ANAYASA’NIN GEÇİCİ 15.MADDESİ

GEÇİCİ 15. MADDE: “12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Milli Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden Danışma Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezaî, malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.
Bu karar ve tasarrufların idarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve görevlilerce uygulanmalarından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.”
***
12 Eylül döneminde meydana gelen olaylar : -650 bin kişi gözaltına alındı./1 milyon 683 bin kişi fişlendi./7 bin kişi için idam cezası istendi./517 kişiye idam cezası verildi./Haklarında idam cezası verilenlerden 50’si asıldı (26’sı siyasi suçlu, 23 adli suçlu, 1’i Asala militanı./71 bin kişi TCK’nın 141, 142 ve 163.maddelerinden yargılandı./ 98 bin 404 kişi örgüt üyesi olmaktan yargılandı./388 bin kişiye pasaport verilmedi./30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı./14 bin kişi yurttaşlıktan çıkartıldı./30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurtdışına gitti./300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü./171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi./937 film sakıncalı olduğu için yasaklandı./23 bin 677 derneğin faaliyetleri durduruldu./3 bin 854 öğretmen, 120 üniversite öğretim üyesi ve 47 yargıcın işine son verildi./400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi./Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi./31 gazeteci ceza evine girdi./300 gazeteci saldırıya uğradı./3 gazeteci silahla öldürüldü./Gazeteler 300 gün yayın yapamadı./13 büyük gazete için 303 dava açıldı./39 ton gazete ve dergi imha edildi./Ceza evlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi./144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü./14 kişi açlık grevinde öldü./16 kişi kaçarken vuruldu./95 kişi çarpışmada öldü./73 kişiye doğal ölüm raporu verildi./43 kişinin intihar ettiği bildirildi.
***
Bunlara kapatılan siyasal partiler, şuraya buraya kapatılan, hapse atılan siyasal parti başkanları ve milletvekilleri, toplatılan ve imha edilen kitaplar, YÖK’ün kurulması, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun Atatürk’ün vasiyetine karşın devletleştirilmesi. Elbette 12 Eylül’ün işlemleri bu kadar değil. Hapisaneler, işkenceler, işkenceler var, işkenceler!
Diyelim ki Anayasa’nın Geçici 15.maddesi kaldırıldı, geçici maddenin koruduğu darbeciler ve devlet memurları yargılandı ya da yargılanamadı. Peki mahkemelerin verdiği kararlar, idamlar, sürgünler, dağılan aileler, çekilen cezalar, zedelenen ve zarar gören özlük hakları ne olacak? Akan kan, sökülen tırnak, asılan boyun, elektrik verilen cinsel organ ne olacak? Kim özür dileyecek? Ödenmesi gerekeni kim ve nasıl ödeyecek?