGün gazetesi (19.08.10) “Ahlaksız Teklif!” diye manşet atmış. Aşağıda şunlar yazıyor:
“Hükümet, toplusözleşme için sendikaların referandumda ‘evet’ demesini teklif etti. Sendikaların bir kısmı bu teklifi AKP’nin şantajı olarak nitelendirdi. KESK masayı terk etti.”
Sendikaların bir kesimi bu teklifi AKP’nin şantajı olarak nitelendirmiş. Demek ki bu öneriyi şantaj kabul etmeyen sendikalar da varmış. Bu türden sendikalara “sarı sendika” denir.
KESK Genel Başkanı Sami Evren “Toplusözleşme kararı hemen alınabilecek bir karardır. Bu kararın evet-hayır seçeneklerine sıkıştırılmasını doğru bulmuyoruz” diyor.
Başbakan sanki sendikalarla Erkan Yolaç türü “Evet-Hayır’ oyunu oynuyor.
Hükümetin politik tutumuna uygun hukuk dışı bir tavır sergilediğini belirten KESK Eski Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul ise durumu şöyle değerlendiriyor:
“Anayasa’da yapılmak istenen değişiklikler bugün işçi hakları açısından daha ileri değil daha geridir. İşçilerin grev hakkı kısıtlanacaktır. AKP politik tutumuna uygun davrandı. İcraatlarına baktığımızda hep baskıcı yaklaşım görüyoruz. AKP yine hukuk tanımayan bir tutum sergiledi.”
AKP’nin referandum girişimini onaylayan ve “Evet!” oyunu destekleyen Avrupa Birliği bu tutumunun hesabını nasıl verecek bakalım. AKP demokrasisini destekleyen sağsolculara gelince: Aralarında adama benzer bir tek kişi bile yok!