AMERİKAN USULÜ DEMOKRASİ

Bizim 2.Cumhuriyetçilere, AKP İslamcılarına özgürlük ve demokrasi konusunda başvursak, hemen ABD’nin seküler demokrasisini örnek gösterirler. Nedir bu ABD demokrasisi Fareed Zakaria’nın W.W.Norton yayınevi tarafından yayınlanan “The Future of Freedom” adlı kitabına başvuralım:
***
“Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyada sınırsız demokrasinin savunuculuğunu yapması çok şaşırtıcıdır. ABD sisteminin ayırıcı özelliği demokratikliği değil antidemokratikliğidir, seçilmiş çoğunluğa karşı getirdiği çok sayıda kısıtlamadır. Haklar Bildirgesi adı verilen şey, sonuçta, çoğunluğun isteğini dikkate almaksızın, hükümetin neler yapamayacağını gösteren bir listedir. ABD’deki üç yönetim odağından biri olan Yüksek Mahkeme’nin başında seçilmiş değil atanmış dokuz kişi vardır. ABD senatosu dünyanın temsili olmaktan en uzak senatosudur. Her ABD eyaleti senatoya iki senatör gönderir. 30 milyon nüfuslu Kaliforniya da 5-6 milyon nüfuslu Arizona da… ABD’nin her yerinde yerel ve eyalet yasama meclislerinde en göze çarpan şey çoğunluk partisinin gücü değil, azınlık partisine sağlanan korumadır.”
***
“ABD Kongresi tanımı gereği demokratik olmasına karşın eskiden hiyerarşik bir şekilde ve kapalı olarak, yani kamu baskısından uzak bir ortamda çalışırdı. Şu anda saydam, oluşturucularının görüş ve baskılarına açık. Bu nedenle de Kongre daha demokratik ama daha işlevsiz kurum haline geldi.”
“Tarihçiler çağımızın ABD tarihini yazarlarken, sonu gelmez bir şekilde halkın nabzını tutma çabaları dikkatlerini çekecek. Siyasetçiler, firmalar, gazeteciler her konuda kamuoyu görüşü konusunda kehanette bulunmaya dünyanın zamanını, parasını ve enerjisini harcıyorlar. Kamuoyu yoklaması yapanlar çağımızın falcıları durumunda.”
***
“Amerikan halkı böyle düşünüyor! dedikleri zaman akan sular duruyor. Sanki Tanrı kelamı gibi. Peki ya özgürlük kaostan çıkmıyor da belli bir oranda bir düzenden çıkıyorsa, zincirlerinden boşanmış doğrudan demokrasiden değil de düzene bağlanmış, temsili demokrasiden çıkıyorsa? Galiba gereğinden fazla demokrasi diye bir şey de var.”
“Batıya özgürlükler demokrasiden yüzyıllarca önce geldi. Batıda özgürlük yüzyıllarca süren güç savaşlarından sonra geldi. Devlet ile Kilise, lordlar (derebeyler) ile kral, Protestanlık ve Katoliklik arasındaki savaşlardan sonra…”
“Sokrates’in öldürülmesi demokratiktir ama özgürlükçü değildir.”
***
Sokrates demokratik halk oylamasıyla ölüme mahkum edilmişti. Yunan demokrasisinde birçok yönetici halkın oyu ile sürgüne gönderilmiştir.
Demek ki halkın oyu demokrasiyi sağlayamıyor. Kurumlar ve kuruluşlarının yasama ve yürütme erklerini denetleme gücü demokrasiyi yaratıyor
Halkın yüzde 25 oyuyla iktidara gelmiş olan AKP, örnek aldığı ABD demokrasisinin tersine azınlık oylarıyla yüzde yetmiş beş çoğunluğu baskı altında tutuyor. Bu da yetmiyormuş gibi, Cumhurbaşkanlığı makamına, Anayasa Mahkemesi’ne, Yargıtay’a, Danıştay’a ve YÖK’e karşı düşmanca davranıyor. Ve bunu temsil ettiği (!) milli irade adına yapıyor!