AVRUPA İSTİKRAR GİRİŞİMİ / EUROPEAN STABILITY INITIATIVE

Ülkemizde evrensel sözcükler ve kavramlar özel anlamlar yüklenerek, kullanılamayacak bağlamlarda kullanılarak iletişim olanağı tamamen ortadan kaldırılıyor. Son birkaç ay içinde “Alt Kimlik / Üst Kimlik”, “Halkların kendi kaderlerini tayin hakkı” gibi kavramlar şaçma sapan yer ve bağlamlarda kullanılmıştı. Şimdi de sıra “Kalvenizm”e geldi.
Son keşif “kalvenizm”in patenti “Avrupa İstikrar Girişimi”ne (“European Stablity Initiative”) ait. Avrupa İstikrar Girişimi (ESİ) yayınladığı bir rapora “İslami Kalvinistler: Orta Anadolu’da Değişim ve Muhafazakarlık” adını vermiş.
Bu sorumsuz ve saptırıcı girişimin faillerini araştırdım ve istanbul@esiweb.org adresine “Kimsiniz, kimlerdensiniz, gelir kaynaklarınız nedir? diye sordum.
***
Sorumu hemen yanıtlamak nezaketini gösterdiler. İletilerini olduğu gibi aktarıyorum:
“Avrupa İstikrar Girişimi 1999’da kurulan ve 2004 yaz aylarına kadar Balkanlara odaklanan bir araştırma kuruluşu. Hali hazırda İstanbul’da bir ofisimiz ve Türkiye üzerinde çalışma yürüten 5 kişilik bir ekibimiz var. Web sitemizde Türkçe olarak kurumumuzun amaçları, çalışma alanları ve fon kaynakları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. www.esiweb.org (ilgili sayfaları türkçe okuyabilmek için sizi yönlendiren yazılar karşınıza çıkacak). Bunlara göz attıktan sonra aklınızda kalan sorular olursa yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
Raporumuzun kendisi ise yine aynı siteden 4 dilde ulaşabilirsiniz. http://www.esiweb.org/doc/showdocument.php?document_ID=69 sitesinden doğrudan gidebilirsiniz raporlara. İlginize teşekkürler. İyi çalışmalar. Nigar Göksel”
***
AİG (ESI)’nin İstanbul merkezinde iki görevli var: Nigar Göksel (analist) ve Erkut Emcioğlu (analist). AİG (ESI)’nin İstanbul’dan başka iki yerde temsilcilikleri var: Berlin (galiba genel merkez burada) ve Priştina.
Tahminime göre “İslami Kalvenistler” deyişinin mucitleri Erkut Emcioğlu, Nigar Göksel ve Türkiye üzerinde çalışma yürüten beş kişilik AİG ekibi.
Avrupa İstikrar Girişimi’ni sizlerle tanıştırdıktan sonra “Kalvenizm” kavramını ele alabiliriz.
***
Kalvencilik (Kalvenizm, Kalveniyye, Calvinismus) Protestanlığın özel bir kolu… Fransız papazı Jean Calvin (1509-1564) tarafından ortaya atılmıştır. Ekonomi alanında da kapitalizmin öncü kuramcılarından olan Jean Calvin 1532 yılında Papa’nın otoritesine karşı çıkarak Katoliklikten ayrılmış ve Tanrı ile kul arasına hiçbir otoritenin giremeyeceğini, Hıristiyanlığı eski yalınlığına döndürmek gerektiğini (püritanizm) savunmuştur. Jean Calvin, derebeyliğe (feodaliteye) uygun düşen Katoliklik karşısında burjuva sınıfının Hıristiyanlık felsefesini dile getirir.
***
“Kalvencilik” (“Kalvenizm”) kavramı sadece Hıristiyan toplumlarda kullanılabilir. “Kalvenizm” kavramını Türkiye ve Müslüman toplumlar için kullanmak, Hz.Muhammed ile Hz. İsa’nın yerlerini değiştirmeye benzer. (Devam edecek.)